NostalZine november 2016
5de jaargang, nr. 5
Inleiding
Beste nieuwsbriefabonnee,
 
De winter staat voor de deur en NostalBus heeft tot nog toe al een heel mooi 2016 achter de rug. We proberen in de aankomende kalmere periode toch nog een invulling te geven aan onze werking.
 
Twee tradities zijn niet weg te slaan uit onze najaarskalender. De eerste is de novembereditie van Dia Nostalgia die door zal gaan op vrijdag 25 november. We vestigen er uw aandacht op dat dit een gewijzigde datum betreft, om praktische redenen waren we genoodzaakt de datum te verschuiven van 18 naar 25 november.
Natuurlijk staat ook de Winterrit gepland, dit jaar op zondag 18 december.
 
Meer informatie over deze activiteiten leest u hieronder.
 
Er staan ook nog een aantal werkdagen op het programma (zie de agenda hiernaast), wie interesse heeft om een handje toe te steken kan contact nemen per mail naar bart.vanhees@nostalbus.be. Omwille van verzekeringstechnische redenen kunnen enkel leden deelnemen aan de werkdagen. Meer info over lid worden vind je onderaan deze nieuwsbrief.
 
Wat de kalender voor 2017 betreft, kunnen we al meegeven dat onze nieuwjaarsactiviteit voor leden door zal gaan op zaterdag 28 januari. Elk lid ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. De voorlopige kalender voor het nieuwe jaar wordt dan in primeur meegedeeld aan de leden, begin februari wordt dit dan ook publiekelijk bekend gemaakt.
 
Voor nu wensen we iedereen alvast een leuk einde van 2016 toe en hopen we u nog te ontmoeten op een van onze aankomende activiteiten.
 
Tot binnenkort!
INHOUD

AGENDA
  
zaterdag 19 november
Ledenactiviteit | Werkdag te Eeklo
 
vrijdag 25 november
Evenement | Dia Nostalgia
 
zaterdag 26 november
Ledenactiviteit | Werkdag te Berendrecht
 
zaterdag 17 december
Ledenactiviteit | Werkdag te Berendrecht
 
zondag 18 december
Evenement | Winterrit
 
zaterdag 28 januari
Ledenactiviteit | Nieuwjaarsactiviteit
 
** NostalBus is niet gebonden aan de vermelde data en de invulling ervan. De data en invulling van de activiteit worden pas definitief bij opstart van de inschrijvingen. Voor het meest recente overzicht kan je terecht op nostalbus.be **
 
Op 9 oktober organiseerde NostalBus een rondrit in Vlaams-Brabant. We namen er afscheid van de AG300 en AG500 die met buiten dienststelling bedreigd zijn. We zien hier AG300 3407 voor een gelegenheidsfoto aan het atomium. Foto Sebastiaan Van Hoof.
 
Evenement | Dia Nostalgia (vrijdag 25 november)
Op vrijdag 25 november gaat onze najaarseditie van Dia Nostalgia weer door in de lokalen te Gent Zeehaven.

Thema
We concentreren ons die avond voornamelijk op openbaar vervoer in Nederland en het grensoverschrijdend verkeer tussen België en de noorderburen. De Nederlandse collega Jan Vrijs zal de eerste helft van de avond vullen met foto’s van Nederlandse bussen, met de klemtoon op deze van Belgische makelij, en geeft ook wat duiding aangaande de betrokken vervoersbedrijven uit die tijd. Ongeveer de helft van de Nederlandse vervoersgebieden zullen die avond worden besproken, de andere helft komt op een volgende editie aan bod.
Onze gevestigde waarde Marc Colman zal dan het tweede deel van de avond voor zijn rekening nemen en concentreert zich vooral op het grensoverschrijdend vervoer van en naar Nederland.

Praktisch
Onze avond vol nostalgie heeft aanvang om 19u30 en duurt normaliter tot 22u00. Na afloop (en tijdens de pauze) is er uiteraard plaats voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel.
Gelieve de volgende belangrijke opmerking in acht te nemen: het domein is NIET LANGER VRIJ TOEGANKELIJK. Iedereen die wenst deel te nemen dient bijgevolg gebruik te maken van de voorziene pendelbussen. Voor laatkomers en vroegvertrekkers kan er een uitzondering gemaakt worden, in dat geval wordt er telefonisch contact genomen op 0497 02 94 10 zodat de toegang verschaft kan worden.

Dienstregeling
De dienstregeling van de pendelbus is als volgt:
18:45               Gentbrugge P+R (stelplaats De Lijn onder E17)
19:00               Gent Sint-Pieters (busstation)
19:15               Gent Dampoort (perrons lijn 6/38/39/70 staduitwaarts)
19:25               Gent Zeehaven

22:05 | 23:05   Gent Zeehaven
22:12 | 23:12   Gent Dampoort
22:25 | 23:25   Gent Sint-Pieters
22:35 | 23:35   Gentbrugge P+R

Inschrijvingen
Inschrijven is VERPLICHT via mail naar info@nostalbus.be of telefonisch op 0497 02 94 10. Vermeld bij inschrijving ook de plaats van opstappen en de laatste treinaansluiting huiswaarts indien van toepassing. De deelname is gratis voor leden, niet-leden betalen 5 euro bijdrage, cash te betalen aan de kassa van de drankverkoop.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen!
 
 
 
Evenement | Winterrit (zondag 18 december)
De traditionele winterrit gaat ook dit jaar weer door op de laatste zondag voor Kerstmis, zijnde 18 december.

We trekken naar Antwerpen. We nemen er afscheid van het stadscentrum waar we door de invoer van de lage-emissiezone vanaf 1 februari 2017 niet langer welkom zullen zijn. Zoals steeds koppelen we de rondrit ook aan een andere activiteit.

We verkennen met twee bussen (één in de voormiddag en één in de namiddag) van onze eigen collectie enkele plekjes in het stadscentrum en concentreren ons verder vooral op het gebied ten zuiden van Antwerpen. Uiteraard worden er fotomogelijkheden voorzien tijdens deze ritten.

De randactiviteit moet nog worden bevestigd, maar zal vermoedelijk niet ov-gerelateerd zijn. Van zodra we hierover meer info hebben, wordt dit verder gecommuniceerd via Facebook. Wie niet over Facebook beschikt, kan via de gekende kanalen aangeven dat hij/zij hierover wenst ingelicht te worden.

De praktische details geven we wel reeds mee:
Het vertrek heeft plaats om 10u05 aan het busstation van Antwerpen-Berchem. Er wordt een ruime middagpauze voorzien op een locatie met voldoende eetgelegenheden. De activiteit eindigt op dezelfde locatie om 17u00.

De deelnameprijs bedraagt 15 euro voor leden, 17 euro voor niet-leden. Deze prijs omvat ook reeds de nevenactiviteit. Het bedrag dient OP VOORHAND overgeschreven te worden op ons rekeningnummer IBAN BE67 0688 9123 2387 (BIC GKCCBEBB) met vermelding "winterrit".
Inschrijven is VERPLICHT via mail naar info@nostalbus.be of telefonisch op 0497 02 94 10. Het is belangrijk om tijdig in te schrijven, er wordt mogelijks een inschrijvingsstop in het leven geroepen wanneer de groep te groot zou worden.
 
Graag tot dan!
 
 
Wie ModelspoorExpo zegt, denkt aan NostalBus. Ook deze editie (15-16 oktober) verzorgden we de pendels tussen het station van Leuven en de Brabanthal, dit keer met bussen 262132 en 106118. Foto's ivo Van Steenwinkel.
 
Al gehoord van fund raising?
Sinds december 2011 is NostalBus lid van Herita. Ons lidmaatschap bij Herita maakt het mogelijk om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen die kunnen worden aangewend voor onze werking.
 
Via de zogenaamde projectrekening kunnen schenkers een bijdrage leveren om de toekomst van ons roerend erfgoed veilig te stellen. Zo worden de geschonken gelden in eerste instantie gebruikt voor de restauratie van onze voertuigen, en in een later stadium ook om te zorgen voor een onderdak.
 
Wat het voor de schenker interessant maakt is het feit dat giften vanaf 40 euro op jaarbasis fiscaal aftrekbaar zijn. Het jaar volgend op uw schenking(en), stuurt Herita u een attest op dat bij de aangifte van de personenbelasting moet worden gevoegd. Op die manier krijgt u 45 procent van het bedrag van de schenking(en) terug via de personenbelasting!
 
Voor de restauratie en herstelling van de 270139, 355131 en 968140 werden reeds enkele niet geringe sommen van onze projectrekening gebruikt. Wij danken dan ook alle gulle schenkers tot nog toe!
 
Momenteel zijn er financiële middelen nodig voor de verdere restauratie van de Van Hool-Cummins. We denken ook nog steeds aan een vast onderdak voor onze bussen. Schenkingen zijn dan ook meer dan ooit welkom!
 
Giften zijn welkom met medeling "NostalBus + uw rijksregisternummer" op:
rekening IBAN BE37 7450 4520 7628 (BIC KREDBEBB)
Herita, NostalBus
Oude Beurs 27
2000 Antwerpen
 
Meer informatie is beschikbaar op onze website of kan bevraagd worden via mail naar maikel.kegels@nostalbus.be.
 
Wij hopen alvast op uw steun!
 
Lid worden van NostalBus?
Onze vereniging interesseert u? U wil ons financieel of materieel steunen of gewoon af en toe een handje meehelpen? Dan heten wij u graag welkom als lid van onze vzw!
 
Lid worden kan snel en gemakkelijk via onze website, waar ook alle informatie terug te vinden is. Hierbij geven we u nog een kort overzicht.
 
Het lidgeld bedraagt 20 euro, over te maken op rekening IBAN BE67 0688 9123 2387 (BIC GKCCBEBB). Wat krijgt u daarvoor terug?
- u wordt op de hoogte gehouden van onze externe én interne activiteiten
- u kan een handje toesteken op werkdagen of bij onze administratie
- u krijgt korting op tal van activiteiten (rondritten, ledenactiviteiten, ...)
- indien uw rijbewijs het toelaat, kan u zich af en toe uitleven met een van onze historische bussen, wij zijn steeds op zoek naar vrijwillige chauffeurs
- ...
  
Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren op info@nostalbus.be!
 
NostalBus is aangesloten bij Herita.
 
Via onze projectrekening bij Herita kunnen er fiscaal aftrekbare giften worden geschonken om de werking van NostalBus te ondersteunen.
 
 
 
© 2016 NostalBus vzw | Westeindestraat 25, 9990 Maldegem | www.nostalbus.be | facebook.com/NostalBus
Redactie D.C. - M.K. - B.V.