eNews | 2 april 2017 | week 14
DEZE WEEK
• NextGen Event 31 maart
• Huwelijksseminar
• Vrouwen
• Senioren
• Lofprijsavond
• M15
• Gemeentevasten
• Mannenontbijt
• I Love Israël Tour
• Classic
• Bijzondere bruiloften
• Programma april
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 14
2 april t/m 9 april 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 
 
WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZATERDAG
12.00 uur  Gemeentevasten
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 

MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 KERKVERLATING
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Vrijwel iedere gemeente heeft met het probleem van kerkverlating te maken: mensen die komen en mensen die gaan. Een van de taken van de leiders van de gemeente is na te gaan wat de reden is dat mensen hun gemeente verlaten. Soms ligt het aan de voorganger en de gemeente, maar lang niet altijd. Sommige mensen laten zich beïnvloeden door de tijdgeest of door dwaalgeesten en dwaalleringen. Ze laten zich niets gezeggen. Als ze het niet eens zijn met bepaalde zaken in de gemeente, bespreken ze dat niet met de voorganger of met de oudsten zoals het hoort, maar met iedereen die dat horen wil. Zonder overleg besluiten ze dan een andere gemeente te bezoeken, of wat erger is, de weg van de Here te verlaten.
 
Weer anderen willen gewoonweg de prijs voor het volgen van de Here niet betalen en zoeken een gemeente waar niet over zonde en oordeel gepraat wordt, maar waar hun gevoel gestreeld wordt. Het zijn mensen die naar de mond gepraat willen worden of op eenzijdige wijze bemoedigd willen worden. Bemoediging is niet alleen de leuke dingen horen, die ons vertellen over onze rechten in het christendom, maar ook de correcties aanvaarden, die ons in de juiste houding brengen voor het ontvangen van zegeningen. Iedere gelovige die de Here oprecht wil dienen, heeft zowel rechten als plichten; nooit alleen maar rechten. Ga het Woord van God maar na, aan iedere belofte is een voorwaarde verbonden. Dit doet de Here, omdat Hij heilig en rechtvaardig is. Mensen die alleen de leuke kanten van het christendom willen leren kennen, zullen een gemeente waar heiliging belangrijk is, spoedig verlaten om zich aan te sluiten bij een zogenaamde "Bless-me Club". 
 
Wat mij echter de meeste zorgen baart, is dat er mensen zijn, die de weg van de Here verlaten en terugkeren naar hun zondige leven. Gods Woord etaleert de val van zo een persoon heel duidelijk. Het zegt, dat zo iemand is als een hond, die terugkeert naar zijn braaksel. Deze woorden spreken heel duidelijk over het gevaar en de ellendige staat, waarin de afvallige komt te verkeren. 
 
Ik denk dat iedere gemeente die met het "afvalprobleem" geconfronteerd wordt, daar wat aan moet doen, door bijvoorbeeld een goede opvang voor pas-bekeerden te hebben. Ook moeten we alert zijn, als we zien dat gelovigen plotseling minder belangstelling tonen voor de samenkomsten en deze om onduidelijke redenen verzuimen. De "wakkere" gelovigen kunnen dan de "sluimerende” of “slapende" gelovigen aansporen tot liefde en goede werken. Als ze eenmaal teruggevallen zijn, weet ik niet of het wel nuttig is achter ze aan te blijven hollen. Als ze eenmaal het besluit genomen hebben de Here God de rug toe te keren, zijn ze meestal niet voor rede vatbaar. Dan rest ons alleen nog maar voor hen te bidden en te wachten totdat ze zelf hun dwaling inzien en op de goede weg terugkeren. Denk maar aan de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die naar zijn afvallige zoon bleef uitzien; ongetwijfeld met een biddend hart. Hij ging niet op weg om hem te zoeken. Hij wist dat zijn zoon zelf het besluit moest nemen om terug te keren. 
 
Iemand die teruggevallen is, hoeven we niet opnieuw het ABC van het evangelie te vertellen. Die weet alles over de Here Jezus en over de bekering. Die moet zelf terugkeren. God-zij-dank komt een behoorlijk aantal afvalligen na een poos zelf tot de conclusie dat de wereld hen niets te bieden heeft en dat ze er goed aan doen naar huis terug te keren. En vanzelfsprekend is er blijdschap in de gemeente als een afvallige terugkeert. We moeten ze gastvrij ontvangen en ze laten merken dat ze weer welkom zijn. We behoren, misschien niet letterlijk, het voorbeeld te volgen van de vader in de gelijkenis. Er is immers feest in de hemel als één zondaar tot bekering komt en er is groot feest als een afvallige christen terugkeert naar huis.
NextGen Event 31 maart
Vrijdag 31 maart is het weer zover, dan vindt opnieuw een NextGen jeugdsamenkomst plaats in de kerk.
Ook dit keer belooft het een hele inspirerende avond te worden, speciaal voor jongeren van 17 tot 35 jaar. Dwight Dissels verzorgt samen met het NextGen Music Team weer de worship en John Hofwijks is ook dit keer de event-speaker.
Na afloop is er weer tijd om in de chillroom met elkaar te connecten. Natuurlijk zijn ook Patricks Catering en Kingcoffee aanwezig voor ‘food & drinks’.
LIKE ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Op deze manier kunnen wij jullie op de hoogte houden van al het nieuws rondom the NextGeneration-jeugdsamenkomsten. See you tonight at NextGen!
Huwelijksseminar
Wij herinneren de echtparen van de gemeente aan het zeer belangrijke huwelijksseminar van zaterdag 1 april. Ook de gelovigen die dit jaar in het huwelijksbootje hopen te stappen, zijn welkom. Het seminar begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, alle echtparen zijn van harte welkom.
Vrouwen
Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op de vrouwenbijeenkomst van maandag 3 april. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.
Senioren
Op woensdag 5 april is de volgende clubochtend van de senioren van de gemeente. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar en vinden plaats in de Wijkzaal van de kerk. Het programma is zeer gevarieerd.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Lofprijsavond
Op woensdag 5 april vindt onze volgende lofprijsavond plaats in de kerk. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
M15
Vrijdag 7 april vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15 is een celgroep van de gemeente, waar gelovigen in hun buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Gemeentevasten
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 8 april. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Mannenontbijt
Op zaterdag 29 april organiseert de Mens Meeting weer een mannenontbijt voor de mannen van de gemeente. De mannen komen dan samen in de kerk om in een ontspannen sfeer van een heerlijk ontbijt te genieten. Er zal volop gelegenheid voor fellowship zijn.
Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. De ochtend duurt van 09.00 tot 11.00 uur. De bijdrage is € 5,00 per persoon.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de Infokamer.
I LOVE ISRAËL TOUR 2017
Van vrijdag 16 juni tot en met woensdag 28 juni organiseren wij de jaarlijkse I love Israël Tour. U kunt zich nog aanmelden voor deze reis. Israël is een bijzonder land, een sieraad onder de landen. Dit land wilt u natuurlijk zien. Deze reis biedt u een unieke gelegenheid in het heilig land inspiratie op te doen, die uw kennis en beleving van Gods Woord zal vergroten.
Van deze adembenemende Pelgrimstour zult u geen spijt hebben. 
Voor meer informatie en of aanmelding kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Wij zien naar u uit, Lehitraoth.

Informatie I LOVE ISRAËL TOUR 2017
In verband met onze aanstaande Pelgrimsreis door Israël is er op zondag 2 april 2017 een Informatiemiddag in de Maranathakerk om 15:00 uur. Voor deze reis die van 16 tot en met 28 juni plaatsvindt, zijn er nog enkele plekken beschikbaar. U bent van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. Wij zullen uw vragen beantwoorden  en de laatste nieuwtjes doorgeven. Tot ziens, Lehitraoth
Classic
Br. Marchall Breidel, ook wel bekend als Classic, heeft een album met als titel “Driven by the Cross” uitgebracht. Het album kan gratis  worden gedownload op www.noisetrade.com/classic/driven-by-the-cross.
De videoclip is ook te bekijken op YouTube “Classic My Bizz”.
Bijzondere bruiloften
Op vrijdag 31 maart hopen br. Hans en zr. Sophia Hofwijks-Sabajo hun robijnen bruiloft te vieren. Zij gedenken dan het feit dat zij 35 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
 
Op woensdag 5 april hopen br. Roland en zr. Shireen Koch-van Doorn hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
 
Op vrijdag 7 april hopen br. Han en zr. Edmay Böck-Lubeck hun gouden bruiloft te vieren. Zij gedenken dan het feit dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Programma april
02 april – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
02 april = 12.45 uur  - S.L. Hofwijks
09 april – 10.00 uur – John Uyleman
09 april – 12.45 uur – John Lont – Curacao
14 april – 20.00 uur – Goede Vrijdag
16 april – 10.00 uur – Pasen - S.L. Hofwijks 
16 april – 12.45 uur – Pasen - S.L. Hofwijks 
23 april – 10.00 uur - Jan Meijerink
23 april – 12.45 uur – Tommy Zannou
30 april – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
30 april – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
Overleden
Op 12 maart 2017 is br. François Ruempol Hamer op 72- jarige leeftijd overleden. Tot enkele weken voor zijn dood bezocht hij onze samenkomsten.
 
Zr. Alma Pocorni – Kuiperdal is op 21 maart naar Suriname vertrokken voor de begrafenis van haar dochter. Haar dochter is op 16 maart in Nederland overleden. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl