Sinterklaas komt er aan !


Beste 

 
De Sint deed zijn intrede en staat te popelen om de komende dagen weer 'menig kinderhart' te verwarmen. Het mooiste cadeau dat ik hier graag in mijn schoentje zou vinden, is dat er een definitieve oplossing uit de bus komt voor een nieuw voetbalstadion. Hierrond werd reeds heel hard gewerkt. Het is één van die heikele dossiers, waarbij we steeds weer op zoek moeten naar de nodige middelen. Ik droom luidop van een oplossing voor onze Brugse eersteklassers en compensatie voor het eventueel verlies aan bedrijfsgronden. Ik blijf niet bij de (Sinterklaas)pakjes zitten, maar wil de nodige daadkracht tonen om elk dossier op een grondige manier aan te pakken. In de voorbije maanden werkte ik hier onverminderd aan voort. Leest u even mee ?

Franky Demon
 

 
Een snelle oplossing voor Catharina Press op Sint-Pieters

De site rond deze voormalige drukkerij staat al enige tijd leeg, en dreigt, o.a. door verschillende brandjes, uit te groeien tot een echte stadskanker. Om dit tegen te gaan, heb ik opdracht gegeven om snel verder te werken aan een nieuw plan voor de herwaardering van deze site. Deze wordt bestemd als woonzone, waarbij zowel één- als meergezinswoningen en zorgwoningen hun plaats zullen vinden. Tegen halfweg volgend jaar zal het ruimtelijk uitvoeringsplan klaar zijn.
  
 

   
 
 
 
Geld voor nieuwe jeugdlokalen
 
 
Bij de opstart van het nieuwe werkjaar van de jeugdbewegingen opende ik 2 nieuwe lokalen, bij KSA Ter Straeten in Sint-Andries en bij KSA De Blauwvoet in Koolkerke. Ook in de toekomst streef ik naar voldoende middelen voor het jeugdwerk. In de zopas goedgekeurde begroting is voor de komende 6 jaar 3.400.000 euro voorzien voor het bouwen en vernieuwen van jeugdlokalen. O.a. de sites van de Zandberg in Assebroek en Tempelhof op Sint-Pieters zullen in de komende jaren grondig aangepakt worden.
 
 

Meer voetbalvelden in Brugge

 
Ik heb altijd al mijn bezorgdheid geuit over de nood aan voetbalvelden in Brugge, o.a. in Sint-Kruis. Om aan deze noden te kunnen voldoen, zorgde ik ervoor dat er op het gebied aan de 'Gronden van Goethem' aan de Aardenburgseweg te Sint-Kruis sportinfrastructuur kan gerealiseerd worden. Dit alles gebeurde in nauw overleg met het bestuur van Jong Male, dat er zo een competitieveld en een kleiner speelveld bijkrijgt. Er wordt ook plaats voorzien voor hondenclub De Spijker en voor een tribune.

Klik hier voor het filmpje op Focus-TV   
 
 
 
De jeugdbewegingen zijn weer gestart
  
Een goed contact met de plaatselijke Brugse jeugdbewegingen ligt mij nauw aan het hart. Begin oktober kwamen vele vertegenwoordigers van het jeugdwerk samen langs op de jeugddienst om met elkaar kennis te maken. De drempel verlagen en het contact bevorderen was hier de boodschap.  Een goede samenwerking en ondersteuning is onontbeerlijk. Ondertussen werden ook de prijzen uitgereikt van de energie-actie "Mo gow e vulle frigow". Ik zag alvast heel wat jeugdig enthousiasme en engagement ! 
 
 
Studenten in Brugge
  
Het groeiende aantal studenten in Brugge kan de activiteiten van "Brugge Studentenstad" best wel smaken. Met de organisatie van "A Dark Night @ Cinema Lumière" werden films, muziek en acts aangeboden aan het jonge volkje. De Facebookwedstrijd van "Brugge Leeft", de populaire studentenwebsite, waarbij après-ski foto's konden ingestuurd worden, bleek een groot succes bij de Brugse hogeschoolstudenten. Ik had de eer de hoofdprijs te mogen uitreiken aan de winnares, Chabeli Cottyn. De winnende foto kan je hiernaast terugvinden. 
 
 
Luisteren naar mensen, aanpassen waar nodig
 
Ik geloof sterk in de kracht van inspraak van bewoners bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten in hun nabije woon- en leefomgeving. Zowel voor de verdere ontwikkeling van de woonzone aan Den Tir, de voormalige schietstand te Assebroek, als voor de site aan het Oud Militair Hospitaal in de Peterseliestraat, werden inspraakvergaderingen georganiseerd.
 
Luister hier naar mijn interview voor de Stadsomroep over de het project aan de Peterseliestraat.

Een hart voor scholen
 
Als voormalig onderwijzer bekommer ik me nog steeds om het onderwijs. Omdat een degelijke infrastructuur ook in de scholen van groot belang is, probeer ik te ondersteunen waar het kan. Nieuwe lokalen in Mariawende, een speelplaats in de Zonnetuin, een sanitair blok in de Mozaïek, containerklassen in De Lenaard te Dudzele,...  het zijn maar enkele voorbeelden van plaatsen waar we door overleg tot een goed vergund dossier konden komen. Ook OLVA Touwladder in Assebroek (waar ik zelf mijn kleuter- en lagere school genoot) opende een nieuwe kleuterschool en... ik was er ook bij.
 
 
De (Brugsche) Tot : Willy Debecq
  
Onze Brugsche Tot reiken we deze keer uit aan Willy Debecq, voorzitter van OKRA regio Brugge, dat 10.000 leden telt in 49 afdelingen. OKRA is de grootste seniorenbeweging van Vlaanderen. Deze actieve regio vierde zonet de 65ste verjaardag. Willy leeft voor zijn voorzittersengagement bij OKRA, waar hij mag en kan samenwerken met honderden geïnteresseerde en gemotiveerde senioren. Samen met hen laat hij  OKRA en zijn trefpunten bruisen van activiteiten. Een engagement om u tegen te zeggen !
  
 
 
Premie in de kijker
 
Sovekans en Vereniging SVK krijgen van de stad financiële steun om op zoek te gaan naar nieuwe eigenaars die hun woning willen verhuren via een sociaal verhuurkantoor. De eigenaar is zeker van zijn huurinkomsten en kan bovendien rekenen op het dienstenpakket van de SVK’s. De sociale verhuurkantoren worden beloond voor de inspanning die ze leveren om eigenaars te overtuigen om met hen samen te werken. Vandaag worden woningen tot €500 huur betoelaagd, en dit wil ik optrekken tot 650 euro. Graag meer info ? Stuur een mailtje naar schepen.demon@brugge.be
 
 

Nieuws uit de provincie : middelen vrijmaken 

Door de overheveling van bevoegdheden naar aanleiding van de interne staatshervorming dreigden 5 organisaties die werken met jongeren met een handicap (Oranje, VOC Opstap, vzw De Stroom, WVA en vzw Dyade) hun structurele subsidies te verliezen. Door overleg en studiewerk kon ik aantonen dat de provincie de enige reddingsboei blijkt te zijn voor deze 5 organisaties. Ik deed hierover een tussenkomst in de provincieraad, om goede overgangsmaatregelen en de uitwerking van een degelijk reglement voor deze organisaties te bepleiten.
 
Lees meer...
 
  

Motorcrossterreinen : neen, dankjewel...
 
De Vlaamse regering, bij monde van minister Muyters (NV-A), wil een motorcrossterrein realiseren in het Zeebrugs havengebied. Ik ben alvast niet gewonnen voor het idee en vraag me af of hier wel goed is over nagedacht. Testen op geluidshinder en overlast voor omwonenden zijn voor mij een eerste voorwaarde. Daarnaast mogen de havengebonden activiteiten in deze moeilijke economische tijden niet in hun groei beknot worden door dergelijk terrein.

Nieuwe minipitch aan de Gulden Kamer 
 
Met de opening van de vierde Brugse minipitch is weer een nieuwe stap gezet om jongeren in de deelgemeentes een eigen sport- en ontmoetingsplek te geven. Een plaats waar jongeren kunnen samenkomen en zich ontspannen met voetbal of basketbal en waar ze de regels van fair-play stapsgewijs kunnen ontdekken. Samen met gemeenteraadslid Guy Rogissart was ik aanwezig bij de officiële opening. We zagen meteen de plaatselijke jeugd naar hartelust ravotten en "sjotten" !

 


Op de agenda : open ACW-vergadering rond armoede 

Op maandag 9 december om 19u30 is iedereen welkom op "Armoede van de kaart", een open vergadering van de stedelijke groep van het ACW-Brugge. Thema's als armoede in Brugge, nachtopvang voor daklozen, plannen voor een wijkgezondheidscentrum en een gesprek met een ervaringsdeskundige staan op het programma. Deze vergadering vindt plaats in het auditorium van het OCMW in Ruddershove 4 te Brugge. 

Lees meer...
 
 

De voorbije maanden was ik present op diverse events ...  

Opendeurdag Blauw Kruis - herdenking van de bevrijding in Lissewege - opening skatepark Daverlo - overgang scouts Savio - H²O Smoefelen langs de Congostroom - drenkelingenfeest Zeescouts Sint-Leo - opening lokalen KSA Ter Straeten en KSA De Blauwvoet - opening nieuwe kleuterschool Olva Touwladder - streekvergadering Pasar - startavond Ziekenzorg Brugge - viering 85 jaar KSA Frassati - Student Welcome - Missiefeest Sint-Godelieve - Solidariteitsontbijt - Dialoogtafels rond armoede - uitreiking ADMB-awards - blijde intrede van koning Filip en koningin Mathilde in Brugge - overhandiging van de Groene Vlag in SASK Fortuinstraat - opening nieuwe speelplaats de Zonnetuin - viering 50 jaar Bouwen Wonen Nu - CD&V-Innestocongres - voorstelling Hart voor West-Vlaanderen - viering 25 jaar Pasar Loppem - eerstesteenlegging de Wispeltuin - kerstmarkt de Windroos -...
 

Ook in de komende wintermaanden is Brugge dé ideale plek om er eens op uit te trekken. Een greep uit het aanbod van de komende maanden :

Kerstmarkt in Brugge: 22 november t.e.m. 2 januari
December Dance: 4 tot 15 december, meer info...
Midwinterfeest: 15 december, meer info...
 Sterrenstoet in de Brugse binnenstad : 21-22 december, meer info...
Brugge Feest: 31 december, meer info...
Sneeuw- en ijssculpturenfestival: 22 november t.e.m. 5 januari, meer info...
Kerstmarkt Hoeve Hangerijn: 13 december
Oxfam kadobeurs: 20-21-22 december, meer info...

Kabinet Schepen Franky Demon
Oostmeers 17
8000 Brugge
050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
Spreekuur: elke dinsdagnamiddag (van 14 tot 16 uur) - enkel op afspraak