Nieuwsbrief / Newsletter 2017 - may - super8 revival
website http://www.van-eck.net   facebook:

 
  Onderwerpen:
 • Het Super8 web portal
 • Haal en breng service GLS
 • Nieuwe onderdelen
 
  Topics:
 • The Super8 Web Portal
 • Collect and return service GLS
 • New spare parts
  Het Super8 web portal
 
Misschien ken je Juergen Lossau, als voormalig hoofdredacteur van het Small Format magazine of als auteur van boeken over filmcamera's en projectors. Nu wil hij iets nieuws beginnen. Een webportaal voor iedereen die het super8-filmformaat gebruikt. Ken je super8 al, of wil je er mee beginnen? Dan is dit jouw plek om naar toe te gaan!
 
Waarom zou je meedoen?
 
Het Super 8 Web Portal is bedoeld om huidige filmmakers en nieuwkomers bijeen te brengen om zowel oude als nieuwe filmprojecten aan te bieden en een massief online archief van meer dan 1000 smalfilms aan te bieden. Actieve filmmakers en verzamelaars zullen de informatie vinden die ze nodig hebben, met 's werelds grootste online archief van 3.900 camera's en 3.500 projectoren.
 
Rondom super 8 is het al 30 jaar stil geweest, maar een kleine wereldwijde groep van ongeveer 2.500 filmmakers houdt het medium levend. In navolging van de traditionele filmfotografie, directe foto's en vinylplaten, is dit medium nu klaar om op de retro express te gaan rijden. Kodak heeft een nieuwe Super 8 camera op de markt gebracht en Ektachrome kleur omkeer film geherintroduceerd. Ferrania (Italië) en Adox (Duitsland) maken nieuwe films voor Super 8. Andere bedrijven onderzoeken en ontwikkelen ook Super 8 camera's en films. Het is tijd om een ​​informatiebron te verstrekken om deze ontwikkelingen te ondersteunen. Een portaal met modern responsief design, dat zowel op thuiscomputers als op smartphones werkt.
 
Maar het belangrijkste is dat dit webportaal geschreven is door een professioneel team van super8-liefhebbers. De informatie die u vindt is accuraat, juist en door de auteurs gecontroleerd voordat ze het posten.
 
Klik hier voor de crowdfunding campagne voor The Super 8 Web Portal. De eerste 130+ personen hebben al hun steun gegeven! De website is zoals de tijdschrijften die Juergen vroeger maakte, maar veel uitgebreider, en heel belangrijk up-to-date.
 
En zeg het voort! Deel dit idee voor een nieuwe wereldwijde super8 community. Als we niet meer mensen vinden die bereid zijn om met super8 cartridges te gaan filmen, is dit briljante analoge formaat binnen een decennium verdwenen. We moeten alles eraan doen om super8 levend te houden. Celluloid kan alleen toegankelijk zijn als we het allemaal blijven gebruiken, iedereen.
 
Bedankt voor uw steun!
 
 The Super8 Web Portal
 
You might know Juergen Lossau, as the former editor-in-chief of the small format magazine or as the author of books about movie cameras and projectors. Now he wants to start something new. A web portal for everyone that uses the super8 film format. So you want to start or already love super8? Then this is your place to be!
 
Why should you join?
 
The Super 8 Web Portal is intended to bring together current filmmakers and newcomers, to present both old and new film projects and to offer a massive online archive of more than 1,000 curated small format films. Active filmmakers and gear collectors alike will find the information they need, with the world’s largest online archive of 3,900 cameras and 3,500 projectors.
 
Super 8 has been quiet for 30 years, but a small worldwide following of around 2,500 filmmakers is keeping the medium alive. Following traditional film photography, instant photos and vinyl records, this medium is now poised to take a ride on the retro express. Kodak has introduced a new Super 8 camera and reintroduced Ektachrome color reversal film. Ferrania (Italy) and Adox (Germany) are creating new film stocks for Super 8. Other companies are also researching and developing Super 8 cameras and film. The time has come to provide an information resource to support these developments. A portal featuring modern responsive design, which functions on home computers as well as smartphones.
 
But most of all this web portal is written by a professional team of super8 enthusiasts, the information you’ll find is accurate, true, and checked by the authors before they post it.
 
Click here for the crowdfunding campaign for The Super 8 Web Portal. The first 130+ backers already gave their support! The website is like the magazine`s Juergen used to make, but this is much more expanded, and very important it is up to date.
 
And please spread the word, share this idea for a new worldwide super8 community. If we don't find more people that are willing to shoot super8 cartridges this brilliant analogue format will be gone within a decade. We must do everything to keep super8 alive. Celluloid can only be accessible if we all continue to use it, everyone.
 
Thanks for your support!
 Haal en breng service GLS
 
 
In samenwerking met GLS bieden wij een haal en brengservice voor uw te digitaliseren materiaal en reparaties van film en dia apparatuur.
 
Voor opdrachten vanaf Euro 100,= is deze service gratis voor adressen in Nederland.

 Collect and return service GLS
 
 
In cooperation with GLS, we provide a collect and return service for digitalisation services and repairs to film and slide equipment.
 
For orders above Euro 100, = this service is free for addresses in the Netherlands.
 
  Nieuwe onderdelen
 
De volgende nieuwe onderdelen hebben we aans ons assortiment toegevoegd:
 • PP-0078 Bauer P6,P7,P8 - Frictie wiel / Friktionsrad
 • PP-0087 Lens houder EIKI 16mm projectoren voor scope / anamorfotische lenzen
 • PP-0141 Bauer T502, T510, T525, T610 - bedieningsschakelaar
 • PP-0158 Eumig 7-serie - Film geleidings rolletjes (2 stuks)
 • PP-0178 Eumig 8-serie opwind houder all-8  
 • PP-0192  Bauer T170, T180, T190, ... - Kader knop reparatieset
Op zoek naar een onderdeel voor uw filmprojector? Kijk eens in onze onderdelenzoeker. Als het onderdeel dat u zoekt er niet bijstaat, laat het ons weten! 
 
 New spare parts
 
The following new products are added to our assortment:
 • PP-0078 Bauer P6,P7,P8 - Friction wheel / Friktionsrad
 • PP-0087 Lens holder EIKI 16mm projectors for scope / anamorphic lenses
 • PP-0141 Bauer T502, T510, T525, T610 - Main Selector Switch 
 • PP-0158 Eumig 7-series - Film guide rollers (set of 2)
 • PP-0178 Eumig 8-series take up reel holder all-8  
 • PP-0192  Bauer T170, T180, T190 - Frame Adjustment repair kit
Looking for a specific part for a film projector? Please check our parts finder. If you can't find the part you are looking for please let us know!
 
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-04, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: www.van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148