Terugbetaling reizen
Beste ouders
 
In normale omstandigheden zou uw zoon/dochter tussen 13 maart en het einde van het schooljaar hebben deelgenomen aan een studie- of eindejaarsreis. De reizen naar Weimar, Italië, Kroatië en Kent zijn jaarlijks evenementen waar de leerlingen maanden naar uitkijken en bijzonder sterke herinneringen aan overhouden. We vonden het ontzettend jammer dat de corona-epidemie deze reizen onmogelijk maakte. We voelen de ontgoocheling van de leerlingen heel sterk aan.
 
Het heeft enige tijd geduurd. Maar na het verzamelen van alle mogelijke info – waar we soms op hebben moeten wachten – en na overleg met de bestuurders, kunnen we u zeggen dat de vzw LKSD (waartoe HDC behoort) de reisbedragen integraal aan de ouders terugbetaalt.
 
We zullen een creditnota opmaken voor de reeds aangerekende voorschotten.  We bekijken eerst of deze creditnota verrekend kan worden a.h.v. openstaande facturen. Vervolgens storten we het saldo terug. We doen dat zo snel mogelijk.
 
We wensen u nog veel goede moed in deze vreemde tijden
Zorg goed voor elkaar
 
Frank Baeyens, namens de directie
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer nick.caron@hdc.ksleuven
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be