Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Houtkachels in gebruik tijdens de opvang
In deze tijd kunnen we begrijpen dat de houtkachel/open haard meer of weer gebruikt gaan worden tijdens de opvang. Denken jullie aan de veiligheid door een stevig hek om de kachel/haard te plaatsen, bevestigd aan de muur en op een afstand zodat kinderen er niet bij kunnen komen. Ook een haardscherm kan helpen om eventuele vonken weg te houden. Laat het ook weten aan je contactpersoon, dan kunnen we dit in het verslag van de risico-inventarisatie verwerken. Voor overleg staan we voor jullie klaar. Vindt de opvang bij de kinderen thuis plaats dan gelden vanzelfsprekend dezelfde veiligheidsafspraken en horen wij het ook graag als de haard eerder niet was opgenomen in de RI&E.
 
2023 Gastouder tarief
Mocht je als gastouder je tarief verhogen en dit nog niet hebben doorgegeven doe dat dan op korte termijn. Dan kunnen we alles tijdig voor de ouders verwerken in het systeem en eventueel een wijzigingsformulier ter ondertekening verzenden. Als je dit zelf al hebt laten tekenen dan ontvangen wij graag de bevestigingen om op te slaan in ons systeem. Dan weten we zeker dat de facturatie ook in het nieuwe jaar goed gaat verlopen.
 
Kinderopvangtoeslag aanpassen
De kinderopvangtoeslag kan nu aangepast worden voor het nieuwe jaar. Doe je dat voor 1 december dan zal de eerste betaling voor 2023, die je als ouder rond 20 december gaat ontvangen, direct met de juiste informatie worden verwerkt. Hulp nodig met de juiste gegevens voor deze wijziging? Stuur ons een mail met je vraag en wij sturen je de juiste informatie voor je wijziging.
 
App Kinderopvangtoeslag
Wist je dat de kinderopvangtoeslag app ontzettend snel en handig werkt? Te downloaden in de appstore en google play. De naam is "app Kinderopvangtoeslag".
 
Vergoeding kinderopvangtoeslag
Het maximum uurtarief voor 2023 wordt 6,73 euro per uur (in 2022 is dit 6,52 euro per uur). Het betreft de maximale uurprijs waarover de Belastingdienst Toeslagen de kinderopvangtoeslag berekend.
 
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren
Vanaf 2023 hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 230 uur per kind per maand. Het aantal gewerkte uren is niet meer direct gekoppeld aan het aantal uren kinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uur kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

Tot nu toe is de hoogte van de kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal werkuren van de ouder die het minst werkt. De koppeling aan de gewerkte uren is voor veel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan ervoor zorgen dat ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen, hierdoor wordt de arbeidsparticipatie belemmerd. Het kabinet neemt deze belemmering weg, zodat het voor ouders met jonge kinderen gemakkelijker wordt om te werken.
 
Bij blijven nieuwsbrief voor gastouders
Naast de Bij de tijd die je nu aan het lezen bent is er ook een aparte nieuwsbrief voor gastouders die eens per kwartaal wordt verzonden. Deze heet Bij blijven en informeert over allerlei activiteiten waarmee de kennis van het beroep gastouder kan worden verrijkt.
  • Zo hebben we op 23 november voor de gastouders een workshop gezonde voeding.
  • Wordt er regelmatig voor gastouders een opvoedpartij georganiseerd. Tijdens zo'n bijeenkomst worden diverse stellingen over opvoeden in kleine groepjes besproken.
  • Wezen we in de laatste Bij blijven op het STAP budget waarmee, zoals alle Nederlanders, ook gastouders zich kunnen ontwikkelen enzovoort.
Een mooie manier om zo samen Bij te blijven omdat gastouder zijn een beroep is dat blijvend om ontwikkeling vraagt.
 
Corona
Op dit moment is er geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. Wel is het belangrijk om de basisregels weer extra onder de aandacht te brengen. We willen met elkaar voorkomen dat de gastouder niet kan komen werken of haar opvang moet sluiten vanwege een besmetting.Op onze site kunnen jullie de laatste adviezen terugvinden https://www.bijdehand.nu/documenten

Weet ons te vinden als je het samen even niet meer weet. Dan kunnen wij helpen om helderheid te krijgen.
 
 
 Beekstraat 1     8162 HA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu