Traject studiekeuzebegeleiding en uitnodiging
infoavond studiekeuze op dinsdag 28 april

Beste ouder(s),
 
Op het einde van het tweede jaar moeten jullie, samen met jullie zoon/dochter beslissen welke studierichting hij/zij gaat volgen in het derde jaar. Wij willen vanuit de school jullie, ouders en leerling,  in dit proces begeleiden.
  • Na de krokusvakantie krijgen de tweedejaars uitleg over de structuur van het secundair onderwijs en kunnen ze 3 studierichtingen (2MW) of 2 studierichtingen (2L/GL) aanduiden waarover ze meer willen weten. Dat zijn zowel richtingen die we op onze school aanbieden als TSO-richtingen uit de ons omliggende scholen.
  • Op donderdag 23 april organiseren we voor de leerlingen een studiekeuzevoormiddag (2MW) of –namiddag (2L/GL)  waarin ze info krijgen over de door hen aangeduide studierichtingen. Zo willen we hen laten kennismaken met verschillende richtingen en een zo juist mogelijk beeld  scheppen van de opties. Tijdens één lesuur zullen ze bovendien met de klasleerkracht in het boekje “op stap naar de tweede graad” werken.
  • Op zondag 8 maart is het open dag in onze school, ook dat is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over de studierichtingen bij ons op school.  Ook de meeste andere Leuvense scholen houden op 7 maart (buiten de ring) of 8 maart (binnen de ring) open dag.
    Misschien valt een  TSO-richting voor je zoon/dochter te overwegen. Tijdens de open dagen kunnen jullie met open vizier alle mogelijke richtingen gaan bekijken. Dat is zeker vruchtbaarder dan snel op het einde van het jaar, als een keuze niet meer positief gemotiveerd is, maar zich opdringt omwille van het attest.
Met deze brief willen we jullie echter expliciet uitnodigen op de infoavond op dinsdag 28 april, gekoppeld aan het oudercontact.
 
Doel van de infoavond?
We willen jullie ook zo goed mogelijk  informeren, zodat jullie  samen met zoon/dochter een weloverwogen keuze kunnen maken op het einde van dit schooljaar.
 
 
Wat mag u verwachten?
De directeur leerlingenzorg, mevrouw Els Pitschon legt de structuur van het secundair onderwijs kort uit en legt  de verschillende  studierichtingen die wij op school aanbieden naast mekaar.
Vervolgens geven we de specifieke kenmerken en verwachtingen binnen elke richting uitvoerig  weer, zodat jullie een duidelijk zicht krijgen op elk van de studiekeuzes die mogelijk zijn binnen onze school.
 
Praktisch
Welkom op dinsdag 28 april om 19u30 (einde omstreeks 20u30) in de eetzaal van de zesdes.
Indien jullie aanwezig willen zijn, moet je met deze uren rekening houden bij het inschrijven voor het oudercontact. Indien jullie deze info reeds kennen en niet aanwezig wensen te zijn, is het verstandig om je afspraken voor het oudercontact in deze tijdsspanne te boeken.

 
Het verdere verloop van het studiekeuzeproces
  • Op 28 april is er ook een oudercontact met de leerkrachten van de meeruursvakken. De leerkrachten geven dan elk vanuit hun vak advies wat betreft de studiekeuze.
  • Na dit oudercontact vragen we aan ouders en kinderen om een voorlopige studiekeuze te maken en deze in te dienen bij de klasleerkracht.
  • Op een klassenraad bespreken we deze studiekeuze en formuleren we een voorlopig advies dat meegegeven wordt met het rapport.  Een gepaste studiekeuze hangt namelijk niet alleen af van het behaalde attest op het einde van het jaar, maar zeker ook van het profiel van je zoon/dochter.
  • Toch kunnen leerlingen tijdens de laatste weken van het schooljaar nog flink verrassen. Daarom geven we ons definitieve advies mee met het eindrapport.
We kijken ernaar uit jullie op de infoavond en het oudercontact te mogen ontmoeten.

Jill Lemaire, coördinator eerste graad
Els Pitschon, directeur leerlingenzorg
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer jill.lemaire@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be