November 2023
 
 
De herfst is begonnen. Ook in dit jaargetijde zijn er gelukkig nog genoeg mooie dagen om erop uit te trekken. Kleed je warm aan, en rollen maar..!
 
 
Heb jij content die je graag met ons zou willen delen? Schroom dan niet ons te mailen!

 

Leersumse Veld
PERSBERICHT
 
 
Parken zijn voor alle inwoners
 
Een oproep aan alle mensen met een beperking
 
Tijdens de COVID-periode werden wij ons bewust van het belang van stadsparken voor omwonenden. Veel mensen met beperkingen zijn voor het maken van een aantrekkelijk ommetje vrijwel volledig afhankelijk van het park of de groenvoorziening in hun directe omgeving. Daarom vinden wij dat alle openbare parken voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
 
Afgelopen jaren hebben wij met lokale ervaringsdeskundigen verschillende openbare stadsparken in Nederland geschouwd. Wij hebben per park onderzocht wat wenselijke verbeteringen zouden zijn en advies gegeven. De eis dat alle openbare parken toegankelijk moeten zijn betekent dat elke gemeente een beleidsvisie ‘parken’ moet ontwikkelen en voor elk park een beheerplan opstelt om de toegankelijkheid te waarborgen.
 
Wij hebben intussen de eerste stappen gezet voor een richtlijn waar parken aan zouden moeten voldoen. Wij willen u vragen om ons hierbij te steunen door uw mening te geven. Daarvoor hebben we de volgende enquête gemaakt: 
Link naar de enquête
 
De resultaten van de enquête zullen in het voorjaar van 2024 tijdens een symposium over ‘Toegankelijke Parken’ bekend gemaakt worden.
 
 
Noot voor de redactie en/of het bestuur
 
Wilt u deze oproep opnemen in uw nieuwsbrief en/of doorsturen naar andere ervaringsdeskundigen in uw gemeente?
Hartelijk dank!

 
Met vriendelijke groeten
 
Bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap