De nieuwe Wmcz
Zoals u ongetwijfeld weet is er een nieuw wetsvoorstel voor de wettelijke regeling van medezeggenschap van cliënten: 
Op 20 december 2017 heeft de regering het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018” voor behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. Deze nieuwe wet moet de huidige WMCZ vervangen.
 
Zijn er grote verschillen tussen de oude en de nieuwe wet?
Ja, ten opzichte van de huidige wet betekent het wetsvoorstel een behoorlijke verbetering van de positie van cliëntenraden. Bevoegdheden worden uitgebreid, raden krijgen instemmingsrecht, er is meer aandacht voor de ondersteuning van raden. Kortom er zijn behoorlijke verschillen tussen oud en nieuw.
 
Is deze verandering belangrijk voor de cliëntenraden?
Ja, want deze verandering betekent dat (centrale) cliëntenraden een sterkere positie krijgen binnen de zorg en dat uw cliëntenraad een krachtige stem wordt voor cliënten medezeggenschap en cliënten inspraak binnen de organisatie waarvoor u actief bent.
 
Gaat de nieuwe Wmcz er komen? 
Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Wmcz er daadwerkelijk gaat komen! Het wetsvoorstel wat voorligt is gebaseerd op Motie 52 waar unaniem voor is gestemd. Er is veel veldwerk verricht en er is een uitgebreide internetconsultatie gehouden. Het is aannemelijk dat dit wetsvoorstel erdoor komt zonder al te veel grote wijzigingen.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
 

 
Workshops in het land over de nieuwe Wmcz
 
De Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel Wmcz 2018 behandelen en zeer waarschijnlijk leidt dit binnen afzienbare tijd tot een nieuwe wet voor cliëntenraden.
NCZ wil (centrale) cliëntenraden voorbereiden op de veranderingen en bewust maken van de consequenties die de Wmcz 2018 met zich mee brengt.

Daarom organiseren wij 4 workshops onder leiding van trainer Wim Eggens op verschillende locaties in het land:
  
 

15 februari studiedag in Utrecht: Cliëntenraad en het cliëntenperspectief
 
 
De cliëntenraad en het cliëntenperspectief
 Het cliëntperspectief oftewel kwaliteit van zorg door de ogen van de cliënt oftewel het cliënten welzijn. Het is een hot item! In de pers, organisatorisch en in wetten en regelingen wordt het belang van 'de cliënt' steeds meer benadrukt.
Voor organisaties is het een forse uitdaging om het cliëntenperspectief in de organisatie goed te situeren.
Voor cliëntenraden is dit een grote kans. Want wie is de cliënt, wat wil hij of zij en hoe kan de cliëntenraad het cliëntenperspectief helpen in bedden in de organisatie? Dat is de grote hamvraag van nagenoeg alle (centrale) cliëntenraden. Aan deze vraag te werken brengt clientenraden dichter bij hun hoofddoel: het algemene belang van cliënten zodanig behartigen dat dit een positieve invloed heeft op de zorg en het  welzijn van cliënten. 
 
Tijdens de studiedag 'Cliëntenraad en het cliëntenperspectief' komt aan de orde:
 ►De positie van de cliëntenraad binnen de organisatie
  ►Voelt de cliëntenraad zich gehoord binnen de verschillende onderdelen van de organisatie?
  ►Ervaart de organisatie meerwaarde door de medezeggenschap van cliënten?
  ►Is er (vruchtbaar) overleg tussen de cliëntenraad en de verschillende onderdelen van de organisatie?
  ►Hoe kan de stem van de cliëntenraad (nog) beter gehoord worden?
 
Doel: 
 Goede cliëntmedezeggenschap staat ten dienste van leefklimaat en goede zorg. De zorgorganisatie en de cliëntraad zijn partners. Zij staan schouder aan schouder in het streven naar adequate zorg.
 
Resultaat:
 Aan het einde van de studiedag heeft u getoetst of er adequate invulling gegeven wordt aan cliëntmedezeggenschap in de organisatie. Tevens hebt u verkend op welke manier de medezeggenschap verbeterd kan worden.
 
 

                   
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.
 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl