ANGEREDS TEATER
NYHETSBREV #4
 
SISTA CHANSEN ATT SE DET EXPLOSIVA
TORSDAG 25/4 KL.13, FREDAG 26/4 KL.13 OCH LÖRDAG 27/4 KL.13
 
DET EXPLOSIVA hade en lyckad premiär den 29:e mars. Föreställningen fick en recension, två reportage och två intrevjuer!

Reportag på Scenkonst Guiden:
''En nyanserad bild av Biskopsgården träder fram'', skriver Karin Noomi Karlsson, 20190404

Recension på GP:

Reportage på Göteborg Direkt:

Intervjue på P4 Väst:
Lärarna Mina Friberg och Jakob Tamm pratade med P4 Väst som var på Angereds Torg den 11 april, om Angereds Teaters och Angereds Teaterskolas föreställning ''DET EXPLOSIVA''. 20190411
Lyssna här från 02:42:24

Intervjue på K103 Göteborg Studentradio:
K103 Göteborg Studentradio intervjuade Paulina och Florence i programmet Morning Glory 20190322
Lyssna här
 
 

BETYDELSEN AV FÖRVÄNTNINGAR PÅ MICRO, MESO OCH MAKRONIVÅ 25 APRIL KL. 18:00


Ett samtal med professor i specialpedagogik, Girma Berhanu, i samband med att vi spelar ''DET EXPLOSIVA''. Pjäsen är baserad på intervjuer med personer som har varit på läxhälpen, som Berhanu startade upp på pedagogen med elever från Svartedalsskolan.

NÄR: 25:e april kl. 18:00
VAR: Angereds Teater/ Blå Stället, Angereds Torg 13. Hpl: Angered C

Mer info finns här
 

ANGEREDS TEATERSKOLA - FÖR DIG SOM VILL UTVECKLA DIG TILL SKÅDESPELARE

Har du skådespelardrömmar? 
Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen. Du arbetar under professionell handledning i sceniska projekt. Studierna utmynnar i en offentlig produktion. Teater bygger på samarbete och vi fokuserar på din kreativitet och ditt samspel med dina klasskamrater.

Angereds Teaterskola är ett samarbete mellan Folkhögskolan i Angered och  Angereds Teater. Vi samverkar med bl. a. skådespelarprogrammet vid  Högskolan för scen och musik och Akademin Valand Filmisk gestaltning.
 
Angereds Teaterskola är en ettårig heltidsutbildning, med kursstart i augusti. Studierna ger dig rätt till studiemedel.
 
 
Frågor? Maila lärarna:
 
Ansök senast 15 maj! 
Audition 20-21 maj
 
Gör ansökan här