Bezoek Isotopolis, 5WEWIe1
Geachte ouder(s)
 
Op maandag 27 januari plannen we een excursie naar Isotopolis in Dessel.
Dit bezoek kadert binnen het STEM-project kernenergie dat momenteel loopt tijdens de lessen wetenschappelijke vorming en sluit bovendien prima aan bij lesprogramma fysica. Naast een interactieve rondleiding in de tentoonstellingsruimtes staat er ook een terreinbezoek op het programma.

Praktisch:
  • Er staan eerst nog 2 lesuren geprogrammeerd. De lesdag start dus om 8u20.
  • We vertrekken op school om 10u20.
  • Je zoon/dochter brengt een luchpakket/broodje mee dat net voor de start van het bezoek kan genuttigd worden.
  • De terugkomst is voorzien omstreeks 16u30.
  • De onkosten voor het vervoer bedragen 10€ en worden aan de schoolrekening toegevoegd.
  • Begeleiding: I. Caluwaerts en V. De Vos – leraars wetenschappen HDC en G. Ceulemans en N. Severijns – KU Leuven.
We zijn ervan overtuigd dat dit een boeiende uitstap wordt die ongetwijfeld zal bijdragen tot het vormen van een onderbouwde mening over de complexe en maatschappelijk actuele problematiek van kernenergie in al zijn aspecten.
 
Met vriendelijke groet
Lieve Stoffels en Valère De Vos                                        Frank Baeyens
Leerkrachten wetenschappelijke vorming                           Directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer valere.devos@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be