nieuwsbrief B.O.O.G.
 
nieuw op de website:
2 artikelen uit de Havenloods van woensdag 7 oktober jl.
(coffeeshop beleid, m.n. Oude Westen
en een artikel over investeringen waarin de 's-Gravendijkwal genoemd wordt)
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com
contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief   webbeheerder
website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl