Nieuwsbrief september 2016

 
MISSIO Ontmoetingsdag op 1 oktober in Utrecht
 
 
Beste lezer,
 
Op zaterdag 1 oktober a.s. houdt MISSIO haar jaarlijkse ontmoetingsdag in het kader van de Wereldmissiemaand, die dit jaar in het teken staat van de Filippijnen.
 
Graag nodigen wij u uit voor deze dag in Utrecht, die duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Het programma vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Theo van Loon, oud-missionaris in de Filippijnen zal een lezing verzorgen. De leden van de Filippijnse gemeenschap in Nederland (FCC) zullen eveneens hun medewerking aan de dag verlenen.
 
Wij stellen uw komst zeer op prijs.
 
U kunt zich aanmelden (tot 19 september) met de antwoordkaart bij het programma in de bijlage of via missio@missio.nl Geeft u wel aan of u gebruik wilt maken van de (gratis) lunch?
 
Graag tot ziens op 1 oktober op de MISSIO Ontmoetingsdag.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het MISSIO-team,
 
Marianne Baijens
coördinator van het bureau