MIJNWATER VOLOP IN HET NIEUWS
 
Met Mijnwater Nieuws houden wij u op de hoogte van de ‘highlights’ van Mijnwater B.V, de werkzaamheden in het veld, de innovaties op het gebied van mijnwatertechnologie, de bevindingen vanuit samenwerkende (Interreg) partijen, maar ook delen wij reacties uit de regio. Mijnwater B.V. draagt bij aan een energieneutraal Parkstad Limburg in 2040. Op onze website en op social media delen we bijna dagelijks nieuws vanuit de organisatie of van organisaties waar wij mee werken en een warm hart toedragen.  
 
Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Rechtstreeks in de mailbox? Aanmelden uitsluitend via de aanmeldknop op de homepage van www.mijnwater.com.
 
 
In deze nieuwbrief:
 1. Mijn Mijnwater – digitaal klantenportaal
 2. Limburg Leads MECC 15 en 16 mei 2019 
 3. 1Limburg: warmtenetten, noodzakelijk of risicovol? Met interview Louis Hiddes
 4. Mijnwater leadpartner Interreg NWE D2Grids 
 5. Samenwerking in 62 EU-projecten 
 6. Herman Eijdems in Innovatie-Estafette 
 7. Provada 2019: Kracht van Zuid-Limburg, smart part of Europe
 8. HeatNet brochure ‘Warmtenetten ontwikkelen in Noordwest-Europa’
 9. Workshop Energy Cities Ettlingen (D)
  ‘remuncipalisation, yes, you can!’
 10. Werk in uitvoering
 11. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
Mijn Mijnwater - digitaal klantenportaal
 
 
Vanaf medio april is Mijn Mijnwater, ons digitaal klantenportaal, in gebruik. In een paar stappen heeft de gebruiker, die aangesloten is op mijnwaterenergie, toegang tot zijn eigen veilig, afgeschermde, account. Via het inlogscherm kunnen klanten de digitale factuur en eindafrekeningen inzien en gelijk bekijken hoe het energieverbruik per maand is. 
 
‘Mijn Mijnwater’ is te vinden in de bovenste navigatiebalk van onze website. Via het inlogscherm wordt de bezoeker doorgeleid naar mijn-energiefactuur.nl voor inzage in zijn facturen. www.mijnwater.com.
 
Limburg Leads MECC 15 en 16 mei 2019
 
 
Op woensdag 15 en donderdag 16 mei as. vindt in het MECC Maastricht het Euregionale netwerkevenement ‘Limburg Leads’ plaats. Aan de orde zijn vier thema’s: duurzaamheid & circulariteit, talent, health en digitalisering. 
 
Louis Hiddes (directeur Mijnwater) en Roger Cox (Advocaat, Paulussen Advocaten) worden ter plaatse geïnterviewd. Simone van Trier zal hen ‘ondervragen’ over het thema “Van gas naar warmte, hoe gaan we samen de energietransitie aan?”
 
Het interview vindt plaats op beide dagen, op twee verschillende tijdstippen. 
 
15 mei 2019 van 14.00 tot 15.00 uur in het Euregio Theater (Limburg Leads /MECC). 
16 mei 2019 van 14.30 tot 15.30 uur in het Limburg Theater (Limburg Leads /MECC)
 
Wilt u erbij zijn en een van de interviews bijwonen? Dat kan. Meld u zich dan aan via: https://registration.n200.com/survey/0mn5yngv82c74?actioncode=PAUL000001IXT
 
Aan het bezoeken van Limburg Leads en het bijwonen van de presentatie zijn geen inschrijfkosten verbonden. Parkeren op eigen gelegenheid.
 
Na afloop van de interviews bent u onze gast in de gezamenlijke stand van Mijnwater B.V. en Paulussen Advocaten op Limburg Leads, om met ons na te praten en andere relaties te ontmoeten. Er wordt voor een drankje en duurzaam hapje gezorgd. 
 
Limburg Leads is de plek waar ondernemers, leiders en bestuurders uit de Euregio elkaar ontmoeten: het zakelijk evenement om grenzen te verleggen en kennis te delen! Meer informatie over dit tweedaagse netwerkevenement: www.limburgleads.com. Op de pagina: www.limburgleads.com/nl/programma-2019 leest u meer over het verhaal van beide heren met het oog op de energietransitie. 
 
U komt toch ook? 
 
 
1Limburg: warmtenetten, noodzakelijk of risicovol?
 
 
Mijnwater komt vaak in het nieuws. Ook regionaal krijgt het bedrijf veel aandacht. Zoals in bijgaand artikel met video van 1Limburg over duurzame warmtenetten in Limburg. Met Louis Hiddes (directeur Mijnwater B.V.) en een van de bewoners van Maankwartier Heerlen aan het woord. 
 
Lees het artikel en bekijk die video hier: https://www.1limburg.nl/warmtenetten-noodzakelijk-risicovol
 
 
Mijnwater leadpartner Interreg NWE D2Grids
 
 
Uitrol van een bewezen concept een feit. Mijnwater is lead partner van het Interreg NWE-project ‘D2grids’ om de 5de generatie stadsverwarming en –koeling (5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) waar te kunnen maken. 5GDHC is een sterk geoptimaliseerd, vraag-gestuurd, zelfregulerend energiemanagementsysteem voor stedelijke gebieden met de belangrijkste kenmerken:
1) ultra-lage temperatuurgrid met decentrale energiecentrales; 
2) gesloten lussen voor thermische energie die zorgen voor warme en koude uitwisseling binnen en tussen gebouwen; 
3) integratie van thermische en elektriciteitsnetten. Door de lage temperatuur, lage netverliezen en efficiënte warmtewisselingsmechanismen wordt de totale energievraag aanzienlijk verminderd, wat effectief en veilig kan worden geleverd door hernieuwbare energie, tot wel 100%. Het project duurt tot 2021. Lees meer op onze website.
 
 
 
Samenwerking in 62 EU projecten
 
 
Mijnwater werkt in EU-projecten samen met 62 andere EU-partners aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In heel Europa wordt gezocht naar de slimste vormen van andere energievormen. Mijnwater Heerlen is een groot voorbeeld voor veel projecten over de landsgrenzen heen.
 
 
Van ondergelopen steenkoolmijn naar circulaire stadsverwarming
 
 
Nu de gaskraan wordt dichtgedraaid, zijn nieuwe innovatieve energiebronnen nodig om onze huizen, kantoren en overige gebouwen te verwarmen. Een van die nieuwe energiebronnen is het circulaire stadverwarmingsnet van Mijnwater B.V. Wat begon als een manier om grondwater in mijnen te gebruiken om gebouwen in Heerlen te verwarmen en te koelen, groeide uit tot misschien wel het meest innovatieve stadverwarmingsnet in Europa.
 
Lees meer in de nieuwsbrief Innovatie-estafette van Rijksoverheid.
 
 
Provada Amsterdam: Kracht van Zuid-Limburg. A smart part of Europe
 
 
Op 4, 5 en 6 juni 2019 vindt de 15de editie van PROVADA Amsterdam plaats. De kracht van Zuid-Limburg, a smart part of Europe is het centrale thema voor de Zuid-Limburg stand. Dit jaar volledig in het teken van duurzame stedelijke transformatie en de campusontwikkelingen (Brightlands). Op de beursdagen worden korte pitches gegeven over alles wat te maken heeft met deze thema’s. Denk bij stedelijke transformatie aan slimme vastgoedtransities en de campusontwikkelingen, als innovator van nieuwe stedelijke ontwikkeling willen we als kans presenteren voor nieuwe vastgoedontwikkelingen.
 
Mijnwater B.V. draagt haar steentje bij naast vele anderen die de regio een warm hart toedragen, zoals Provincie Limburg, Charlemagne Grensregio & IHK Aachen, Door Communicatie, C-mill, F2Facade, 3W real estate, KPE, Laudy Bouw & Ontwikkeling, Mulleners Vastgoed, RO groep en van Wijnen Groep.
 
Meer informatie over de beurs op: www.provada.nl
 
 
HeatNet NWE brochure 'Warmtenetten ontwikkelen in Noordwest-Europa'
 
 
In een recent uitgebrachte brochure van Interreg NWE/Heatnet wordt naast uitgebreide informatie over warmtenetten ook de voordelen van warmtenetten genoemd voor openbare instanties. Warmtenetten bieden tal van economische, sociale en milieuvoordelen voor de openbare sector. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aanzienlijk bijdragen tot het halen van Europese en nationale energiedoelstellingen doordat ze minder CO2 uitstoten, voor betere luchtkwaliteit zorgen en een groter aandeel hebben in hernieuwbare energie voor verwarming. Het is betrouwbaar en een duurzame inkomstenbron, zorgt voor lokale jobs, is aantrekkelijk voor de industrie, verbetert het energielabel, realiseert een hoger comfort in huis met doorlopend warm water voor douche of kraan. 
 
De brochure is ontwikkeld als onderdeel van het HeatNet NWE-project, dat deels gesubsidieerd wordt door het Interreg NWE-programma en heeft als doelstelling het versnellen van de transitie naar 4e generatie warmte- en koelingsnetten in Noordwest-Europa en dus ook in Nederland. Lees meer in de brochure op onze site.
 
 
 
 
Workshop Energy Cities Ettlingen: remunicipalisation, yes you can!
 
 
Geïnspireerd door ‘remunicipalisation’ initiatieven in heel Europa breiden steeds meer gemeenten hun rol uit, niet alleen door te fungeren als planners, maar door hun eigen bedrijven te besturen en de lokale energietransitie te verhogen. Waarom deze trend? En hoe kan een stad een eigen bedrijf oprichten om elektriciteit, gas, verwarming en koeling te leveren? De door de EU gefinancierde projecten HeatNet NWE en mPower organiseerden een workshop in Ettlingen (Duitsland) om deze vragen te beantwoorden. Lokale energiebedrijven kunnen inderdaad een krachtige motor zijn om stadsverwarming en -koeling van de vierde generatie te ontwikkelen, zoals de HeatNet NWE-partner Mijnwater laat zien.
 
 
 
Werk in uitvoering
 
 
Mijnwater is zichtbaar in de straat, misschien wel bij u om de hoek, maar ook in de media of via uw woningbouwcorporatie komt u op enig moment wel in aanraking met ons. Onze civiele mensen in het veld timmeren hard aan de weg, of liever gezegd, graven sleuven, leggen leidingen en verbinden het leidingenstelsel aan een bestaand of nieuw uitwisselstation voor warmte en koude energielevering. Wilt u weten waar we bezig zijn, volg ons dan op social media (Facebook, LinkedIn en Twitter) of bezoek onze website. 
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
15, 16 mei:          Limburg Leads MECC Maastricht             
22 mei:                Excursie Aa en Maas Waterzuiveringschap
23 mei:                Delegatie uit Centraal Amerika i.s.m. Bochum
4 juni:                  Excursie St. Janscollege VWO leerlingen
4, 5 en 6 juni:      PROVADA Amsterdam RAI
11 juni:                Excursie Universiteit Hochschule Bochum
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Haalde Mijnwater B.V. vroeger nog energie uit het mijnwater, nu fungeert het water in de mijnen slechts nog als reservevoorraad. Mijnwater is een nieuw soort stadverwarmingsnetwerk, dat door de ontwikkeling van het eerste zelfstandig leidingnetwerk in Europa zowel warmte als koude kan leveren aan de aangesloten klanten. Wanneer een gebouw afkoelt, blijft er restwarmte over en andersom. Met het netwerk van Mijnwater B.V. worden deze restwarmte en restkoude uitgewisseld via ondergrondse kelders waar warmtewisselaars en pompen staan.
Bij de aangesloten gebouwen kan zo de CO2-uitstoot met 65% gereduceerd worden. In 2018 voorzag het bedrijf al 800.000m2 gebouwen op deze manier van verwarming en koeling. De regio omarmd met PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie), het stadsverwarmingsnetwerk van Mijnwater B.V. dat als doel heeft in 2040 alle gebouwen in de acht gemeenten op het stadverwarmingsnet aangesloten te hebben. In de komende vijf jaar zijn dat zo’n 25.000 woningen.
 
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com