Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
april  2011
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie tijdelijk gratis on-line:
 
Tot 1 mei 2011 is AJOT, het Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie, gratis online. Alle artikelen vanaf 2000 zijn gratis te downloaden. Je vindt er een schat van informatie over sensomotorische integratie. Een niet te missen kans! Belangrijke nummers zijn in dat opzicht:
 
 
Bij wetenschappelijke onderzoek vindt u nog een opsommingen van een aantal artikelen die de afgelopen 10 jaar in het Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie zijn gepubliceerd. 

  
 
Boeken:

Er is een groot aanbod van Engelstalige prentenboeken gericht op kinderen met sensomotorische integratie problemen die ook voor ouders van Nederlandse kinderen en therapeuten van belang kunnen zijn. Daarnaast zijn er werkboeken voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar en voor pubers. Heel geschikt voor ouders of therapeuten om samen met het kind door te werken. U kunt ze vinden onder: Boeken voor kinderen.

Om het geheel wat overzichtelijker te maken zijn de Engelstalige boeken over verschillende pagina's verdeeld. Naast de pagina met boeken voor kinderen zijn er er nu ook de volgende aparte pagina's:
 
 
 
 
Cursussen en studiedagen:

De data voor de cursussen sensomotorische integratie die in september 2011 beginnen. 

Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
  • 16, 17 september, 14, 15 oktober, 11, 12 november, 9, 10 december 2010, 20, 21 januari 2011.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
  • 22, 23 september, 27, 28 oktober, 24, 25 november, 15, 16 december 2011, 19, 20 januari 2012.

Er is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.  Voor logopedisten worden er alleen studiebeladingsuren toegekend. Zie verdere informatie cursussen

Studiedagen: Het vestibulaire systeem en de 'lol' van het bewegen.   

Deze tweedaagse bijscholing wordt in Groningen gehouden.

Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking die eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd:     
 
  • donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari 2012               
Voor deze  studiedagen is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. Voor verdere informatie Studiedagen 

 
 
 
Studiedag motorische observatie test:
 
Op 21 mei of op 17 september 2011 te Bloemendaal.
 
De docenten zijn: Berrnadette van Schaik, kinderfysiotherapeut, sensorische integratie therapeute, Lynn Horowitz, oprichter van Nederlands Centrum voor Sensorische Integratie, Master of Health Science, Occupational Therapy en
Cecile Röst, manual fysiotherapeute, sensorische integratie therapeute
 
De nadruk zal liggen op het leren of opnieuw leren van de items, scoring
en interpretatie. Er zal een korte inleiding zijn over de statistische onderbouwing van de Motorische Observaties.
 
Ga naar www.motorobservations.com om informatie over de test. 
 
Voor meer informatie over de cursusdag e-mail naar: lynnsi.horowitz@gmail.com. U krijgt dan uitgebreide informatie en een inschrijfformulier.
 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
Els Rengenhart