Mijnwater Nieuws 17 - juli 2020
 
Mijnwater houdt u op de hoogte van de werkzaamheden in het veld, de innovaties op het gebied van mijnwatertechnologie, de bevindingen vanuit samenwerkende (Interreg) partijen en de service aan onze klanten. Ook delen wij informatie van onze stakeholders en overige (EU) partners. Mijnwater B.V. draagt bij aan een energieneutraal Parkstad Limburg in 2040 en staat voor de opgave om woningen en gebouwen in Heerlen te verduurzamen én haar technologie verder uit te dragen in de wereld. Juist nu beseffen wij maar al te zeer dat circulaire energie de toekomst is.
 
Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Rechtstreeks in de mailbox? Aanmelden uitsluitend via de aanmeldknop op de homepage van www.mijnwater.com.
 
In deze nieuwbrief:
 
1. Charles Claessens opent nieuwe kantoor in Maankwartier
2. Wonen Zuid verduurzaamt bestaande woningen met mijnwaterenergie
3. Laatste loodjes HeatNet project
4. D2grids project zichtbaar in Brunssum
5. Aanleg mijnwatercentrumleiding hartje Heerlen
6. Projectmanager Huub Glas: Mijnwater incubator voor de regio
7. Belang goede ondergrondse infrastructuur
8. Een zonnige en vooral ontspannende zomervakantie!
 
 
Charles Claessens opent nieuwe kantoor in Maankwartier
 
 
Wethouder Charles Claessens opende woensdag 1 juli jl. het nieuwe kantoor van Mijnwater in het mooie stadsdeel Maankwartier. Dat deed hij door een stuk leiding (flexibel) over de drempel én zelfs tot op de 3e verdieping te dragen. Met deze actie was de opening van het kantoor een feit en kon getoost worden op deze volgende stap van Mijnwater. De uitbreiding van de organisatie met meer dan 30 medewerkers zorgde ervoor dat het kantoor op het terrein van de Open Universiteit te klein werd.
 
Het nieuwe kantoor is gunstig gelegen (recht tegenover het station en met voldoende parkeergelegenheden ondergronds) en van alle gemakken voorzien. Uiteraard maakte de directie een bewuste keuze met een kantoor in Maankwartier. Het was zelfs een van de belangrijkste voorwaarden bij de oriëntatie naar een nieuw kantoor om naast betere huisvesting, een pand op mijnwaterenergie te betrekken. Mijnwater levert aan Maankwartier warmte en koude zonder gebruik te maken van gas. Via het klimaatsysteem wordt het kantoor van Mijnwater, naast Weller Woningcorporatie, verwarmd en gekoeld met de energie uit de eigen energiecentrale in dit stadsdeel. Op momenten dat het kantoor geen warmte benut en restwarmte over is, levert het terug aan de centrale voor woningen en andere gebouwen in het Maankwartier.
 
Het bezoekadres is: Spoorplein 45, 6411 NZ Heerlen. Telefonisch zijn we bereikbaar op:0495-590503.
Meer informatie: www.mijnwater.com
 

Primeur! Wonen Zuid verduurzaamt bestaande woningen met mijnwaterenergie
 
Op 1 juli jl. was het dan zover. Op die dag ging de knop om in de technische ruimte van de flatwoningen aan de Tacitus-en Marcellusstraat in Heerlen. Vanaf dat moment wordt onze techniek gebruikt om de appartementen te verwarmen en te zorgen voor warm kraanwater. Het is voor het eerst dat dit toegepast wordt in bestaande woningen. Voor Wonen Zuid is het ontzettend belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie te kiezen voor duurzame oplossingen. Daarom is bij de renovatieplannen van de 94 flatwoningen gekozen voor duurzame levering van warmte met mijnwaterenergie. Een primeur, dus. 
 
De aansluiting van de flats op mijnwaterenergie werd symbolisch geopend door het omzetten van de kraan van aardgas naar duurzame energie. Marc Schroten, directeur Wonen Zuid, Mick de Meij, senior Projectmanager van Mijnwater B.V. en Bas Herberigs, directeur Maasveste Berben Bouw B.V. hebben met inachtneming van de RIVM-maatregelen de handeling verricht. Bekijk hier het persbericht.
 
Directeur Marc Schroten vertelde op de lokale radio (L1) waarom hij het verduurzamen met mijnwaterenergie zo belangrijk vindt. Beluister hier de uitzending.
 

Laatste loodjes HeatNet project
 
 
Sinds eind juni prijken de definitieve borden van het Interreg NWE HeatNet-project bij de energiekelder aan de Terhoevenderweg en bij de ingang van de technische ruimte van het BMV gebouw in Hoensbroek. Hiermee sluit Mijnwater het project in Heerlen af. In de afgelopen 4 jaar heeft het mijnwaterteam gezorgd voor de ontsluiting van Hoensbroek met als eerste aansluiting deze Brede Maatschappelijke Voorziening in Hoensbroek. Het aanleggen van de leidingen en het plaatsen van de energiekelder is met dit subsidieproject mogelijk gemaakt. Een delegatie controleerde eind juni of de voorzieningen voldoen aan de opdracht van het subsidieproject. Zij waren zeer tevreden over het resultaat.
 
 

Mijnwater aan het werk in Brunssum
 
 
In Brunssum zijn in mei de permanente energiekelders geplaatst. Vanuit deze kelders wordt warmte en koude naar 3 gebieden in Brunssum getransporteerd. De warmtepompen voorzien de flat aan de Pastoor Savelbergstraat in Brunssum, maar ook de nieuwbouw aan de Tarcisius en de nieuwe woningen van Weller Woningcorporatie in de wijk De Oude Egge van duurzame energie. Dat gebeurt nu nog niet met mijnwaterenergie, maar met WKO’s (warmte- en koudeopslag). In nauwe samenwerking met de aannemer MVOI en Weller wordt dit project uitgevoerd. Weller houdt vooral voeling met de bewoners van de Oude Egge via ‘hoeskamer ‘gesprekken (als het bij versoepeling van de maatregelen weer mag), buurtbezoeken en nieuwsbrieven. Lees hier de recente nieuwsbrief.
 
De installaties en de aanleg wordt mede mogelijk gemaakt met Europese subsidie van Interreg North-West Europe D2Grids project. D2Grids – waar Mijnwater B.V. leadpartner van is - gaat een bewezen, maar onderbenut concept uitrollen: 5de generatie stadsverwarming en –koeling of ‘5th Generation District Heating and Cooling’ (5GDHC).
 
 

Aanleg Centrumleiding door hartje Heerlen
 

Mijnwater legt in hartje Heerlen een nieuwe mijnwaterleiding aan van circa 1.750 meter. Half juni is aannemer Visser & Smit Hanab B.V. namens Mijnwater B.V. gestart met de werkzaamheden. De nieuwe leidingen zijn nodig om het bestaande leidingennet uit te breiden in de binnenstad om gebouwen aardgasvrij te verwarmen en te koelen. Naast de aansluiting van het nieuwe stadskantoor van de gemeente Heerlen worden het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor op het slimme energienetwerk van Mijnwater aangesloten. Het tracé loopt vanaf Valkenburgerweg (Douvenrade flat), onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat naar Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar Gasthuisstraat voor de aansluiting van de Nieuwe Nor. Op dit moment wordt nog onderzocht of de rioolwerkzaamheden van de gemeente in Gasthuisstraat gecombineerd kunnen worden met deze aanlegwerkzaamheden.
 
Om alles in goede banen te leiden is een strakke planning opgesteld en worden aanwonenden direct geïnformeerd als de werkzaamheden in hun buurt starten. Ook is een nieuwe website in het leven geroepen om mensen te informeren over het werk, de verkeersmaatregelen en de omleidingsroutes. Kijk voor meer informatie op: www.mijnwatercentrumleiding.nl
 
 
Hot News: Charles Claessens helpt Mijnwater een handje bij leidingaanleg rotonde Putgraaf
 
 
Dinsdag 7 juli, 8.30 uur: Wethouder Charles Claessens start zijn dag goed. Al vroeg werden zijn fysieke krachten getest bij de start van de leidingaanleg tracé rotonde Putgraaf. Het ging hem goed af! Charles onderstreept nut en noodzaak van de verduurzaming van de binnenstad en omarmt de technologie van Mijnwater in de ambitie om Heerlen en Parkstad-Limburg voor 2030 energieneutraal te maken.
 
Op de foto van voor naar achteren: Charles Claessens (Wethouder gemeente Heerlen), Martin van Loenhout (Uitvoerder Visser@Smit Hanab BV). Gerben Kamphuis, (Projectleider Visser&Smit Hanab BV) en Gert van der Tas (Projectmanager Mijnwater).
 
 
Projectmanager Huub Glas: Mijnwater incubator voor de regio
 

Huub tijdens Energiemarkt Brunssum oktober 2019
 
“Inmiddels is het ruim twee maanden geleden dat ik mijn laatste werkdag voor Mijnwater had. Hoewel het vanuit mezelf een bewuste keuze is, valt het me toch zwaar om de persoonlijke banden die gegroeid zijn nu op grotere afstand te ervaren.
 
De ruim 25 maanden die ik voor Mijnwater BV heb gewerkt zijn me dierbaar, de reizen naar Zuid-Limburg mis ik nu al en ook de contacten met bijzondere mensen uit de regio die ik mocht opbouwen. Ik ben van Parkstad Limburg gaan houden, het is een bijzonder gebied. Ik zie grote kansen, zeker als Mijnwater mag groeien en zich mag doorontwikkelen. Dan heeft Mijnwater BV de potentie om een incubator te zijn voor de regionale economie en voor groei van sociaal-maatschappelijke cohesie. Mijnwater zal dan kansen bieden aan mensen die het al jarenlang moeilijker hebben dan strikt genomen nodig was geweest. Ik hoop van ganser harte dat het beeld dat ik van Parkstad Limburg heb gecreëerd werkelijkheid zal worden. De streek verdient het. Ze heeft zoveel voor Nederland betekent en kan dat opnieuw (gaan) betekenen!” Mijnwater wenst Huub veel succes en geluk in de toekomst en in nieuwe projecten waar zijn deskundigheid van grote waarde zal zijn.
 
 
Belang goede ondergrondse infrastructuur
 
 
Bij het bouwen van een circulair energienetwerk is een goed ondergronds leidingnet van groot belang om dit te doen slagen. Hubert Blom (Project Manager Infra) en Joyce Bongers (Project Manager) stelden een artikel op waarin zij haarfijn uit de doeken deden wat je bij de aanleg van zo’n complex netwerk tegen kunt komen. En wat we ervan geleerd hebben.
 
 
 
 
We wensen u een zonnige en vooral ontspannende zomervakantie.
Geniet van uw vrije tijd!
 
 
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater is een nieuw soort stadverwarmingsnetwerk, dat zowel warmte als koude kan leveren aan de aangesloten klanten. Met het netwerk van Mijnwater B.V. wordt restwarmte en restkoude uitgewisseld via ondergrondse kelders waar warmtewisselaars en pompen staan. Bij de aangesloten gebouwen kan zo de CO2-uitstoot met 65% gereduceerd worden.
Met PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) omarmt de regio het stadsverwarmingsnetwerk van Mijnwater B.V. dat als doel heeft in 2030 30.000 huizen in Parkstad aan te sluiten op het warmte- en koudenet. Voor overig Nederland is Mijnwater een bewezen potentieel voor het aardgasvrij maken van de stedelijke omgeving. Mijnwater is een voorbeeld voor de verduurzaming van Europese steden, betrokken bij 62 projecten in Europa en partner in 6 Europese subsidieprojecten. Mijnwater is lead partner van Interreg NWE D2Grids.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com