Filmforum Duits, 4e Jaar
Beste ouder(s)
Beste leerlingen
 
Op donderdag 6 febuari gaan de leerlingen van het vierde jaar naar de film Tschick van regisseur Fatih Akin.
 
De film kadert binnen de eindtermen Duits van het vierde jaar, zowel taalkundig als intercultureel, maar is ook vakoverschrijdend interessant. In 2017 werd de film verkozen tot Beste Europese Jongerenfilm.
 
De film wordt tijdens de lessen Duits ingeleid en besproken.
 
We hopen dat het voor de leerlingen een verrijkende namiddag zal zijn. Na de film mogen de leerlingen rechtstreeks naar huis. Wie met de fiets is, komt terug mee naar school.
 
 
Met vriendelijke groeten
 
 
Hilde Meijers, voor de leerkrachten Duits van het vierde jaar
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer hilde.meijers@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be