In deze nieuwsbrief:
 
 
 


 Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 13 september, 13 oktober en 8 november in Duiven 
 
Medezeggenschap vraagt goede ondersteuning!

Goede ondersteuning door een onafhankelijke Ambtelijk Secretaris (AS) is onontbeerlijk voor (centrale) cliëntenraden.
Zonder ondersteuning op niveau (dus meer dan administratieve hulp) kun je je afvragen of er wel sprake is van het serieus nemen van de medezeggenschap door de organisatie.
Medezeggenschap en participatie moet je willen als organisatie en moet vooral geen 'moetje' zijn.
 
Een onafhankelijk ambtelijk secretaris komt tegemoet aan verschillende kwetsbare zaken in de medezeggenschap:
 
- De noodzakelijke kennis van de formele positie en bevoegdheden van een cliëntenraad
- De AS kan de “vertaler” zijn binnen de medezeggenschap.
- De AS is de continue factor voor de medezeggenschap 
De AS kan de cliëntenraad helpen bij het bepalen van de juiste koers
- De AS kan de praktische administratieve werkzaamheden op zich nemen.
 
In het wetsvoorstel Wmcz 2018 krijgen cliëntenraden recht op professionele, onafhankelijke ondersteuning. Een goede opleiding is hierbij van groot belang!
NCZ heeft samen met ambtelijk secretarissen, cliëntenraden, trainers en stakeholders een 3-daagse beroepsopleiding ontwikkeld.
Al velen maakten hier gebruik van en passen het geleerde met succes toe in hun praktijk!
 
 
 
Op 14 november en 18 december zijn verdiepingsdagen voor alle mensen die de opleiding AS al gedaan hebben.
 
De verdiepingsdagen worden gegeven door Hans van Dinteren, Hans Jonkman en Richard Raaphorst
 
De onderwerpen voor 14 november zijn: teamrollen / andere invalshoeken rondom persoonlijke effectiviteit en de Governance code
De onderwerpen voor 18 december zijn: invalshoeken bij aanvragen zoals o.a. risicodenken en kijken naar de jaarrekening en begroting.
Verder wordt er nog een inventarisatie gehouden onder de deelnemers voor onderwerpen. Tips zijn natuurlijk altijd welkom!
 
De onderwerpen zijn concreet gericht op de bijzondere rol en de complexiteit van de functie, daarnaast worden een aantal onderwerpen uitgelicht die inzicht kunnen geven in de rol die de Ambtelijk Secretaris kan innemen om een proces goed te laten verlopen.

Binnenkort volgt nadere informatie. Wilt u graag op de hoogte blijven, mail dan naar academie@ncz.nl o.v.v. 'Verdiepingsdagen AS'
 
 Leergang voorzitter cliëntenraad 11 september, 9 oktober en 6 november in Duiven
 
Medezeggenschap vraagt ook goede leiding!
 
Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie.
 
Voor de leergang van drie dagdelen (anderhalve dag) moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen.)
 
De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende dagdelen: 11 september, 9 oktober en 6 november 2018. Telkens van 13.00 tot 16.00 uur (inclusief inloop en pauze).
 
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de leergang met succes te hebben doorlopen.
 
 
 
 Workshop voorzitter cliëntenraad; hoe doe je dat? 2 oktober in Dordrecht
In deze workshop:

- Verkennen we de taak en rol van de voorzitter in relatie tot de taken en rollen van de andere leden van de cliëntenraad
- Kijken we naar hoe je als voorzitter de communicatie met Raad van bestuur of directie goed kunt laten verlopen
- Kijken we naar effectief en efficiënt vergaderen
- Maak je een kort plan van aanpak voor veranderingen die je de komende tijd gaat doorvoeren
 
 
 
Verdere aanbod van opleidingen, leergangen en workshops in 2018
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl