Week tegen Pesten, Alle Jaren
Beste ouders
 
Van vrijdag 14 februari tot en met vrijdag 21 februari doen we met de hele school mee aan de Vlaamse Week tegen Pesten. Zowel in lessen en klasgesprekken, als via een feestelijke ‘Move tegen Pesten’ brengen we het probleem van pesten en anders zijn ‘Niet anders, maar mezelf’  en de mogelijke oplossingen ervan onder de aandacht.
Op die manier werken we aan de missie van onze school, namelijk leerlingen doen uitgroeien tot gelukkige jongeren in een warme school, waar iedereen respect heeft voor mekaar en waar iedereen zich veilig voelt.
Concreet:
  • Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de jaar spreken over pesten en de mogelijke oplossingen ervan tijdens de lessen godsdienst en L&L.
  • Donderdagmiddag 13 februari om 12u40 wordt de dans ‘Move tegen Pesten’ aangeleerd aan alle geïnteresseerde leerlingen van de 1ste graad in de feestzaal. Ook de meters en peters en eventueel ook leerlingen van andere jaren zijn welkom.
  • De leerlingen van de 1ste graad eten op donderdag 20 februari samen met de klasleraar en de  peters/meters in hun klaslokaal en gaan daarna samen naar de feestzaal voor een feestelijke ‘Move tegen Pesten’. Aan de leerlingen van de 1ste graad die normaal gezien warm eten, vragen we om deze warme maaltijd via smartschool te annuleren en voor één keer boterhammen mee te brengen.
Wie meer informatie wenst over ons antipestbeleid, kan dat vinden op de website van de school en op smartschool achter de ‘meldknop pesten’. Via deze meldknop kan u ook als ouder pestsituaties op school melden.
 
Warme groet
 
De werkgroep STIPP ( Sterk In Pest Preventie ):
Caroline Decat, Hilde Meijers, Heidelinde Mullens, Leen Van Bever, Angie Vandenhouten, Filip Van Ermen, Valerie Van Lommel, Hilde Van Wichelen
 
De directie
Frank Baeyens
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer hilde.vanwichelen@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be