U krijgt deze nieuwsbrief omdat U in het verleden contact met ons heeft gehad per E-mail. Indien U daar geen prijs op stelt excuseren wij ons. U kunt zich afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven via de link onder aan de mail.
 
 You receive this newsletter because you contacted us via e-mail before. If you do not wish to receive this newsletter we apologize for that. You can unsubscribe from future newsletters via the link at the bottom of the E-mail.
Nieuwsbrief / Newsletter 2012 nr 1
 Onderwerpen:
- Wij zijn verhuisd
- Uitbreiding assortiment projector lampen, lampvoetjes en snaren
- Uw films nu ook in High Definition
 
 Topics:
- We have moved
- Extension of our assortment projector lamps, lamp sockets and belts
- Your films now scanned in High Definition
 
 Wij zijn verhuisd.
We zijn uit ons jasje gegroeid en daarom zijn we verhuisd naar een grotere studio. U kunt ons nu vinden op ons nieuwe adres: Herastraat 43-03, 5047 TX  Tilburg, Nederland. 
 
 We have moved.
Our old studio has become too small, so we moved to a larger studio. You can now find us at our new address: Herastraat 43-03, 5047 TX Tilburg, The Netherlands.
 
 Uitbreiding assortiment projector lampen, lampvoetjes en snaren
Ons assortiment onderdelen voor film en dia projectoren is behoorlijk uitgebreid. Naast de ronde snaren kunnen we nu ook platte snaren en getande snaren leveren.  
 
 Extension of our assortment projector lamps, lamp sockets and belts
Our range of parts for film and slide projectors has been extended. Besides the round strings, we can now also provide you with flat belts and toothed belts.
 Uw films nu ook in High Definition
Met onze nieuwe filmscanners kunnen wij nu ook uw 8mm films inscannen in HD kwaliteit.  
 
 Your films, now in High Definition
With our new film scanners we can now scan your 8mm movies in HD quality.
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-03, 5047 TX  Tilburg, +31 13 5715148