KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND 
FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
ROYAL BELGIAN SWIMMING FEDERATION
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 Brussel / Bruxelles
Tel: +32(0)2 513 8708 - Fax: +32(0)2 513 3468 - info@belswim.be
                                     Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable - Editor in charge: Wouter GEORGES, Secr.Gen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANBESTEDINGSOPROEP BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN & BEKER VAN BELGIË WP 2016
 

  
Gelieve onderstaand de volgende informaties en documenten terug te vinden aangaande de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Zwemmen / Masters / Synchro / Schoonspringen 2016 en van de Beker van België Waterpolo 2015-2016:
  
- aanbestedingsoproep & aanbestedingsformulier (PDF) - (DOC)
 
- programma's en limiettijden van alle BK Zwemmen 2016 (zie bijlagen)
  (opgelet: belangrijke programmawijziging Belg.Kamp. Zwemmen CAT. WE2 15-16j/17-18j/19j&+)
 
- lastenboek van alle BK Zwemmen 2016 (PDF) - (DOC
  (opgelet: gewijzigde en herziene versie van toepassing vanaf editie 2016)
 
 
- voorlopige kalender 2016 (zie bijlage)
 

APPEL D'ADJUDICATION CHAMPIONNATS DE BELGIQUE & COUPE DE BELGIQUE WP 2016
 

  
Veuillez trouver ci-dessous les informations et documentations suivantes relatives à l'organisation des Championnats de Belgique Natation / Synchro / Masters / Plongeon 2016 et de la Coupe de Belgique Water-polo 2015-2016:
  
- appel d'adjudication & formulaire de soumission (PDF) - (DOC)
 
- programmes et temps limites de tous les CB Natation 2016 (voir annexes)
  (attention: modification importante au programme Champ. Belg. Natation CAT WE2 15-16a/17-18a/19a&+)
 
- cahiers des charges de tous les CB Natation 2016 (PDF) - (DOC)
  (attention: version revue et modifiée en vigueur à partir de l'édition 2016)
 
 
 
 
Wouter GEORGES
Secretaris-Generaal Koninklijke Belgische Zwembond
Secrétaire Général Fédération Royale Belge de Natation
General Secretary Royal Belgian Swimming Federation
Tel: +32.(0)2.513.8708 - Fax: +32.(0)2.513.3468 - Mobile: +32.(0)478.443.453
Email: wouter.georges@belswim.be – Website: www.belswim.be