Nieuwsbrief 3, maart 2020

Campina Energie bestaat 5 jaar!
Ontstaan
Op 17 maart 2015 tekenden 19 stichtende leden de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap Campina Energie op het kantoor van Notaris Christine Van Haeren in Turnhout. Daarmee kregen de plannen die in 2013 ontstonden in de schoot van burgerbeweging De Koep concreet gestalte. Doel: burgers samenbrengen om samen te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen.
Als beginnende, kleine coöperatie kwamen we er al snel achter dat de energiemarkt complex is met veel spelers en concurrenten én is onderworpen aan tal van wetgevende kaders. Het zou knokken worden om een plaatsje te veroveren in dat geheel. Daarom sloot Campina Energie zich aan bij REScoop Vlaanderen, de koepel van de Vlaamse energie-burgercoöperaties die een gemeenschappelijke visie delen, o.a. vastgelegd in de 7 ICA principes www.rescoopv.be/charter-ica-principes.
 
Aan de slag
Met de installatie van twee windturbines langs de E34 in Turnhout realiseerden we samen met Eneco in 2017 ons eerste project. Uitgerekend vorige maand kenden die windmolens dankzij vier stormweekends een recordopbrengst van 1700 MWh, bijna goed voor het jaarverbruik van al onze vennoten! Een uitbreiding van dit windpark zit eraan te komen.
Vier andere windturbine projecten waarin Campina Energie waarschijnlijk kan participeren zijn in ontwikkeling. Daarbij hebben we geleerd dat tussen de opstart van een windturbineproject en de realisatie ervan verschillende jaren verstrijken: vergunningsaanvragen, onderzoeken, overleg met partners, overleg met lokale en/of regionale besturen, infovergaderingen, klachtenprocedures ...
Sinds 2018 werden ook tientallen fotovoltaïsche zonne-projecten onderzocht. Hoewel veel gemakkelijker in uitvoering dan een nieuwe windturbine, ervaarden we dat het ook hier niet gemakkelijk is om Campina Energie op de kaart te zetten in de Kempen.
Toch zijn we er trots op dat onze eerste PV-installatie op het dak van OMC in gebruik is en een aantal andere projecten dicht bij uitvoering komen. Het binnenhalen van het VEB-raamcontract voor een stroomafnameovereenkomst voor scholen en openbare besturen, samen met burgercoöperaties Ecopower, Zonnewind en ZuidtrAnt zal dit segment hopelijk een flinke boost geven.
 
Professionalisering
Het grote aantal dossiers waarop moet ingezet worden om er enkele te doen slagen en de nodige tijd hiervoor, deed ons beseffen dat de volledig vrijwillige basis niet langer houdbaar was om te groeien. Dit leidde in september 2019 tot de aanwerving van een eerste personeelslid en een hertekening van de Raad van Bestuur.

Conclusie
Alles bij elkaar genomen waren het reeds vijf boeiende jaren en we geloven erin dat we de moeilijke opstartfase van ons coöperatief bedrijf zonder kleerscheuren door zullen komen.
We willen daarom graag onze 850 vennoten bedanken. Zonder hen was dit mooie avontuur om samen de nodige klimaatinspanningen te leveren onmogelijk. We gaan ervan uit in de loop van 2020 een nieuwe financiële oproep te kunnen lanceren waardoor nieuwe vennoten kunnen instappen en bestaande vennoten meer aandelen kunnen bekomen.
 
De Zon en de Wind is van iedereen!
 

Beeld van de PV-installatie op het dak van OMC met daarbij ook de windmolens van ons windproject.
Bram Van Dun, projectmedewerker voor Zonneregio Kempen
Naar aanleiding van de vacature die we openstelden in het kader van het nieuwe project Zonneregio Kempen, kregen we een heel aantal sterke kandidaten over de vloer. 
Uiteindelijk werd er gekozen voor Bram Van Dun uit Vosselaar.

Bram is een burgerlijk elektrotechnisch ingenieur met een internationale achtergrond in de audiologie en medische technieken. Na een langdurig verblijf in Australië keerde hij terug naar de Kempen om zich te focussen op familie en een nieuwe passie: hernieuwbare energie.

Dit past natuurlijk helemaal binnen ons nieuwe project Zonneregio Kempen. We hopen dat elke ontvanger van deze nieuwsbrief die nog geen zonnepanelen op zijn dak heeft, binnenkort een gesprek zal voeren met Bram. Nog twee weken en dan zijn we er volledig klaar voor!

Welkom Bram, en veel succes!
 
Campina Energie cv
 Dageraadstraat 16
 2300 Turnhout
 info@campinaenergie.be
 0474/36.92.70