DE WEEK VAN DE TEEK 13 TM 19 APRIL 2015
Vorige week was "De Week van de Teek" een groots succes! Nog nooit was er zoveel aandacht geweest over tekenbeten en het risico op ziekte van lyme.
Zelfs in RTL Late Night was er een uitzenden hierover.
Hier mijn tweede nieuwsbrief welke ik eigenlijk afgelopen zaterdag al wilde maken, maar door de drukte was mij dit niet gelukt.


VERSLAG "LYME CONFERENCE" DAG 2
een zeer boeiende dag!
Op 10 &11 april, organiseerde Invintro B.V. en SURON de tweedaagse conferentie van Internationaal TOP nivo!

“Integrale Behandelmethoden van
de Ziekte van Lyme en Co-infecties”
 
 
Allereerst een rectificatie over mijn verslag van dag 1, ik had iets niet goed begrepen, het gaat hier om de lezing van:
Theodoor Scheepers (Medical Analitic Engeneer / Engeneer Medical Analytical Chemistry @ PRO HEALTH) Ik had verkeerd begrepen dat: "Tevens gaf hij uitleg over het belang van de veel betrouwbare LTT-test ten opzichte van de MELISA-test. LTT heeft een grotere  gevoeligheid en specificiteit! 15% de Lyme patienten zijn klinisch zeer moeilijk aan te te tonen."
Onderstaande tekst en uitleg kreeg ik van hem naderhand als toelichting:

De MELISA en de LTT lijken nog het meest op elkaar omdat ze, zoals ik ook in mijn lezing aangaf, de geïsoleerde T-lymfocten gebruiken. De T-lymfocyten worden zowel in MELISA als in LTT blootgesteld aan Borrelia antigeen. In beide vindt proliferatie plaats en de analyse duurt enkele dagen want het is een celcultuur. Gedurende deze tijd nemen de T-lymfocyten radioactief gelabeld methyl-3H-thymidine op. Dit is meetbaar. De MELISA is gevoeliger dan de LTT omdat deze meer lymfocyten gebruikt (hogere sensitiviteit) en door de microscopische nacontrole ook een hogere specificiteit. De Elispot van Schwarzbach neemt de lymfocyten en monocyten, brengt die op een voedingsbodem (petrischaal), laat dat incuberen gedurende een nacht. De volgende dag worden de zwarte punten, zijnde uitschudding van interferon gamma door lymfocyten die reageren op het antigeen in de voedingsbodem, gemeten. Dat betekent dat monocyten ook kunnen reageren, lymfocyten die niet reageren op het antigeen maar door de stress interferon gamma uitstoten. En, er is geen enkele nacontrole op vals positieven, wat een van de grote kritieken is op de Elispot.

Onderstaand een korte uitleg van de MELISA.org website met courtesy van professor Stejskal.

Diagnostic use of the lymphocyte transformation test-memory lymphocyte immunostimulation assay in confirming active Lyme borreliosis in clinically and serologically ambiguous cases
Puri B, Segal D, Monro J. Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5890-5892
Abstract: The aim of this study was to carry out an independent evaluation of the proposition that the lymphocyte transformation test-memory lymphocyte immunostimulation assay (LTT-MELISA) may be diagnostically useful in the confirmation of active Lyme borreliosis in clinically and serologically ambiguous cases. Blood samples from 54 patients consecutively presenting to a British center with clinical suspicion of Lyme borreliosis were tested for this disease by immunoglobulin M (IgM) and immunoglobulin G (IgG) Western blots and by LTT-MELISA. Forty-five of these patients had Western blot results which were negative for both IgM and IgG by the criteria of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC); of these patients, 19 (42%) were LTT-MELISA-positive. Two of the patients who had IgM positive results by the CDC criteria were LTT-MELISA-negative. It is concluded that, for putative European-acquired Lyme borreliosis infections, it would be sensible to carry out both the LTT-MELISA and Western blot assay.
 

 
Eerste spreker van dag 2 was Kristine Gedroic (MD) , arts bij "The Gedroic Centre for Integrative Medicine" in USA. Zij sprak over de behandeling van Lyme met behulp van fytotherapie en homeopathie, met het belang van algehele ontgifting, regeneratie van de celmembranen, het elimineren en controleren van de infectie, cellulaire ontgifting en extra-cellulaire ontgifting en de matrix volgens Reckeweg & Pischinger. De extra-cellulaire matrix biedt een veilige plaats voor deze spirocheet als "schuilplaats" en verteld zij over de behandelmogelijheden hiervan. Van groot belang is de "MEMBRANE STABILIZING THERAPY (ORAL AND IV OPTIONS), de receptuur van een "Powerdrink / Shake" en receptuur van Intraveneuse (IV) behandeling worden besproken. Juist bij de hele gevoelige patienten is het van groot behlang om de celmembranen te versterken en te regeneren! Behandelaars moeten zich er wel bewust van zijn dat hierbij ook veek toxinen kunnen vrijkomen en dat een goede behandeling hiervan erbij noodzakelijk is! Butyraten zijn waardevol bij de behandeling van chronische virusresten. Biofilm zijn volgens haar enorme stressoren. 
 Een biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een oppervlak. Deze slijmlaag wordt ook ECM oftewel "Extracellulare Matrix" of Glycocalyx genoemd. Extracellulaire matrix kan tot 75 - 95% van de biomassa van een biofilm omvatten, en maar 25 - 5% bacteriën. De CDC (Centre of Disease Controle) schat dat er bij ca. 65% van de infecties ook biofilm aanwezig is. Het schijnt dat biofilms tot wel 1000x meer resistent kunnen zijn tegen anti-biotica, dan de bacterien zelf. Terugval van de patient kan komen door stress, hierdoor verhoogd het adrenaline gehalte en dit laat de biofilm weer toenemen. Aan het eind van haar presentatie presenteerde zij verschillende "ZEER INTERESSANTE" behandelingen van haar patienten als voorbeeld van hoe zij deze toepast. 
 

 
De tweede spreker van deze dag was Katharina Deutsch (arts). Zij heeft een praktijk voor Integrale Geneeskunde te Huizen in Nederland en gaf een presentatie over Ziekte van Lyme, toxinen en detoxificatie.
Ze begint met haar opening: "Waarom ben je eigenlijk ziek geworden?". In haar carriere als arts, waarbij ze op verschillende plekken op de wereld werkzaam is geweest, is dat het gene wat ze zich altijd afvroeg en ook aan haar patienten. Het bijzonder is, er kwam altijd een verhaal boven drijven. Stress is een ziekmakende factor. Chronische stress maakt het immuunsysteem zwakker, maakt de bijnierfunctie zwakker en negatieve sociale contacten en of competitieve sociale contacten leiden tot verhoogde activiteit van ontstekingsstoffen (cytokinen) in het lichaam. Stress hormonen (adrenaline) veroorzaken een enorme groei aan gram negatieve bacterien en maar liefs 50% van de adrenaline gaat naar de darmen! Onderzoek in een petri-schaal laat zien dat adrenaline de bacterie E.Coli 10.000x meer laat groeien! Bacterien kunnen door de stress het ijzer uit het lichaam "stelen" en adrenaline laat de biofilm toenemen. Wat in onze darmen leeft, bepaald onze emoties en cognitie. Ook spreekt zij over genetische afwijkingen die een rol spelen bij het feit dat men een verminderde functie heeft van de methylatie. Belangrijke hierin zijn: MTHFR (homocysteine), GAD (glutamine), COMT (dopamine), MAO (serotonine/melatonine) en ACE (angiotensine). Zij gaat hierna dieper in wat de consequenties hiervan zijn. Bij MTHFR: betaine uitputting, verminderde aanmaak glutation en verhoging van homocysteine. Bij COMT V158 geeft verhoging van catacholamines in de darm en verminderde afbraak van oestrogenen. Hierdoor zijn blauwe besse, koffie en groene thee juist NIET gezond voor je! en dient met voorzichtig te zijn met methylcobalamine, omdat de pathogenen in de darm juist deze methylgroepen gebruiken voor hun eigen methylatie. Hoge homocysteine geeft remming van de COMT en maakt het nog erger........... waardoor mensen met grote genetische afwijkingen van COMT het waarschijnlijk beter doen op hydroxocobalamine.
Na deze "tech-talk" gaat zij ook nog heel specifiek in op cytokinen, Interleukine-8  (IL-8) is vaak verhoogd bij Lyme. Cytokinen zijn stoffen die produceerd worden door geactiveerde macrofagen en lymfocyten (beide cellen zijn onderdeel van onze witte bloedcellen, de soldaten van ons immuunsysteem) gedurende een immuunrespons. Dus als deze cellen bv Borrelia aanvallen of een virus dan zijn de cytokinen de communicatie-stoffen van de afweer. Zij geeft uitleg over welke supplementen en fytotherapie een gunstig effect kunnen hebben op de behandeling van verhoogde cytokinen, want verhoogde cytokinen geven allerlei klachten! Schimmels zijn vaak ook aanwezig en geven een enorme uitputting van de glutation status. Deze schimmels produceren mycotoxines en deze zijn erg belastend, men kan hier echt doodziek van zijn en spreekt zij over de behandeling hiervan. Dan bespreekt ze haar favoriete onderwerp: Voeding. Ze staat bekend als "The Green Smoothy Doctor" en spreekt over het belang van goede voeding: 80% groenten, weinig granen en ook glutenvrij!, geen melkproducten, geen suiker, vlees afkomstig van gras-etende koeien en vetten van noten en zaden en kokosolie, uiteraard biologische kwaliteit. Medicinale paddestoelen zijn nuttig, met name Chage is erg krachtig tegen Lyme, Reishi versterkt het immuunsusteem en verbeterd  slaapfunctie, Cordyceps verbeterd leverfunctie en Lions mane is goed voor het geheugen en neurologische klachten. Ze sluit haar presentatie af met wederom: waarom ben je ziek geworden....... en...... dat ziekte eigenlijk een uitnodiging is voor bewustwording en transformatie van jezelf.

 
Derde spreker was Kristine Gedroic (MD) , arts bij "The Gedroic Centre for Integrative Medicine" in USA, die de presentatie van Susan McCamish presenteerde. Helaas kon Susan niet komen wegens prive omstandigheden. Susan McCamish is de ziel en het kloppende hart van de Beyond Balance producten. Ooit ontwikkelde zij deze producten om haar zoon zelf te behandelen tegen Lyme, welke zij uiteindelijk met succes behandelde. Er werd ingegaan op de verschillende producten, wel 35 stuks, waar zij uit bestaan en wat de toepassingsmogelijkheden zijn. Kristine gebruikt zelf ook deze middelen en weet alle ins- en outs zeer goed uit te leggen!
 
 
 
De vierde spreker van de dag was Armin Schwarzbach (MD, PhD). Oprichter van ArminLabs uit Duitsland. Ook een laboratorium voor klinische testen voor Lyme etc. Borrelia is reeds een 15 miljoen jaar oude bacterie. Alle infecties zijn intracellulair, behalve Borrelia, deze is extra-cellulair. Anti-biotica is een contra-indicatie bij virussen, dus let op als de patient veel virussen en of virusresten heeft! Armin geeft een zeer interessante presentatie over de laboratoriumtechnieken en de labtesten die mogelijk zijn, vooral ook veel technische en diepgaande informatie. De "voors" en "tegens" van de verschillende testen.
Tevens bespreekt hij de verschillende co-infecties: Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, Yersina enterocolitica, Herpes Simplex type 1 en 2, Cytomegalie Virus, Toxoplasma gondii, Epstein-Bar-Virus, HVV6 en HVV8, en de mogelijkheden om deze klinisch en te tonen met de verschillende labtesten. Vaak is erbij Lyme sprake van meerdere co-infecties en zorgt dit voor verschillende symptomen. Armin Schwarzbach ontwikkelde, op basis van zijn kennis en onderzoek, een vragenlijst voor artsen en therapeuten om op basis van de verschillende symptomen de mate van de verschillende  co-infecies te kunnen bepalen. Uit zijn eigen onderzoek is gebleken dat de uitkomst van deze vragenlijst overeen kwam met de lab uitslagen. Een handige tool dus om sneller te kunnen werken als behandelaar. Behandelaars kunnen contact opnemen en deze bestellen.

Ook benadrukt hij dat geen enkele test voor Lyme 100% betrouwbaar is! De gevoeligheid van de ELISA test 32 - 42% is bij chronische Lyme. De gevoeligheid van Immunoblot 60% is bij chronische Lyme. Indien Immunoblot negatief test voor de antistoffen met geen Lyme kan uitsluiten. 86% van de Lyme patienten heeft ook Chlamydia pneumoniae als co-infectie. Dat de symptomen van de verschillende infecties gedeeltelijk overeenkomen. Dat bovenstaande vragenlijst zeer waardevol is om de mate van belasting met co-infecties te bepalen. Labtesten zijn zeer belangrijk  om de fase van lyme te bepalen met behulp van recombinante Immunoblots inclusief Vlse, Elispot-LTT en CD57. Meervoudige infecties een rol spelen bij allerlei ziektebeelden zoals: ME/CVS, MS, Dementie, Alzheimer, ALS, MS, Reuma, Autisme en hart en vaataandoeningen. Extra-cellulair werkende anit-biotica en andere therapie belangrijk zijn. Biofilm moet mee behandeld worden en altijd probiotica bij anti-biotica.

 
 
Hierna kwam Kristine Gedroic (MD) met een presentatie over de microbioom , auto-immuniteit en de epidemische vorm van autisme. Bioflim wordt meer geproduceerd bij personen welke ook een MTHFR mutatie hebben. Het microbioom is het geheel van micro-organismen in het maag-darmstelsel, wat ook door ons genetisch profiel wordt beinvloed. Onderzoek met het HUMAN MICROBIOME PROJECT heeft laten zien dat bij een aantal ziektebeelden zoal Astma, Allergie, Prikkelbaar Darm Syndroom, Ziekte van Crohn en Reuma er dus specifieke afwijkingen zijn in het microbioom. Ook presenteerde zij, zeer interessante nieuwe dingen over vitamine D. Vitamine D3 (25-D) heeft juist een verzwakkend effect op het immuunsysteem en dat lage D3 waarden waarschijnlijk een gevolg is van auto-immuniteit ipv de oorzaak! Want in de microbioom zijn er pathogenen die speciale eiwitten uitscheiden die het VDR-gen minder goed laten werken en de immuunfunctie verminderen. Er is toenemend bewijs dat pathogenen in de microbioom een rolspelen bij het ontstaan van auto-immuunreacties. Disregulatie van het VDR-gen door auto-immuniteit door pathogenen in de microbioom veroorzaakt een verhoging van het 1,25 vitamine D en als deze te hoog is bindt het aan de schildklierreceptoren en andere hormonale receptoren, waardoor er verschillende hormonale verstoringen kunnen ontstaan..........met alle gevolgen van dien...... dus....... hoge doseringen vitamine D3 kunnen  juist heel erg belastend zijn en juist geen goede therapiekeuze zijn! Kristine vertelde dat zij, door deze nieuwetijds-wetenschappelijke-ontwikkelingen, max 1000 IE per dag D3 suppleert aan haar patienten. Een marker is Calcitrol, deze is in de pathogene situatie verhoogd en als de infectie, lyme en co-infecties, bestreden is, zal Calcitrol normaliseren. Ook spreek zij over de connectie tussen de darmen en de hersenen. Hierna bespreekt zij verschillende behandelingen van haar clienten, hoe ze deze heeft toegepast en wat de effecten waren.
 
 
 
Hierna kon Kristine Gedroic (MD) direct verder met de volgende presentatie, daar zij ook de presentaties van Susan McCamish presenteerde. Deze presentatie ging over "dat wij meer zijn dan alleen onze micro-organismen, pathogenen en microbioom". Vaak is er ook sprake van een zeer verzwakte afweer, enorme tekorten aan belangrijke nutrienten, tekorten aan enzymen, cytokinen overload, teveel opslag van toxinen. Hierna bespreekt zij de behandelmogelijkheden met de Beyond Balance producten.
 
