PPO Post, April 2014
Informatiemarkt passend onderwijs
Op 16 april werd de informatiemarkt passend onderwijs georganiseerd in Basisschool Het Tangram in Nesselande. De informatiemarkt was bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, directies en andere belangstellenden in Rotterdam-Noord. Ketenpartners presenteerden in kraampjes hun producten en diensten. De hele middag was het een drukte van jewelste in de school. De kraampjes trokken veel bezoekers die informatie kregen over de verschillende diensten. Ook werden er goede gesprekken gevoerd. Naast de kraampjes waren er twee zalen gereserveerd voor lezingen. Verschillende sprekers gingen in op de komst van passend onderwijs vanuit hun eigen invalshoek. Klik op deze link voor een fotoverslag van de middag. Binnenkort zullen ook de presentaties van de verschillende sprekers worden geplaatst.
 
Het doel van de markt: werken aan het verstevigen van de samenwerking en het verbeteren van de bekendheid met het aanbod van diensten in Rotterdam werd ruimschoots bereikt. Volgens de bezoekers en de organisatoren zeker voor herhaling waard! We gaan dan ook eenzelfde markt voor Rotterdam-Zuid organiseren.
Oudersteunpunt
Op dinsdag 8 april is de werkgroep Ouders voor de eerste keer samengekomen. Leden van de werkgroep zijn: Nicole Teeuwen (PPO Rotterdam), Monique de Sterke (WSNS Rotterdam-Noord), Colette Arts (ECSO), Carla Huurman (WSNS Rotterdam-Zuid), Marjonne Meijer (MEE Rotterdam) en Laura Koster (PPO Rotterdam). Doel van de werkgroep is om samen te kijken op welke wijze de ouders het beste bij de inrichting van passend onderwijs betrokken kunnen worden. En met name hoe we ze in deze fase kunnen informeren over de ontwikkelingen en hoe we ze vanaf 1 augustus kunnen faciliteren.
 
De voornaamste informatiebron voor ouders wordt het (digitale) oudersteunpunt. Op dit moment wordt gewerkt aan de website om het digitale oudersteunpunt voor de zomervakantie te kunnen realiseren. In de aanloop hiernaartoe is het oudersteunpunt al wel bereikbaar via het volgende e-mailadres: oudersteunpunt@pporotterdam.nl. Ook wordt er informatiemateriaal ontwikkeld om te verspreiden via de scholen en de website van PPO Rotterdam.
Werving Hoofd Bedrijfsbureau
Eind maart is gestart met de werving van een Hoofd Bedrijfsbureau. Het Hoofd Bedrijfsbureau is belast met de uitoefening van de werkzaamheden als controller/Hoofd Financiën en treedt tevens op als de direct leidinggevende binnen het stafbureau. Hij/zij ontwikkelt het controlbeleid en de planning- en controlcyclus, houdt toezicht op de bedrijfsvoering van het stafbureau en het samenwerkingsverband en geeft leiding aan de medewerkers van het stafbureau. Op dinsdag 22 april vindt de presentatie plaats van de geselecteerde kandidaten. De eerste ronde selectiegesprekken zijn vervolgens de dag erna gepland.
Invulling Stafbureau
Binnenkort start de interne sollicitatieprocedure voor medewerkers van het stafbureau van PPO Rotterdam. Het stafbureau wordt samengesteld uit de stafmedewerkers die momenteel werken voor WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid. Een aantal functies zijn reeds ingevuld. De volgende functies zijn nog open: Beleidsadviseur, Medewerker Projecten/Kwaliteit, Medewerkers Financiën, Medewerkers Personeelsbeleid, Officemanager en Secretarieel ondersteuners. De sluitingstermijn van de procedure is 14 mei 2014. Vervolgens zullen er gesprekken worden gevoerd. In de week van 9-13 juni wordt bekend gemaakt welke medewerkers het stafbureau gaan bemensen.
In deze nieuwsbrief:
Informatiemarkt
Oudersteunpunt
Ondersteuningsplan
Werving Hoofd Bedrijfsbureau
Invulling Stafbureau
Ondersteunings-plan
Er zijn nog een aantal kleine wijzigingen aangebracht in het ondersteuningsplan. Opmerkingen vanuit verschillende gremia zijn erin verwerkt. Het plan wordt op 23 april vastgesteld in de algemene ledenverga-dering. Daarna is het gereed om aangeboden te worden aan de Inspectie van het Onderwijs. De deadline voor aanlevering is 1 mei 2014. Deze dead-line hebben we dus samen gehaald. Weer een mijlpaal in de invoering van passend onderwijs in Rotter-dam. Het ondersteun-ingsplan kunt u down-loaden op onze website.
Blog
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl