Beste en ,
 
Algemene Leden Vergadering donderdag 16 januari 20.00 locatie boerderij van de bibliotheek Eemland Hamersveldseweg 77 Leusden. Zaal open 19.30.Je vindt de ingang aan de linkerkant van de boerderij, tegenover het rechter zijterras van brasserie Bras73 aan de Hamersveldseweg. Parkeren aan de overkant bij de RABO bank of anders achter de HEMA.

Het rooster van aftreding laat zien dat drie bestuursleden tegelijk aftreden in januari 2022. Dit is geen wenselijke situatie en daarom zal Paul van Waveren per ingaande aftreden als penningmeester. Hij is tijdens de ALV  gelijk weer voor drie jaar herkiesbaar, zodat het aftreden van bestuurders in de toekomst wat meer gefaseerd zal gebeuren.Indien je jezelf als kandidaat voor deze functie wilt voorstellen verzoeken wij je dit aan het bestuur door te geven. Je beknopte CV zien wij gaarne tegemoet via rondenhertog@gmail.com E.e.a. ruim voor 12 januari a.s. zodat  hier tijdens de ALV over gestemd kan worden.

Bij de bijlagen vindt je ook een voorstel voor nieuw huishoudelijk reglement. Deze bevat behoorlijk wat aanvullingen, dus lees deze aandachtig! Op de vergadering zullen we stemmen of we deze nieuwe versie rechtsgeldig kunnen verklaren.

Tevens hebben wij nog twee vragen aan jullie, te weten:
Voor onze technodagen zoeken wij nog  leuke bedrijven om in 2020 te bezoeken.
Ook in 2020 zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers voor het uitzetten van ritten.
 
Om de beantwoording van vragen gestructureerd te laten verlopen verzoeken wij je deze schriftelijk in te leveren. Je antwoorden, vragen of reactie graag voor 12 januari opsturen naar Ron.

Op deze ALV zijn betalende leden en indien er sprake is van een gezinslidmaatschap ook de partner van het betalende lid welkom.I.v.m. inkoop van e.e.a. willen we graag weten of je komt. Laat dit even voor 12 januari weten via https://www.oldtimerclubleusden.nl/inschrijven-klein-evenement/  met vermelding van de voornaam het gezinslid indien deze ook aan de vergadering gaat deelnemen.

Geen gezinslidmaatschap en je partner wil toch komen? Sluit dan voor 18 januari een gezinslidmaatschap af door 25€ over te maken op rekeningnummer NL46 ABNA 0250 9085 65   (Dit in plaats van de standaard contributie van 20€.)
 
Tot 16 januari!
Met oldtimer groeten,
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema
 
Bijlagen:
Notulen ALV 2019
Rooster van aftreding
Agenda ALV 2020
Huishoudelijk reglement

FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek https://www.oldtimerclubleusden.nl/sponsor-registratie/ om naar de website van een sponsor te gaan.