 
Na deze marathon van Kristine, moest iedereen wel even bijkomen. Ik zelf vond het echt geweldig, deze vrouw had wat mij betreft nog wel effe 3 uur kunnen doorpraten ;-)   ......niks mis met mijn energie dus....

 
De grote afsluiter van deze 2 daagse was Dietrich Klinghardt (MD, PhD), jaja, de enige echte ;-) In zijn presentatie spreek hij over de noodzaak om parasieten te elimineren mbv van "THE GUBAREV PROTOCOL". Dit is 2x per week en hierna 1x per week een klisma volgens dit protocol om de parasieten en wormen IN ZIJN GEHEEL uit he lichaam te vewijderen. Er komen allerlei leuke fotoos voorbij van allerei worden die uit mensen zijn gekomen. Hij verteld dat sommige mensen zelfs dit 9 maanden tot 2 jaar lang moeten doen, voordat er geen parasieten en worden meer uit het lichaam komen. Door deze methode toe te passen is het ook mogelijk om alle toxinen en zware metalen uit het lichaam te verwijderen zonder dat men daar al te veel last van heeft. Want andere protocollen die wormen en parasieten kapot maken in het lichaam hebben als nadeel dat er enorm veel gif en zware metalen vrijkomt en de meeste, al ernstig zieke Lyme patienten, juist dit niet kunnen verdragen. Dit protocol tast ook niet de microbioom aan!............Nogal een gedoe, elke weekend 2 uur lang met een klisma liggen en de wormen uit je lijf halen. Maar eerlijk gezegd, denk ik, dat het echt een hele goed behandeling is, maar hoe ga je dit aan je clienten uitleggen????? Ook verteld hij over klisma's met MMS en is hij fan van fecale transplantatie, na eliminate van de parasieten en wormen. Parasieten groeien op zware metalen! Ook verlteld hij over het probleem dat wij enorm stralingsbelast zijn en dat het elimineren ervan noodzakelijk is. Bij de World Health Organisaton is WIFI ingedeeld in dezelfde klasse als roken, als het gaan om zijn carcinogene effect!.
Belasting met organo-fosfaten (glyco-fosfaten zoals round-up en agent orange) is een belangrijke factor bij lyme patienten en het ontgiften hiervan is zeer belangrijk. Wist u dat ze dit goedje ook op de golfbaan sprayen! Hierna bespreek hij het drama van de Chemtrails en de belasting met allumium! Chemtrail spray bevat oa. alluminium, barium, strontium, titanium en fluor.... en zo wordt ons klimaat steeds toxischer. Alluminium wordt slecht uitgeplast en slaat op in het lichaam. Ons regenwater bevat grote hoeveelheden alluminium en in sneeuw is het helemaal erg! Klinghardt presenteerd allerlei studies en behandelmogelijkheden.
 
 
 
Aan het einde van deze dag waren er nog vragen te stellen en bedankte INVINTRO de sprekers.
 
 
 
Ook op deze 2de dag was er ook nog een ruimte met verschillende stands.
 


 
 Met vriendelijke groet,

Monica van der Lem

 
  
Monica van der Lem is Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut en Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie,
heeft HBO Medische Basiskennis,
is Alchemist en heeft Hoogsensitiviteit
als Kracht. 

Zij is autodidact en gespecialiseerd, zowel wetenschappelijk en klinisch als mede ook
bio-energetisch! Met haar analyseplan en behandelplan maakt zij gebruik van de
kennis van Oosterse geneeswijzen en wijsheid (acupunctuur, de meridianen en de 5 elementenleer), van Westerse wetenschap en logica en van haar fijnbesnaarde bio-energetische capaciteit in een systemische denk- en werkwijze.
NIEUWSBRIEF
 
 April 2015
 
LYME DEEL 2
In deze Nieuwsbrief:
- De week van de Teek

- Verslag LYME
   CONFERENTIE DAG 2
   zeer boeiende dag!