Foto: Eerste spadesteek project 'nieuw Brugge', voorkant station Brugge.

Beste ,

De eerste zonnestralen schijnen door de wolken en tussen de grassprieten ontluiken kleurige bloemen, de lente is in het land! In de regering hangen echter nog altijd enkele sluimerwolken. De pensioenhervorming blijft voor discussie zorgen, waarbij vooral de vraag rond bruggepensioneerden een heikel punt vormt. Van lentekriebels is hier momenteel nog geen sprake.

De lente brengt ook nieuwe kansen met zich mee. Bart Lambrecht verliet mijn kabinet in Brussel om zich vol enthousiasme in een nieuwe uitdaging te storten. Hij wordt opgevolgd door Kim Lamote.

Dat enthousiasme vinden we ook bij de vele vrijwilligers terug. Zij zetten zich elke dag in om anderen te helpen en bouwen zo mee aan een warmere samenleving. De voorbije maand werden ze dan ook welverdiend in de bloemetjes gezet.

Ook in Brugge bouwen we enthousiast verder aan nieuw leven. Het studentenleven zal een boost krijgen door het project 'nieuw Brugge' waarbij nieuwe studentenkamers gebouwd worden aan het station. Langs de Singel geen nieuwbouw, daar worden vier leegstaande woningen gerenoveerd. Dit project betekent een meerwaarde voor de buurt.

Door dergelijke projecten kunnen Bruggelingen fier zijn op hun stad. Volgens de resultaten van de stadsmonitor zijn 9 op de 10 inwoners van Brugge dat al.

Geniet van onze stad en maak een lentewandeling in één van onze parken. Veel leesplezier!

Roefel: een kinderdorp in het hart van Brugge

Op zaterdag 18 april kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar opnieuw hun stoutste dromen waarmaken. Roefel verhuist dit jaar naar de historische binnenstad, waar we op de Burg een heus Roefeltentendorp van 900m² opbouwen. Daar kan je in Droomland, Doeland en Wonderland heel wat leuke activiteiten meemaken. Ook op andere locaties zijn leuke dingen te beleven.

Foto: voorpagina Roefelbrochure

De Batterie bouwt een paviljoen

VZW De Batterie, een kunst-educatieve organisatie die projecten op touw zet met en voor kinderen en jongeren zal een paviljoen aan Ter Poele bouwen in het kader van het kunsteneducatief project 'Nesten'. Ik vind het belangrijk dat Brugge een stad is waar kinderen zich thuisvoelen, en waar ze zelf kunnen initiatief nemen om hun buurt leefbaarder en meer kindvriendelijk te maken.

Foto: Maquette van het paviljoen dat gebouwd zal worden.

Op de bres voor Zwankendamme

Eind vorig jaar kreeg Tucrail van het Vlaamse Gewest een vergunning voor de aanleg van een sporenbundel in Zwankendamme. Ik gaf hier een voorwaardelijk gunstig advies. In de verleende vergunning werden echter een aantal belangrijke voorwaarden niet opgenomen. Ik zal nu zeker het gesprek met Tucrail aangaan om te kijken tot welke afspraken we kunnen komen, zodat er toch nog zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de bevolking van Zwankendamme en Zeebrugge. Ondertussen zetten we de juridische stappen die wettelijk mogelijk zijn en leiden we een verzoek tot opname van de voorwaarden in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Foto: Sporenbundel Zwankendamme

Inspelen op de vergrijzing in Sint-Pieters

In de parkachtige groene omgeving van het vroegere kasteeldomein  "Ter Poele" op Sint-Pieters zullen binnenkort 48 assistentiewoningen  gebouwd worden. Op het gelijkvloers plant men een parkeergarage met 50  parkeerplaatsen en een ruime fietsenstalling voor 108 fietsen. Over drie verdiepingen  voorziet men telkens 16 assistentiewoningen. Ook wordt de verbinding met het  naastgelegen Velotel gemaakt  zodat de  bewoners gebruik kunnen maken van de diensten van het hotel. Dit project zal  deze site meteen een nieuw gezicht geven. In latere fase wordt hier ook nog  een woonzorgcentrum voorzien. Er kan op die manier een perfecte wisselwerking  tussen beide projecten ontstaan.

Foto: Project met 48 assistentiewoningen in Ter Poele.

Brugsche Tot: Pieter Billiet

De Brugsche Tot gaat ditmaal naar Pieter Billiet, voorheen diensthoofd bij Kazou Brugge en nu tewerkgesteld als adjunct-secretaris bij Kazou vzw in Brussel . Van kinds af aan was Pieter lid van KSA, waar hij uiteindelijk doorgroeide tot hoofleider en cursussen begeleidde. In 2013 werd hij verkozen tot vrijwillig voorzitter van de Raad van Bestuur van het landelijk verbond KSA-KSJ-VKSJ. Toen hij nog studeerde, werkte hij als vrijwilliger mee met Kazou, tot hij er zijn beroep kon van maken. In zijn vrije tijd is hij ook geëngageerd in Beweging.net in Torhout.  "In al mijn engagementen, zowel beroepsmatig als vrijwillig, merk ik voortdurend op hoe je jonge mensen kunt prikkelen en uitdagen om aan iets mee te werken", aldus Pieter. Het ga je goed in Brussel, Pieter !


Foto: Pieter Billiet verlaat Kazou Brugge en wordt adjunct-secretaris bij Kazou vzw in Brussel.

Oplossing in zicht voor de Singel

Langs de Singel, een doodlopende straat naast de vestingsgracht nabij de Smedenpoort, staan 16 aaneengesloten bel-etagewoningen uit het begin van de 20ste eeuw. De panden met huisnumers 5-6-7-8 zullen  binnenkort worden verbouwd en aangepast aan de huidige comfortnormen. Hiermee komt een einde aan een jarenlange historiek van bouwaanvragen voor deze vier woningen. Doordat de woningen reeds lange tijd leegstaan, verkeren ze in staat van verval. Het renoveren en inrichten van de verwaarloosde huizen als de oorspronkelijke eengezinswoningen betekent een meerwaarde voor de woningen zelf en de directe omgeving.

Foto: De vier panden langs de Singel die gerenoveerd zullen worden.

Busstation op stationsplein aan vernieuwing toe

Het busstation op het Stationsplein te Brugge is aan vernieuwing toe. De Lijn heeft hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Een eerder voorstel werd  volledig herwerkt. Het nieuwe concept kan nu wel op goedkeuring van de Stad rekenen, mits enkele voorwaarden die we zeker willen meegeven in ons advies aan Ruimte Vlaanderen. Het verkeersplein wordt opgedeeld in 4 delen met verschillende perrons. Er wordt ook een nieuwe Lijnwinkel voorzien en een personeelslokaal voor de Lijnmedewerkers.


Foto: aan het huidige busstation met een plan van het nieuwe concept.

Springbreak

Brugge studentenstad organiseert op donderdag 2 april de tweede editie van Spring Break. Studenten kunnen op Spring Break de strijd aangaan in een quiz. Elke ploeg maakt kans op een prijs en de Gentse studentenfanfare zorgt voor sfeer en muziek. Na de prijsuitreiking bouwt Suburb Soundz de beurshalle om tot een dans- en feesttempel met Belgische topartiesten.

 

 

Foto: Affiche Spring Break

Uitbreiding voor toonzaal Move Brugge

Move Brugge, officieel verdeler van Ford, zal de bestaande toonzaal op de hoek van de Pathoekeweg en de Paul De Halleuxstraat te Sint-Pieters uitbreiden. Het gaat hier over een bedrijf dat sinds zijn oprichting een continue groei kent en de kans krijgt om verder door te groeien binnen Ford Europa. De grootste troef voor de keuze van deze locatie in Brugge is de interactie met de haven van Zeebrugge, als draaischijf voor de Ford-transporten over Europa.


Foto: toonzaal Move Brugge in Sint-Pieters.

Buiten-maten

Nu de lente in het land is wordt het aangenamer weer om buiten te vertoeven. Wie (klein)kinderen heeft kan bijvoorbeeld een uitstapje plannen naar een speelplein. Weet je niet onmiddellijk waar je in jouw buurt terecht kan, bekijk dan eens de speelkaart. Op deze kaart vind je alle speelruimtes terug voor kinderen en jongeren in Brugge.

Wil je een gratis speelkaart ontvangen? Stuur dan een mailtje naar schepen.demon@brugge.be met vermelding van je naam en adres.

Foto: speelkaart Brugge

Fotowedstrijd Brugge studentenstad

De Brugse studenten werden uitgedaagd om deel te nemen aan de vierde editie van de fotowedstrijd van Brugge Studentenstad. De opdracht was eenvoudig: maak een beeld van hoe het is om jong te zijn in Brugge. Alle ingestuurde foto's verschenen op de facebook-pagina van 'Brugge Leeft', waar liefhebbers hun favoriete foto's konden "liken". Hieronder ziet u de foto die de publieksprijs in de wacht sleepte, gemaakt door Anthony Vandaele en Philippe Van De Walle uit Vives. Zij haalden met hun foto maar liefst 386 "likes".


Foto: Bovenstaande foto won de publieksprijs

Verdere uitbreiding achter Lange Molenstraat

In het binnengebied achter de Lange Molenstraat in Sint-Andries, aan de Carolus de Vischstraat, ligt nog een laatste onbebouwde kavel, die werd voorbehouden voor de bouw van 9 sociale woningen. Deze zullen deel uitmaken van een al grotendeels uitgevoerde grotere verkaveling. Achter de woningen van de Lange Molenstraat, palende aan de nieuwe verkaveling die gevormd wordt door de Pieter Le Doulxstraat en de Carolus de Vischstraat, zullen nog enkele onbebouwde percelen samengevoegd en verkaveld worden. Er wordt een opdeling voorzien voor de bouw van 5 particuliere eengezinswoningen. Ook hier wordt zo een mooie sociale woonmix mogelijk gemaakt.


Foto: Plattegrond uitbreiding achter Lange Molenstraat.

Week van de vrijwilliger

Duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, of bij evenementen binnen een organisatie. Tijdens de 'week van de vrijwilliger', die dit jaar doorging van 28 februari tot 8 maart, toonden we samen dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden en deden we iets terug. Ik bezocht in het kader van deze week enkele OKRA-groepen, waaronder Sint-Godelieve en Sint-Michiels, en nam deel aan het vrijwilligersontbijt van Beweging.net in Koolkerke.

Foto: vrijwiligersontbijt Beweging.net in Koolkerke

 

Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over het debat over de taakherschikking van de politie. Er wordt bekeken welke taken van de politie eventueel overgedragen kunnen worden naar andere overheden of privé-initiatieven. Dit debat is op vandaag nog niet afgerond. Ik neem jullie suggesties mee in het lopende debat en breng jullie op de hoogte van verdere evoluties hieromtrent.
 
Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over de huurindex.

 

Brandweerhervorming

In de commissie Binnenlandse Zaken volgde ik een gedachtewisseling rond de brandweerhervorming. Sinds 1 januari 2015 zijn de nieuwe hulpverleningszones van start gegaan maar er is tot op heden nog geen Koninklijk Besluit omtrent de opleidingen van brandweerlui. Ik vroeg de minister naar een stand van zaken hierover en benadrukte dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan de samenwerking tussen beroeps en vrijwillige brandweerlui. Beiden moeten immers op een gelijke manier hun taken kunnen vervullen.

Wetsvoorstellen

De voorbije maanden was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen. Hier vind je enkele onderwerpen:

  • Aanvulling faillissementswet in geval van faillissement van rust- en verzorgingsinstellingen

  • verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten

  • Regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen bestemd voor éénmalig gebruik

  • Wijziging regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...

 

Screening baarmoederhalskanker voortaan om de 5 jaar?

In 2009 werd besloten een systematisch screeningsprogramma op te zetten voor baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 tot 64 jaar door middel van het nemen van een uitstrijkje. In 2013 werd bij wet vastegeled dat er voortaan maar om de 3 jaar terugbetaald zal worden. Sinds die verandering is een daling merkbaar van ongeveer 400.000 vrouwen die een uitstrijkje laten nemen. Door een nieuw soort test zouden vrouwen tussen 30 en 64 jaar maar om de vijf jaar meer een uitstrijkje moeten laten nemen. Er moeten blijvend preventiecampagnes gevoerd worden om vrouwen te wijzen op de ernst van deze screening.

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire antwoorden...

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn parlementaire vragen...

Schepen stad Brugge
Oostmeers 17, 8000 Brugge
tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
- www.frankydemon.be

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
- www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdagvoormiddag op afspraak