Voorwoord
Begin november en de zomer heeft nu echt plaats gemaakt voor de herfst. Bladeren beginnen langzaam te verkleuren en de kastanjes en walnoten vallen uit de boom. Zoals de herfst zorgt voor loslaten en verstilling in de natuur, gaf de herfstvakantie ons de tijd om los te laten wat we niet meer nodig hebben en mee te nemen wat van waarde is. Net als het kleurenpalet in de natuur zorgen we samen, ieder vanuit onze eigen kleur en perspectief, dat jongeren in onze regio zich optimaal kunnen ontplooien.
 
In september en oktober hebben we elkaar meerdere keren mogen ontmoeten om hiermee aan de slag te gaan. Zo vond op 28 september de conferentie Samen leren leven plaats. Uit de regio Noord-Kennemerland kwamen 150 ouders, jongeren, wethouders, schoolbestuurders en onderwijs- en zorgprofessionals bijeen. Om samen te werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart. Ook de po-vo conferentie op 17 oktober werd druk bezocht door professionals die zich lieten inspireren door Sabine Peters met een lezing over het tienerbrein en samen in gesprek gingen om te zorgen voor een succesvolle overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 
Ook de komende periode ontmoet ik u graag weer om samen het beste uit iedere jongere te halen.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
 
Beeldverslag conferentie Samen leren leven
Voor een impressie van de conferentie Samen leren leven klikt u hier. Binnenkort volgt een samenvatting met de opbrengsten.
Documentenset po-vo
Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Lees verder ...
Samen sterk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen
Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt handelingsgericht en proactief gewerkt. Lees verder ... 
Kennisdeling ECA
Het Jongeren Overleg Team (JOT) en het Expertise Centrum Arbeid (ECA) organiseren op 4 december een nieuwe kennisdeling. Lees verder ... 
Nog plaats voor TOP dossier trainingen 
Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de TOP dossier trainingen? U kunt zich nog aanmelden voor de volgende trainingen. Lees verder ...
Team- en schoolleiders, doet u mee aan de leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur? 
Bent u teamleider, schoolleiders of bestuur in het po, vo of MBO in de regio Noord-Kennemerland? Lees verder ... 
Terugblik kenniskring ondersteuningscoördinatoren
Op 15 oktober was het thema de introductie van de ‘Handelingsgerichte aanpak schoolverzuim’. Lees verder ...
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100