Maart  2016 
 
 
 
 
“Butterfly Circles : Healing Arts & Transformation"
 
 Version en français : voir plus bas 
 
 
Deze maand maart 2016 is een maand om tot inzichten te komen hoe je meer en meer in je eigen authenticiteit kunt staan. We zitten nog steeds in een heel heilzame periode waarbij we ons verleden loslaten en reeds beginnen aan het nieuwe.  Doordat we anders en vernieuwend gaan handelen zullen we ook andere resultaten gaan boeken. We beginnen deze maand met vergiffenis om tot dankbaarheid te komen . Met deze dankbare gevoelens gaan we creëren in de toekomst . 
 
"Gratitude is the Gateway to Grace" - Arianna Huffington
 
 
 
zat 5 en zon 6 maart 
Aanrader
Het verhogen van veerkracht - genezing : Het trainen van je hersenen voor Gezondheid en Geluk . 
De wetenschap levert het bewijs dat we onze hersenen kunnen trainen om ons geluk te verhogen. Deze training brengt ons tot hogere inkomens, vruchtbaarheid, beter imuunsysteem, creativiteit, betere relaties, sociale vriendschappen en hogere niveau's van zelf liefde en vertrouwen.
Een samensmelting van hersentraining met het zingen van harmonische klanken en specifieke mantra's.   
 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer  : 10u00- 19u00
Lesgeefsters : Dr. Nancy Peddle (USA) : Professor Internationale Psychologie aan de "Chicago School of Professional Psychology" en Iris Pattyn . 
Directeur van LemonAid Fund in Sierra Leone in samenwerking met Iris Pattyn . 
Bijdrage : 200 euro  
 
 Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr. (max 12 deelnemers)
 
 
 
 
woensdag 9 maart
 
  "Divine Healing Lodge for Women".
Samenkomst van vrouwen die de maan eren en gebruiken als persoonlijke kracht. 
De connectie met de maan geeft voeding aan ons vrouwelijke lichaam
waarbij wij zachter, ontvankelijker en onafhankelijker worden. 
Maanmedicijn is het oudste vrouwelijke middel tegen depressie ! 
We zitten samen rond een vuur in een maanhut om er maanceremonies te doen. 
 Onderwerp : Vrouwendag 
 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer : 20 tot 21u30
Wat neem je mee : kussen, iets lekkers om te delen, laagjes warme kledij
Bijdrage : 15 euro 
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.  
volgende maanhut is maandag 6 mei (opgelet in April is er enkel de gemengde maanhut op 22 april)
 
 
 
zaterdag 12 maart
 
'Suoni dell'Anima'
 
Een mystiek zanggezelschap brengt mantra's en sacrale klanken in harmonische samenzang met percussie en gedichten. De boventonen die hierbij ontstaan resoneren met de ruimte en werken in op lichaam en geest van wie zich ervoor openstelt . Dit helend klankbad is tevens een mystieke reis doorheen oude culturen en eigenzinnige verhalen. 
Chris Joris, één van de belangrijkste percussionisten van Europa kan omschreven worden als een gevestigde waarde in de Belgische jazz-wereld. Bijna een kwarteeuw lang blijft hij experimenteren met alle mogelijke etnische muziekvormen.
Eddy D'Haenens : Als dichter publiceerde Eddy D’Haenens ‘De Alche“Als dichter publiceerde Eddy D’Haenens ‘De Alchemist – reisgedichten over landen,steden en de liefde ‘(1993). Bij uitgeverij EPO , Antwerpen volgden Kleurrijke Liefde (1996) en ‘Hiëroglyfen. Gedichten over een man, minnaar en vader’(1998) . Als (gestalt)psychotherapeut publiceerde hij: ‘De queeste van ridder l’Amoroso – over de relatie tussen psychotherapie en kunst ‘(2001, IVC,Kortrijk).”
Met het dichtersgezelschap : ‘The Drink Poets Society’ stond hij graag op kleine, piepkleine en ook groter podium
 
Waar  : Schipperskapel- - 9000 Gent
Wanneer :  doors 19u30 - concert begint stipt om 20u  
Prijs : 18 euro aan de kassa (15 euro in voorverkoop) 
 
 
 
maandag 21 maart
 
Deze reeks van workshops is voor de vrouw die in het ritme van haar vrouwelijke natuur wilt komen en die 
de spirituele kunsten wilt beoefenen. We verbinden op een diepgaand niveau en werken met spirituele voorwerpen. 
Hierbij komt aan bod : het maken van krachtvoorwerpen,de kunst van een altaar, dromen begrijpen, channeling, pendelen, ceremonies of rituelen, het werken met onze Keltische Goden en Godinnen, koken, kunst en symbolen .... 
 
Deze keltische hoogdag is gewijd aan de godin van de lente Ostara (ook Eostar of Istar) genaamd. 

Ostara is afgeleid van de Germaanse maangodin van de vruchtbaarheid Eostre en staat voor het nieuwe leven dat het punt staat te worden geboren. De 2 symbolen zijn de haas en het ei welke door het Christelijk geloof zijn geadopteerd voor de viering van Pasen. De paganisten uit de oudheid gaven elkaar gekleurde eieren als symbool van een nieuw leven en vruchtbaarheid.
 
Waar  : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer :  van 10-17u (volgende is 1 mei Beltane) 
Wat neem je mee : iets lekkers om te delen in de groep op het einde en je hebt je priesteressenkleed aan of iets vrouwelijks.. 
Bijdrage  : 80 euro (inclusief - soeplunch en pannekoeken) 
Inschrijven : met een reply met je telefoonnummer
of indien je nog niks bij ons volgde dan kun je bellen op het nummer 02/452 35 79 
(De groep is beperkt tot 12 mensen in het totaal dus schrijf tijdig in)
 
 
 
woensdag 23 maart
Vanaf nu elke maand !
 
 Ceremonies zijn spirituele bijeenkomsten van mensen die rond een vuur zitten om het onzichtbare in het leven zichtbaar en vatbaar te maken ten goede van al wat is . 
De ceremonies die gegeven worden zijn geïnspireerd op de oude indiaanse Lakota- Dakota tradities en hebben een helende uitwerking. Bij deze volle maanceremonies mag je een eigen muziekinstrument meenemen. 
 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer : 20 tot 21u30
Wat neem je mee : kussen, iets lekkers om te delen, laagjes warme kledij
Bijdrage : 15 euro 
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.  
volgende Volle Maanceremonie is 22 april
 
 
 
 
Workshops in het buitenland 
 
Venetië 15 juli - 20 juli (eiland en stad) "De Priesteressen" voor vrouwen (zie bijlage) 
Peru  27 oktober - 10 november  : voor mannen en vrouwen 
 
 
 
Individuele therapie en coaching
 
Elke weekdag van 9u tot 18u
 
Hier word je op een professionele manier begeleid om je fysieke, mentale, spirituele en emotionele lichaam in balans te brengen. 
Verschillende technieken en wijsgerige strekkingen worden aangeboden naargelang je persoonlijke behoeften. 
Full Healing (het reinigen en balanceren van het energetische lichaam), Soundhealing (stemtherapie) en Coaching (55 euro /uur)
Enkel op afspraak / 02/452 35 79 - spreek een bericht in met je telefoonnummer zodat ik jou kan terugbellen. 
 
Stuur deze email door naar een vriend
 
Inschrijven : info@butterflycircles.com 
Noteer je naam, adres en telefoonnummer en de workshop waarvoor je 
wenst in te schrijven. 
 

 
Harmonische groet,
 
Iris Pattyn
www.butterflycircles.com
 
 
 
 
 
 
français : 

Ce mois de Mars 2016 est un mois qui permet de comprendre comment vous pouvez manifester toujours plus votre authenticité. Nous sommes encore dans une période très bénéfique où nous laissons aller notre passé pour faire place au nouveau. Parce que nous allons nous comporter de façon différente et novatrice, nous allons également générer d'autres résultats. Nous commençons ce mois-ci avec le pardon pour accéder à la gratitude. C’est avec ces sentiments de gratitude que nous allons désormais créer l’avenir.

"Living in a state of Gratitude is the gateway to Grace" - Arianna Huffington
 

 

Samedi 5 et dimanche 6 mars

Recommandé !

Entraînement du cerveau (voir pièce jointe)

 Accroître la résilience – la guérison : Entraînez votre cerveau à la santé et au bonheur. 

La science prouve que nous pouvons entraîner notre cerveau pour augmenter notre bonheur. Cette formation nous conduit à des revenus plus élevés , la fertilité, un meilleur système immunitaire, de la créativité, de meilleures relations amoureuses, amicales et sociales, et des niveaux plus élevés d'amour de soi et de confiance.   Une association d’exercices pour entraîner le cerveau et le chant de sons harmoniques et de mantras spécifiques.

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ?  : 10h00- 19h00

Intervenants : Dr. Nancy Peddle (USA) : Professor Internationale Psychologie à la "Chicago School of Professional Psychology" et Iris Pattyn . 

Directrice de LemonAid Fund au Sierra Leone en collaboration  avec Iris Pattyn . 

Prix : 200 euro  

 Inscriptions : mail avec nom et numéro de téléphone (max 8 participants)

 

 

Mercredi 9 mars

Hutte des lunes pour femmes

"Divine Healing Lodge for Women".

Rassemblement de femmes qui honorent la lune et l’utilisent comme une force personnelle. La connexion avec la lune nourrit notre corps de femme et nous rend plus douces, plus réceptives et plus indépendantes. La médecine de la lune est le remède féminin le plus ancien contre la dépression ! Nous nous asseyons en cercle autour d’un feu dans une hutte de lunes pour y célébrer des cérémonies de la lune. 

 Sujet : Journée de la femme

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? : de 20 à 21h30

A apporter : coussin, quelque chose de bon à manger à partager, couches de vêtements chauds

Prix : 15 euro

Inscription : écrire un mail avec nom et numéro de téléphone

!!! La prochaine hutte des lunes aura lieu le 6 mai (en avril il n’y aura que la hutte des lunes mixte le 22 avril pour la pleine lune)

 

Samedi 12 mars

Sonic Butterfly Voices avec Chris Joris en Eddy D'haenens

'Suoni dell'Anima'

Groupe de chant mystique performant des mantras et des sons sacrés en un chant harmonique avec des percussions et de la poésie. Les harmoniques qui émergent entrent en résonance avec l'espace et agissent sur le corps et l'esprit de ceux qui y sont ouverts. Ce bain sonore de guérison est aussi un voyage mystique à travers les cultures anciennes et des histoires originales. 

Chris Joris, l'un des plus grand percussionistes d’Europe, peut être décrit comme une valeur sûre dans le monde du jazz belge. Depuis près d'un quart de siècle, il n’a cessé d’expérimenter toutes sortes de formes de musiques ethniques. 

Eddy D'Haenens: En tant que poète, il a publié "De Alche", ainsi que « De Alchemist – poèmes de voyages sur les paysages, les villes et l’amour » (1993). La maison d’édition EPO a publié « Antwerpen volgden Kleurrijke Liefde » (1996) et « Hiëroglyfen. Gedichten over een man, minnaar en vader » (1998). 

En tant que (gestalt) psychothérapeute, il a publié "La quête du chevalier L'Amoroso - à propos de la relation entre la psychothérapie et l'art" (2001, IVC, Kortrijk) ». Avec la société des poètes « The Drink Poets Society », il a aimé se produire sur des petites, minuscules et grandes scènes. 

 

Où ?  : Schipperskapel- - 9000 Gent

Quand ? :  ouverture des portes 19h30 – concert débute à 20h précises

Prix : 18 euros à la caisse (15 euros en prévente) 

lundi 21 mars

Prêtresses - Ostara

Cette série de séminaires s’adresse aux femmes qui veulent s’ancrer dans le rythme de leur nature féminine et qui veulent exercer leurs talents spirituels. Nous nous connectons à un niveau profond et nous travaillons avec des objets spirituels. 

Au programme : fabrication d’objets de puissance, l’art de faire un autel, comprehension des rêves, canalisation, commutation, ceremonies et rituels, travaillers avecs nos dieux et déesses celtiques, la cuisine, l’art et les symboles,…

Ce grand jour celtique est dédié à la déesse du printemps appelée Ostara (également EOSTAR ou Istar).

Ostara est issue de la déesse lunaire germanique de la fertilité Eostre et représente la nouvelle vie qui est sur le point de naître. Ses deux symboles sont le lièvre et l'œuf, qui ont été adoptés par la religion chrétienne pour la célébration de Pâques. Les païens de l'antiquité se donnaient des oeufs colorés comme symbole d'une nouvelle vie et de la fertilité.

 

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? :  De 10h à 17h (prochaine journée : Beltane le 1er mai) 

Ce qu’il faut apporter : quelque chose de bon à emporter à la fin et tenue de prêtresse ou féminine

Prix  : 80 euro (y compris lunch léger) 

Inscriptions : reply avec nom et numéro de téléphone. Au cas où ce serait votre première participation à une de nos activités, merci de m’appeler au 02/452 35 79 

(Le groupe est limité à 12 personnes donc merci de vous inscrire à temps) 


 

Mercredi 23 mars

Désormais chaque mois !

Cérémonie de la pleine lune pour les hommes et les femmes

 Les cérémonies sont des rassemblements spirituels de personnes qui s’installent autour d’un feu pour rendre l’invisible visible et sensible dans la vie, pour le bien de tout ce qui est. Les cérémonies sont ispirées des anciennes traditions des Indiens du Lakota-Dakota et ont un effet de guérison. Lors de ces cérémonies de la pleine lune, vous pouvez prendre vos prores instruments de musique.

 

Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 

Quand ? : de 20h à 21h30

A apporter : coussin, quelque chose de bon à partager à la fin de la cérémonie, couches de vêtements chauds

Prix : 15 euros 

Inscription : écrire un mail avec nom et numéro de téléphone

La prochaine cérémonie de la pleine lune aura lieu le 22 avril

 

 
Venise 15 juillet - 22 juillet (île et ville) "Les Prêtresses" pour femmes (voir pièce jointe)
Pérou 27 octobre - 10 novembre : pour hommes et femmes
 
  
 
 
Tous les jours de la semaine de 9h à 18h
 
Accompagnement professionnel afin de permettre à votre corps physique, mental, spirituel et émotionnel d’atteindre l’équilibre. Différentes techniques et orientations philosophiques vous sont proposées en fonction de vos besoins personnels.  Traitement complet (nettoyage et équilibrage du corps énergétique), Soundhealing (thérapie vocale) et Coaching
 
(55 euro /heure)
 
Uniquement sur rendez-vous / 02/452 35 79 – laissez un message avec votre numéro de téléphone afin que je puisse vous rappeler. 
 
 
 
 
Indiquez vos nom, adresse, numéro de téléphone et précisez le workshop auquel vous souhaitez vous inscrire.
 

 
Salutations harmonieuses,
 
Iris Pattyn