Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Maart 2019
Beste ,
 
We doen u dit keer een korte nieuwsbrief toekomen met een aantal aankondigingen.
Fototentoonstelling en doorlopende presentatie in Stadhuis Doetinchem
Op 18 april is het een jaar geleden dat in Nicaragua de crisis uitbarstte. De aangekondigde aanpassingen in het sociale zekerheidsstelsel was de spreekwoordelijke druppel. De al langer heersende onvrede over inperking van vrijheden kwam tot uitbarsting en de mensen gingen massaal de straat op. De overheid reageerde met harde hand. Nu, bijna een jaar later, zitten er nog steeds veel mensen in de gevangenis, is er nog steeds een demonstratieverbod en worden grote, kritische NGOs het zwijgen opgelegd. Er leek een opening te zijn voor het heropstarten van de nationale dialoog tussen de regering en een delegatie van de Alianza Cívica (BurgerAlliantie) waarin de protesterende groepen zich verenigd hebben. Op de eerste dag van de dialoop mochten vroeg in de ochtend honderd politieke gevangenen de gevangenis verlaten, in plaats daarvoor kregen ze huisarrest. Een tijdje later kregen nog eens 50 gevangenen huisarrest. Maar er werd weer hard gereageerd op een demonstratie waarbij de vrijlating van alle politieke gevangene geëist werd. Zo'n 150 mensen werden opgepakt, in de avond werden ze weer vrijgelaten. (Voor wie meer wil weten, klik hier voor de NicaNieuwsbrief nr 12).
 
       
        Demonstratie op moederdag, 30 mei 2018, in Managua. Foto: Franklin Villavincencio / Confidencial

D
e Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) wil juist nu aandacht vragen voor de situatie in Nicaragua en voor onze zusterstad La Libertad.We doen dit door van 1 tot en met 12 april in de hal van het stadhuis de fotoserie De Veranda van de fotograaf Gert Jan Bollen tentoon te stellen. In deze serie laat Gert Jan zien hoe hij, op zo maar een middag, tijdens een vakantie met zijn gezin in La Libertad, op de veranda van het huis tegenover het hotel terecht kwam. De serie geeft een mooi beeld van het gewone leven van een doorsnee familie in La Libertad.
 
          
    Een voorproefje uit de serie De Veranda van Gert Jan Bollen
 
 
Daarnaast laten we op een scherm, eveneens in de hal van het stadhuis, doorlopend beelden zien over La Libertad en over de projecten die DOS ondersteund heeft in de meer dan 25 jaar dat de stedenband bestaat.
 
Dus loop in de weken van 1 tot en met 12 april eens het stadhuis van Doetinchem in om de expositie en de presentatie in de hal te bekijken.
 
Het Stadhuis ligt aan de Raadhuisstraat 2 te Doetinchem.
Openingstijden:
Maandag t/m woensdag:
8.30 uur - 17.00 uur.
Donderdag:
8.30 uur - 20.00 uur.
Vrijdag:
8.30 uur - 13.00 uur.
Informatieavond in zaal Gaanderen van het Stadhuis
We willen ook wat dieper ingaan op de huidige situatie in Nicaragua. Op woensdag 10 april is er een informatieavond op het stadhuis. JanGeert van der Post, deskundige en nauw betrokken bij Nicaragua, zal een beeld schetsen over wat er allemaal vooraf ging aan het uitbreken van de protesten, wat er daarna gebeurde en hoe de situatie nu  is. Hij heeft lang in Nicaragua gewoond en is momenteel een boek aan het schrijven over de politieke geschiedenis van het land.
De fotograaf Gert Jan Bollen is aanwezig op deze avond en zal vertellen over de expositie.
En natuurlijk zal het bestuur van DOS informatie geven over de stand van de projecten in La Libertad.

We nodigen u van harte uit om op woensdag 10 april de informatieavond bij te wonen. Dit zal plaatsvinden in zaal Gaanderen van het stadhuis, de avond start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Voor de toegang tot het stadhuis kunt u de ingang links van de hoofdingang nemen.
Jaarverslag 2018
Voor de stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking werd 2018 een ongewoon en zorgwekkend jaar. Zorgwekkend door de sociopolitieke situatie in Nicaragua. Ongewoon omdat deze ontwikkelingen in Nicaragua ook betekenden dat we als DOS in de pauze-stand zijn gaan staan omdat het erg onduidelijk was en is welke kant het op gaat in Nicaragua en in onze zusterstad La Libertad. Het verslag over het jaar 2018 is dan ook wat dunner geworden dan vorige jaarverslagen. Via deze link kunt u meer lezen over de ontwikkelingen in Nicaragua en treft u een overzicht aan van de stand van zaken in onze zusterstad La Libertad. Ook is de jaarrekening met een overzicht van de baten en lasten opgenomen. We hopen in het volgende jaarverslag een positiever beeld te kunnen schetsen over de situatie in Nicaragua en de activiteiten in onze zusterstad.
.
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010