Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief juni 2020
Beste belangstellende,
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: we zijn weer open! De eerste gasten zijn al gearriveerd en de reserveringen komen weer op gang. We merken dat het ons hier heel goed afgaat met de anderhalve meter afstand maatregel; in Frankrijk is het zelfs een meter. We hebben er veel plezier in om dit met elkaar goed voor elkaar te krijgen. We merken dat als je op een serieuze manier met de regels speelt, niet krampachtig doet, elkaar respecteert, dat de sfeer eigenlijk helemaal niet anders is dan voorheen. En het helpt natuurlijk te weten dat de risico’s in de buitenlucht zeer klein zijn.
 
Het is ook fijn om te zien hoe de aanmeldingen voor het Eigentijds Festival en het Kinderfestival die eind augustus gehouden worden, gestaag doorlopen. Daar spreekt vertrouwen uit. Mogelijk dat velen die niet naar spirituele festivals in Nederland kunnen nu de gelegenheid te baat nemen om bij ons het Eigentijds Festival mee te maken. Welkom!!!
 
Behalve dit festival springt er in ons gevarieerde zomerprogramma nog een bijzondere week uit: the Great Gathering (zie verderop in deze nieuwsbrief). Eenieder die ons via de nieuwsbrieven volgt heeft in de mei nieuwsbrief kunnen lezen over die bijzondere aankondiging dat de natuurwezens ons deze zomer in groten getale willen bezoeken. Zij hebben deze oproep gedaan via mediators. Via deze weg geven wij gehoor aan hun oproep om met hen samen te werken, hen te erkennen en herkennen. Een bijzondere week in deze Coronatijd, waarvan de inhoud helpt om de werkelijkheid eens met andere ogen te ervaren. Als je een sceptisch materialistisch, technologisch wereldbeeld hebt en weet dat ook jij ‘moet veranderen’ (het kwartje is gevallen), om je een holistisch wereld/mensbeeld eigen te maken, (want dat maakt deze Coronacrisis ons wel duidelijk), waarin ook het niet tast- en zichtbare een rol speelt, dan is zo’n week de ultieme gelegenheid om te oefenen met ervaren workshopleiders.
 
Deze nieuwsbrief heeft de volgende onderwerpen:
 • Links naar ons gevarieerde zomerprogramma
 • Dringende oproepen om mee te werken
 • Kinderfestival & Eigentijds Festival
 • The Great Gathering week
 • Diversen
We wensen jullie veel leesplezier en hopen van harte dat jullie deze kant op komen. Vroegtijdige reserveringen zijn gewenst, want ook wij laten natuurlijk minder mensen toe dan voorheen.
 
Met vriendelijke groet,
Bewoners en participanten

Zomerprogramma

In de zomermaanden zijn er op ECOlonie elke week diverse workshops en cursussen over heel uiteenlopende onderwerpen. 


 
Naast de bekende weekcursussen van onze vaste docenten, zijn er dit jaar ook nieuwe cursussen gepland, o.a. van Peter Samwel (Tarot, de Nieuwe Ordening) en Wendie Linders (Passie voor kruiden en ecologisch moestuinieren). De cursussen zijn een echte aanrader als je het allerbeste uit jezelf wilt halen in combinatie met een heerlijk vakantiegevoel!
 
Workshops tijdens de zomermaanden
In tegenstelling tot wat wij cursussen noemen, zijn workshops kort van duur (dag of dagdeel) en je kunt je er ter plaatse voor opgeven. De eerste workshops zijn bekend. De komende weken komen daar nog verschillende workshops bij.
 

Dringende oproepen

Behalve fors inkomstenverlies is er ook nog een ander groot nadeel aan deze coronaperiode. Minder participanten dan voorheen hebben te kennen gegeven dat ze deze zomer komen meehelpen. Schroom niet als je nog twijfelt en geef je via onze website op. Voor de volgende taken cq. plaatsen hebben we vooral nog tijdelijke participanten nodig:
 
 • Begeleider zijn op het Kinderfestival (zie voor uitleg hieronder bij Kinderfestival)
 • Receptionist (part-time) in combinatie met kruidenpluk en verwerking (info@ecolonie.eu)
 • Meewerken in het team van onze biologische winkel (info@ecolonie.eu)
 • Ook het atelierteam zoekt creatieve ervaren begeleiders (jose@ecolonie.eu)
 • Tentenbouwers voor het Eigentijds Festival (zie voor uitleg hieronder bij Eigentijds Festival)
Kinderfestival
 • Heel specifiek zoeken we nog groepsleiders en assistent groepsleiders voor het Kinderfestival dat gehouden wordt van 16 tot en met 20 augustus 2020.
  Informatie over dit mooie Kinderfestival vind je hier 
 • Tevens zoeken we nog nog één of twee crècheleid(st)ers voor dit Kinderfestival.
 • Nieuw: Het is mogelijk om als vrijwilliger mee te helpen tijdens het Kinderfestival en dan gratis mee te doen tijdens het Eigentijds Festival een week later (22-29 augustus). Voorwaarde daarvoor is wel, dat je ná het Eigentijds Festival helpt bij de afbouw. 
 • Als je belangstelling hebt voor of vragen over een van deze taken mail dan naar: festival-vrijwilligers@ecolonie.eu
Eigentijds Festival
 
Hiervoor zoeken we nog 1 à 2 tentenbouwers. Je helpt mee om alle workshoptenten op te bouwen, vloeren te leggen en de tafels en de stoelen in de tenten te zetten. Het is zwaar werk. Daarom moet je over een goede fysieke conditie beschikken! 
 
Als je belangstelling hebt voor of vragen over een van deze taken mail dan naar: festival-vrijwilligers@ecolonie.eu

The Great Gathering week

Deze week wordt gehouden van 8 t/m 15 augustus 2020 op het terrein van Forge Neuve, welk terrein we als een bijzondere Natuur Kathedraal beschouwen. Forge Neuve maakt onderdeel uit van de terreinen van Ecolonie, en ligt daar 2 km vandaan, in de prachtige vallei van de rivier de Ourche.
 
Voor degenen voor wie dit verhaal/ onderwerp nieuw is willen we verwijzen naar de mei nieuwsbrief. Daarin vertellen we uitvoerig over de aanleiding die de reden is waarom we deze week organiseren. Samengevat kan gezegd worden dat we met deze week gehoor geven aan de oproep van de natuurwezens om gezamenlijk een krachtig energieveld te creëren, die met een onvoorwaardelijke intentie een impuls kan geven aan de omwenteling, die gaande is. We doen dat met zorg voor ‘alles’ van de aarde en de kosmos, in een vorm, een concept, zoals we dat ook in 2009 op Schiermonnikoog gedaan hebben. De informatie daarover is nog beschikbaar via www.waddenlicht.eu
 
Voor de Great Gathering week hebben zich nu al een aantal workshopleiders / docenten opgegeven, die o.a. ook op Schier actief waren, te weten: Ewout Storm van Leeuwen, Nicolaas de Jong, Wilka Zelders, Anneke Wittermans , Jan-Hendrik Veenkamp, Marya Schouten en Jeroen Heindijk. We zijn nog in gesprek met een aantal anderen. Voel je je geroepen als ervaringsdeskundige ook gehoor te geven aan deze bijzondere oproep, dan horen we dat graag. Deze docenten zijn in staat om door middel van hun eigen werkvorm je in contact te brengen met de energie van de natuurwezens. 
 
Op Forge Neuve zijn er 6 markante energetische punten (zie afbeelding), op welke plekken de workshops worden gehouden. Deelnemers aan de week verdelen we in 6 groepen, die in die week ieder op een van die punten met een van de docenten, een workshop meemaken. Daarnaast zijn er nog een aantal losse workshops en lezingen tijdens die week en onder andere stiltewandelingen en dergelijke. Er is ook veel aandacht voor muziek en zang.
 
Het kosmische symbool dat bij deze week hoort is dat van Pan. Het symbool is al in 2006 ‘ontvangen’ door een van de bewoners van Ecolonie en is als het ware uit het web van geometrische vormen los gemaakt. Het gaat hierbij om een symbool van uitzonderlijk grote kracht. Het is behulpzaam om de natuur vanuit het hart te leren begrijpen en aan te voelen en de geboden leerstof sneller en op een dieper niveau op te nemen. Het symbool Pan= al = alles, totaliteit. 
 
De kosten voor deze week bedragen € 195,- excl. verblijfskosten. 
Opgave en boeking verblijf via de website www.ecolonie.eu
Heb je nog vragen dan kan dat via info@ecolonie.eu
 
“Langzamerhand werd me toen duidelijk welke doorslaggevende rol de natuurwezens vervullen bij het instandhouden en bezielen van de oeroude ‘landschapstempels’. Met het begrip ‘landschapstempel’ duid ik het onzichtbare netwerk van energie aan dat een landschap de uitdrukking geeft van zijn goddelijke essentie. Ik doel op de geestelijke-psychische dimensie van het landschap, die ik pas heb kunnen begrijpen nadat ik ook het vrouwelijke aspect van de schepping in mijn wereldbeeld een plaats heb kunnen geven.”
 
Uit Ontmoeting met natuurwezens – Pogaĉnik – pag. 86
 
“Aarde en mens hangen nauw samen. De mens moet het mogelijk maken dat de Aarde als organisme haar ontwikkeling kan volgen. Daarmee schept de mensheid tevens de voorwaarden voor haar eigen ontwikkeling en die van haar lotgenoten: de natuurrijken en de hiërarchieën.”
 
Uit Gaiasofie – prof. ir. Kees (Bas) Zoeteman – pag. 140
 
“Het is door de stem van de mens zelf dat de Aarde ons toeroept om een eind te maken aan de ziekmakende verwondingen, aan de versnelde aftakeling van een organisme dat nog in de kracht van zijn leven hoort te staan. Welke woorden moeten gesproken worden om de weg aan te geven die mens en Aarde weer in harmonie brengen? En welke daden horen bij deze woorden?”
 
Uit Gaiasofie – prof. ir. Kees (Bas) Zoeteman – pag. 228
 
Voor wie dit onderwerp helemaal nieuw is hebben we een literatuurlijst samengesteld. 

Diversen

Uitbreiding kaasmakerij
3 weken geleden zijn er 2 grote koelcontainers geplaatst achter de boerderij. Deze containers zijn bedoeld als rijpingsruimtes voor onze Tomme en onze Goudse kazen. De komende maanden wordt er een dak omheen gebouwd. Op die wijze creëren we een grote, ruime inpakhal. Een mooie stap voorwaarts in de ontwikkeling van onze boerderij en kaasmakerij! Het is o.a. ons antwoord op de Coronacrisis om het zuivelproject verder uit te bouwen zodat we voor ons voortbestaan niet alleen afhankelijk zijn van toerisme.
Kippenhouderij
We hebben vorige week 75 witte en bruine kippen gekregen.  
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook