eNews | 7 JULI 2017 | week 28
DEZE WEEK
• Men's meeting
• Infomiddag Tienerkamp
• Kinderwerk
• Een bijzonder huwelijk
• Geboren
• Maranatha Bijbelschool
• Sprekers Almere
• Sprekers Amsterdam
• Woensdagavond
• Suriname
• Chanelsy
•Spreekbeurt Roberto Sweeb
• Hendrik Sitania
• Overleden
• Ectparenavond
• Alleenstaande ouders 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 27
9 juli t/m 16 juli 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

DINSDAG
19.30 uur  Mens Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

LOFPRIJZING IS BELANGRIJK
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Lofprijzing is God aanraken.
Lofprijzing is de duivel angstig maken.
Lofprijzing is de duivel slechte tijden bezorgen.
Lofprijzing brengt gebiedsuitbreiding te weeg.
Lofprijzing is behaaglijk voor God.
Lofprijzing is God blij maken.
Lofprijzing is de hemel naar beneden brengen.
Lofprijzing is de engelen assisteren.
Lofprijzing eert God,
Lofprijzing is God aanbidden.
Lofprijzing is God grootmaken.
Lofprijzing is een geestelijk wapen.
Er wordt meer over lofprijzing gepraat in de Bijbel, dan over onderwerpen als bekering, wedergeboorte, doop in de Geest, doop in water. Honderden teksten uit de Bijbel spreken over lofprijzing en de kracht ervan.
God wordt geëerd door lofprijzing. Hij houdt ervan. God zegt: "Wie lof offert eert Mij, (fantastisch !!!) en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien." Psalm 50:23.
Het is veel meer dan slechts lofprijzen. Het gaat om een offer brengen, dat u wat kost.
Mensen kunnen u belemmeren of de omstandigheden zijn er niet naar. Ondanks alles wat tegenzit, blijft u de Heer prijzen en verhogen.
De Heer prijzen als alles meezit en het goed gaat, is voor de meesten geen enkel probleem. Het wordt anders als u het moeilijk heeft, als mensen tegen u zijn of u het leven moeilijk maken. Dan komt onze ware aard en karakter naar boven. Dan blijkt de waarde van de Heer in ons geestelijk leven.
Wie de Here prijst en aanbidt, raakt Hem aan. Velen wachten tot de Here hen aanraakt. Zij wachten lang, heel lang. Wij moeten de Here aanraken. De stap naar overwinning ligt in onze handen. God heeft reeds alles volbracht en gedaan om ons tot overwinnaars te maken. Wij moeten Hem aanraken. Wij moeten zijn als die bloedvloeiende vrouw, die zei: “als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak.”
Wij kunnen de Heer aanraken door Hem lof offers te brengen, hem te blijven prijzen, VOORAL in moeilijke tijden. 

Mens Meeting
Op dinsdag 18 juli zijn alle mannen van de gemeente van harte welkom op de Mens Meeting. U bent uitgenodigd om samen met de broeders van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard is er ook een bemoediging vanuit Gods Woord. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.

Infomiddag Tienerkamp
Op zondag 16 juli wordt er voor de ouders en of verzorgers van de tieners een infomiddag georganiseerd door het Teen Encounter team onder leiding van br. Dwight Dissels.
Deze middag zal in het teken staan van het geplande tienerkamp. Er zullen kort nog andere onderwerpen met u gedeeld worden.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Wijkzaal van 15.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze middag wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Het team rekent op uw aanwezigheid.

Kinderwerk
Wij herinneren de ouders en of verzorgers van de kinderen van groep 1 tot en met 8 aan de informatiemiddag van zondag 9 juli. Deze vindt plaats van 12.15 tot 12.45 uur in het zondagsschool schoolgebouw, de Joop Westerweel school. Tijdens deze informatiemiddag zullen wij u  aanvullende informatie geven en kunt u eventuele vragen over het aanstaande kinderkamp stellen .

Een bijzonder huwelijk
Op zondag 16 juli hopen br. Max en zr. Willy Bando-Pinas hun robijnen bruiloft te vieren. Zij gedenken dan het feit dat zij 35 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Geboren
Zr. Daisy de Koning geeft met blijdschap kennis van de geboorte van haar dochter. Zij is op vrijdag 9 juni geboren en heet Jaliyah Hailey.

Maranatha Bijbel School – MBS
De vernieuwde Maranatha Bijbelschool begint, DV, op zaterdag 16 september aanvang 10.00 uur.
Inschrijving voor de vernieuwde Bijbelschool is begonnen op zondag 4 juni in onze gemeenten. Inschrijfformulieren liggen in de Infokamer en op de boekentafel.
Er zullen belangrijke zaken omtrent het Woord van God onderwezen worden, waaronder: 
 • Grote Doctrines
 • Lofprijzing
 • Overzicht van het Oude Testament
 • Overzicht van het Nieuwe Testament
 • De fundamenten van het geloof
 • Bidden en vasten
 • De betrouwbaarheid van de Bijbel
 • Tienden en offers
 • Het werk van de Heilige Geest
 • De gaven van de Heilige Geest
 • De vrucht van de Heilige Geest
 • Bijbelboek 1 Korinthe en Exegese
 • Evangelisatie en Nazorg
 • De bediening van de pastor

Sprekers in Almere
09 juli – Moses Alagbe
16 juli – Astrando Castillion
23 juli – Astrando Castillion
30 juli – Astrando Castillion

Sprekers in Amsterdam
09 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
09 juli – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
16 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
16 juli – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
23 juli – 10.00 uur – Moses Alagbe
23 juli – 12.45 uur – John Uyleman
30 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
30 juli – 12.45 uur  – John Gosselaar
 
06 augustus – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
06 augustus – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
13 augustus – 10.00 uur – Roberto Sweeb
13 augustus – 12.45 uur – John Grant – Engeland
20 augustus – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
20 augustus – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
27 augustus – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
27 augustus – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Woensdagavond
Op woensdag 12 juli verwachten wij pastor Naifa uit Suriname. Hij zal spreken in het Surinaams en wordt vertaald in het Nederlands. De dienst begint om 19.30 uur.

Suriname
De familie Reemnet (Roberto en Anita en de kinderen) is met een maand vakantie naar Suriname vertrokken. Ze hopen begin augustus terug te zijn.
 
Pastor Miquel van Duivenvoorde en gezin vertrekken komende week voor ongeveer 2 weken met vakantie naar Suriname.
 
Pastor Charles Lepelblad is op vrijdag 7 juli teruggekeerd uit  Suriname. Hij was langer dan een maand afwezig.

Chanelsy
Pastor Chanelsy zal in de maanden juli en augustus vaak afwezig zijn. Hij zal in die tijd spreekbeurten vervullen in Arnhem (6 juli), Bulgarije (7-18 juli), Amstelveen (23 juli), Nijmegen (23 juli), Deventer (30 juli ) en Amersfoort         (6 augustus).
Van 19 augustus tot en met 3 september vieren hij en zijn vrouw Vera, met het hele gezin, hun 25- jarig huwelijksfeest op Bali – Indonesië. 

Spreekbeurt Roberto Sweeb
Pastor Roberto Sweeb spreekt op 9 juli in de gemeente van pastor Moses Alagbe, MTCT. 

Hendrik Sitania
Br. Hendrik Sitania zal van 7 tot en met 18 juli actief zijn in Bulgarije. Hij is op 23 juli in Nijmegen voor een spreekbeurt en op 30 juli in Deventer. 

Overleden
In Suriname is de bekende apostel Fleur van de gemeente Gods Rivier overleden. Hij is op 7 juli begraven.

Echtparenavond
De jaarlijkse echtparenavond in het Van der Valk hotel A4 – Schiphol vindt, zo de Heer wil, op zaterdag 2 december plaats. 

Alleenstaande ouders
De alleenstaande ouderdag wordt, zo de Heer wil, op zaterdag 25 november gehouden. De lunch vindt plaats in het restaurant van het Van der Valk hotel A4 – Schiphol.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl