Uitnodiging genezingsdienst, maandag 11 juni, 19:30 uur. Nieuwegein.

Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Graag wil ik je uitnodigen voor de genezingsdienst op maandagavond 11 juni. 19:30 uur te Nieuwegein. Praktijkruimte Agape Coach.
De genezende kracht van Jezus is vandaag nog groter dan toen Hij op aarde wandelde omdat de Heilige Geest is uitgestort en alles nu is volbracht.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we bidden voor iedereen die ziek is in lichaam, ziel of geest.
Elke aanraking van God brengt genezen. We gaan Jezus uitnodigen maar laten aan God over hoe de genezing eruit mag zien zonder het zelf in te vullen.
Juist deze ontspannen houding van verwachting in liefde geeft ruimte voor wonderen.
Genezing komt in vele vormen. Soms is daar een volledige genezing in een keer door gebed. Soms verlichting van pijn. Soms een doorbraak in een genezingsproces. Soms een bemoediging, kracht, vrede, troost en nabijheidservaring van God in het lijden.
Daar waar liefde is, is God en waar God is, is genezing.
Kom en neem je vrienden mee.
Geef je op via de site. Toegang is vrij. (vrijwillige bijdrage)
https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/76-genezings-bijeenkomst.html
 
Een parel in Gods hand.
Gisteren hebben we een geweldig doopfeest gehad. Een van de leden van de ledensite heeft zich laten dopen. In de gemeente waar ik kom kunnen mensen van buitenaf zich aansluiten bij een doopdienst om gedoopt te worden zonder zelf lid te zijn.
Samen met een groepje van de ledensite hebben we deze doopviering meegemaakt en hebben na afloop nog even nagepraat in mijn praktijkruimte.
Wat is het fijn om zo samen gezin te zijn en dit met elkaar te mogen vieren. Deze bijzondere vorm van gemeentezijn via de ledensite begint heel fijn vorm te krijgen. Zie https://shop.agapecoach.nl/
Gisten kreeg ik een beeldje als dank van een parel in Gods hand. Omdat ik het leuk vond er een creatieve foto van te maken ging ik even naar buiten.
Bij het water zaten mooie libellen. Ik dacht. Wat zou het fantastisch zijn als er een libelle op het beeldje ging zitten en deed een schietgebedje. Een paar minuten later ging de mooie libelle frontaal op het beeldje zitten en kon ik er meerdere foto's van maken.
Ik vind dit zo bijzonder dat ik het leuk vind het even met je te delen. God is zo liefdevol.
 
Veilig verbinden met God, het goddelijke
In deze video leg ik uit hoe je veilig kun verbinden met God en het goddelijke.
Veel mensen zijn op zoek in het spirituele en niet zelden raken mensen tijdens het zoeken beschadigd omdat lang niet alle spirituele paden en ervaringen ongevaarlijk zijn. Het verbaast me dat ook mensen die eenmaal Jezus hebben ontmoet soms nog nieuwsgierig met andere dingen bezig zijn of gewoon uit onwetendheid.
Maar door verbinding met God en het goddelijke te zoeken buiten Jezus om stel je je open voor misleiding en gevaarlijke krachten. Bezig zijn met vorige levens stelt je open voor entiteiten die zich voordoen alsof jij dat bent. Wij zijn als mensen nu eenmaal onvolmaakt en niet goed in staat om vanuit onszelf zuiver en onzuiver goed te onderscheiden.
Denk hierbij ook aan reiki, mediums, astrologie, vormen van meditatie, engelen en heiligen verering enz. Maar zelfs het raadplegen van een profeet om een woord van God te krijgen kan een vorm van afgoderij zijn. God wil dat je rechtstreeks tot Hem bidt via Jezus. Geen omwegen. Alles buiten Jezus om zit vol ruis en kan gevaarlijk zijn. Je mag om advies vragen maar moet altijd alles zelf toetsen vanuit je persoonlijke relatie met God. Waarom nog zoeken naar omwegen als we rechstreeks toegang tot God hebben via Jezus? In de Bijbel staat dat we zelfs boodschappen van engelen moeten toetsen.
Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
In deze video leg ik dat verder uit. https://youtu.be/3XfbHKbBZkU
 
liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo