Beste   en ,
 
Derde en laatste herinnering!
 
Hierbij ontvang je van ons de laatste betalingsherinnering. We kunnen ons niet voorstellen dat je het lidmaatschap van onze club wilt beëindigen en we verzoeken je dan ook vriendelijk om je contributie ad  25,-- zsm aan ons over te maken op banrekening nummer NL46 ABNA 0250 9085 65.
Mochten we aan het eind van deze maand je contributie niet hebben ontvangen zien wij ons helaas genoodzaakt je lidmaatschap te beëindigen.
 
Met oldtimer groeten,
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema
 

FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek https://www.oldtimerclubleusden.nl/sponsor-registratie/ om naar de website van een sponsor te gaan.