Voorlopige studiekeuze, 1e Jaar

Beste ouders en leerlingen in het eerste jaar,
 
Vermits het onvoorspelbaar is wanneer de school opnieuw start met fysiek lesgeven, stellen we hier ons alternatief traject voor om de studiekeuze van de leerlingen naar het volgend jaar zo goed mogelijk te organiseren.
 
In het weekend van 25 en 26 april wordt er een knop geactiveerd op Smartschool. Achter deze knop vinden jullie informatie over de verschillende majors (basisopties) en minors in het tweede jaar. Zo kan een weloverwogen keuze gemaakt worden op het einde van dit schooljaar.
 
Er zal een live-sessie plaatsvinden op donderdag 30 april om 20u (in de vakmap ‘Live-sessie Studiekeuze 1’, klik op ‘Live’ en dan op ‘deelnemen aan sessie’). Tijdens deze sessie kunt u specifieke vragen stellen over de majors en minors en de organisatie van het tweede jaar aan de directeur leerlingenzorg Els Pitschon en de graadcoördinator Jill Lemaire. Het beantwoorden van ieders vragen gaat vlotter als u deze op voorhand bezorgt aan jill.lemaire@hdc.ksleuven.be. Zo kunnen we het meest volledige antwoord formuleren.
 
Nadien vult u, samen met uw zoon/dochter, de voorlopige studiekeuze (telkens 2 majors en 2 minors) in op het digitale formulier dat u achter deze link vindt en dit voor 5 mei.
 
U krijgt na de studiekeuzeklassenraad feedback van de klassenleraar via een bericht naar het Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. Uiteraard zal de definitieve studiekeuze van uw dochter/zoon ook mede bepaald worden door het eindresultaat. Op het einde van het schooljaar geeft de delibererende klassenraad dan ook een definitief advies.
 
Mochten er nog vragen zijn betreffende de studiekeuze dan kan u best contact opnemen met de klassenleraar, een vakleraar, de directeur leerlingenzorg, de interne leerlingenbegeleider of de CLB-medewerker op onze school. Dat kan via mail of via een bericht in Smartschool.
 
 
Met vriendelijke groet
Jill Lemaire
Coördinator eerste graad
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer jill.lemaire@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be