KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND 
FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
ROYAL BELGIAN SWIMMING FEDERATION
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 Brussel / Bruxelles
Tel: +32(0)2 513 8708 - Fax: +32(0)2 513 3468 - info@belswim.be - www.belswim.be
                                     Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable - Editor in charge: Wouter GEORGES, Secr.Gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer of mevrouw,

U ontvangt deze mededeling omdat u in onze nieuwsbrief-database bent geregistreerd.
 
In het kader van de nieuwe Europese en Belgische privacy-wetgeving (General Data Protection Regulatation GDPR) geldig vanaf vandaag (25 mei 2018), is het onze absolute prioriteit om uw privacy te respecteren en om uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te verwerken, te gebruiken en te bewaren in overeenstemming met de vigerende wetgeving.
 
Indien u liever geen verdere mededelingen van ons wenst te ontvangen,
gelieve u dan via onderstaande link uit te schrijven of een email te sturen naar privacy@belswim.be.  

Dienovereenkomstig hebben wij ook ons Privacybeleid bijgewerkt dat eveneens in werking zal treden op 25 mei 2018.
Wij nodigen u vriendelijk uit om dit document te raadplegen teneinde na te gaan welke van uw persoonsgegevens door ons worden bewaard en hoe deze door ons worden gebruikt.

Bij enige bezorgdheid, gelieve ons een email te sturen naar privacy@belswim.be.
 
Voor meer info, zie website Gegevensbeschermingsautoriteit.

Met vriendelijke groeten,

Wouter GEORGES
Secretaris-Generaal KBZB
 

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Vous recevez cette communication parce que vous êtes enregistré(e) dans notre base de données (de notre bulletin d'information).
Dans le cadre de la nouvelle loi vie privée européenne et belge (Règlement Général sur la Protection des Données RGPD) en vigueur à partir de ce 25 mai 2018, nous sommes soucieux du respect de vos données à caractère personnel et nous veillons donc à traiter, utiliser et conserver ces données dans la plus stricte confidentialité conformément à la législation applicable.
 
Si vous préférez ne plus recevoir de communication de notre part,
merci de vous désabonner via le lien ci-dessous ou de nous envoyer un courriel à privacy@belswim.be.  

Dans ce contexte, nous avons également mis à jour notre Charte Vie Privée qui entre aussi en vigueur ce 25 mai 2018. 
Nous vous invitons à consulter ce document pour en savoir plus sur les types de données personnelles que nous conservons à votre sujet et sur l’usage que nous faisons de celles-ci.

Si vous avez la moindre interrogation, merci de nous envoyer un courriel à privacy@belswim.be.
 
Pour plus d'info, voir site de l'Autorité de Protection des données.

Meilleures salutations,
Wouter GEORGES
Secrétaire-Général FRBN