Уважаеми партньори и клиенти,
 
В този брой на електронния ни бюлетин ще ви запознаем отблизо с дейността на Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес) и Paradise Electric Consult, които предлагат  off-grid системи за автономно захранване, решения за мълниезащита на фотоволтаични централи и вятърни паркове, оборудвания, следящи  за качеството на електроенергията.  Двете компании ще покажат своето ноу-хау на 9-тото издание на изложeнието за ЕЕ и ВЕ за Югоизточна Европа, използвано за реализиране на проекти в Африка и Южна Америка.
 
Сградно интегрирани фотоволтаични системи и интелигентни сгради ще са темите на паралелния конгрес.

Приятно четене на интервютата с г-н Александър Рангелов (Ай Пи Ес) и г-н Ернесто Стефанов (Paradise Electric Consult)!
 
 
 T 032 512 905    E tanya@viaexpo.com     W www.viaexpo.com
 
 
Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес)
 
 
Г-н Рангелов, моля да представите вашата компания.

Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес) е компания с 25 годишна история. Предметът на дейност е разработване и производство на токозахранващи системи за приложение в областта на телекомуникациите, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), енергетиката и отбраната. Продуктовият каталог на фирмата включва  33 вида токозахранващи системи, сред които хибридни off-grid системи за автономно захранване, инверторни системи, модулни токоизправителни системи. Ай Пи Ес предлага и цялостни захранващи решения за приложение на открито.
 
Кои от тях намират най-голямо приложение?
 
С най-голямо приложение са продуктите с приложение в областта на ВЕИ и телекомуникациите. Различават се със своята отказоустойчива модулна структура, висока ефективност и възможност за разширение на капацитета според конкретните нужди във всеки един момент. Пример за такива продукти са хибридните off-grid системи за  ...
 
 
 
Paradise Electric Consult

 
 
Г-н Стефанов, моля да представите вашата компания.

Paradise Electric Consult Ltd. е фирма, основана през 2008 г., специализирана в областта на инженерството, проучването, консултирането и изграждането на мълниезащита, заземителни уредби, защита от пренапрежения и токови удари, качество на енергия и катодна защита срещу корозия. Ние работим съгласно най-високите критерии за качество, като спазваме националните и международните наредби и стандарти. Занимаваме се с производство, дистрибуция, внос и износ на най-модерно електрооборудване и съоръжения, които осигуряват пълната безопасност на персонала и на инсталациите, намиращи се в даден обект. Работим върху предотвратяването на прекъсвания и появата на повреди в електрическите инсталации.
 
Кои от тях намират най-голямо приложение?  
 
Ние предлагаме технологии за мълниезащита и заземяване, системи за предупреждение, наблюдение и следене на мълнии, оборудване за измерване и анализ, оборудване, свързано с качеството на енергията и непрекъснатото й доставяне: дизелови генератори, UPS, устройства за защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения, стабилизатори за напрежение и филтри за хармоници. Предлагаме също така и ...
 
 
Гласувайте за нашите кандидатури в