Eenmalige regeling, 6GWIe, 6EWI, 6GWI, 6WEWIi, 6WEWIe1, 5MTWE, 5LMT, 5WEWIe1, 5EMT
Beste ouders
 
Morgen, dinsdag 10/03, zijn er omwille van excursies, studiereizen en noodzakelijke nascholingen veel leerkrachten afwezig. In de derde graad is het echter in heel veel gevallen onmogelijk om uren van collega’s over te nemen. Daarom beslisten we bovenop de bestaande spelregels het volgende: sommige klassen krijgen een langere middagpauze. Andere klassen moeten pas vanaf het 3e uur aanwezig zijn. 6WeWIi moet pas vanaf het 4e uur aanwezig zijn.
 
De leerlingen werden van de precieze regeling verwittigd via Smartschool.
 
Dit is een eenmalige maatregel.
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens, namens de directie
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be