Altenatuur Nieuwsbrief
 
september 2019

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
1
Liniepadfestival
 
2
De 10de van de 10de  
 
Een 'Vraag en Antwoordbijeenkomst'  over schone energie in Altena en de wereld
 
3
Twee bevlogen Groningers
 
4
Microplastics, medicijnen, etc. in het oppervlaktewater
 
5
Slapende vogels .....
 
 
 
 
AGENDA
 
28 september (za):
Liniepadfestival
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd:
11.30 - 16.00 uur
 
10 oktober (do):
De 10de van de 10de
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
 
22 oktober (di)
Twee bevlogen Groningers
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
 
21 november (do):
Water Natuurlijk!
Plaats:
Fort Giessen, Giessen
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort Giessen, 28 september a.s., vanaf 11.30 uur.
 
Het liniepadfestival
Daphne van Hekken en Hannie Visser-Kieboom, de organisatoren van het Liniepadfestival, hebben dit jaar fort Giessen als uitvalsbasis gekozen voor het thema: 'Wandelen in het linielandschap'. Het idee achter het liniepadfestival is het in het zonnetje zetten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het daarbij behorende linielandschap.
Zij hebben mede namens de VVV een viertal wandelroutes bedacht die op 28 september op het fort gepresenteerd worden. De start van het festival is om 11.30 uur met een kortewandeling rond het fort in Giessen. 
Na deze wandeling zullen om 13.00 uur de overige wandelingen gepresenteerd worden. 
 
Bezoekers van het festival kunnen vervolgens één van de wandelroutes gaan lopen.
 
 
Een andere mogelijkheid is de activiteiten op het fort bij te wonen. 
 
De Archeologische vereniging en Altenatuur zullen die middag nader uitleg geven over hun activiteiten in, op en nabij het fort. Zo zullen geïnteresseerden uitgebreid kennis kunnen maken met het Wereld Oorlog I-parkje en de daarbij behorende tentoonstelling.
 
Altenatuur zal nadruk leggen op noodzakelijke veranderingen in het linielandschap.
  • Hopkuilen aanleggen, Strokenteelt en Landschapsbeleving hebben het afgelopen jaar hoog op de doe-agenda gestaan van de Liniewerkers, de vrijwilligersgroep van Brabants Landschap. Zij nodigen u uit om een “proefje” te komen nemen in de met riet gedekte, door brugklasleerlingen opgerichte, schuilhut.
  • Verder kunt u op het terrein van het fort hopbellen plukken van verse ranken! Een brouwer maakt er ter plaatse bier van en u kunt er proeven!
  • Er zullen enkele oude en nieuwe landbouwwerktuigen aanwezig zijn om natuur inclusieve landbouw, minister Carola Schouten noemt het Kringlooplandbouw, concreet in beeld te brengen. 
  • Daarnaast kan er geproefd worden van de oogst uit het in stroken geteelde voedsel, zoals een pannenkoek, een gefrituurde twister en een kommetje pompoenensoep. De kiem voor deze oogst is gelegd door brugklasleerlingen van het Altena College, in april van dit jaar, tijdens hun landschapsbelevingsdag.
  • Medewerkers van Duyls Bos maken, met hun aanwezigheid, het festival compleet!

 
Fort Giessen, 10 oktober, inloop vanaf 19.30 uur.
 
De 10de van de 10de
 
In voorgaande jaren was op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Omdat het zo langzaam gaat met de verduurzaming heeft Urgenda vorig jaar elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid.
Altenatuur organiseert ’s avonds een Vraag en Antwoordbijeenkomst voor mensen die willen weten hoe we er voor staan met het invoeren van schone energie op het Eiland Altena en in de wereld.
Waarom geen kernenergie? Wat is de goedkoopste manier voor een huishouden om mee te werken aan de energietransitie? Accu’s van elektrische auto’s vervuilen toch heel erg? Er kunnen toch nooit snel genoeg e-auto’s worden gebouwd? Windmolens en zonnepanelen kunnen toch nooit genoeg elektriciteit geven? Waterstof is toch veel handiger dan zon en windenergie? Enzovoort. 
Jeroen Bijleveld, secretaris van twee landelijke klimaattafels en wetenschapper bij Sociaal Economische raad en JanDerk Stegeman, lucht- en ruimtevaartwetenschapper en gespecialiseerd in de werkelijke mogelijkheden van de energieomslag zullen korte inleidingen houden en verder aan de hand van vragen van de aanwezigen antwoorden geven. Jeroen Bijleveld is heel benieuwd hoe de resultaten van de Klimaattafels in de gemeente Altena ingevoerd zullen worden. JanDerk Stegeman is enorm optimistisch over het menselijk vernuft en over de uiteindelijke daadkracht.
 
 
Wethouder Roland van Vugt en beleidsambtenaar Mark Roza van Duurzaamheid zijn ook aanwezig. Zij zullen geen verhaal vertellen, dat wordt nog gemaakt samen met de Regio West-Brabant. Ze kunnen wel vragen beantwoorden. De uitslag van de duurzaamheid enquête Altena zal voorlopig bekend worden gemaakt door de gemeente. 
Tot 3 oktober kun je via bijgaande link https://www.gemeentealtena.nl/duurzaam.html de vragenlijst invullen.
We starten om 20.00 uur.

 
Fort Giessen, 22 oktober, inloop vanaf 19.30 uur.
 
Twee bevlogen Groningers
 
   
 
Kiekendiefbeschermer Ben Koks komt vanavond vertellen over zijn werk als beschermer en alles wat daarmee samenhangt. Om de teruggang van de vogelstand in Oost-Groningen te onderzoeken, reisde Koks naar de Noord-Europese broedgebieden, maar ook naar landen als Tsjaad, Niger en Mali. Hij was de eerste die experimenteerde met langjarig satellietonderzoek waarbij vogels zenders aangebracht kregen waardoor de trekbewegingen zichtbaar werden. Koks introduceerde de ‘vogelakker’ en heeft een duidelijke mening over hoe het zou moeten in de landbouw waarin boeren mét natuur werken. In 2015 stond Koks op nr. 44 in de Duurzame top 100 van dagblad Trouw. 
Elvira Werkman komt ook uit Groningen en studeerde milieukunde en journalistiek. Ze heeft verschillende boeken gepubliceerd waarin verhalen zijn opgetekend van boeren, burgers en buitenlui. Elvira Werkman tekende in het boek ‘De man op de dijk’ het ‘grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief’ op. Het boek beschrijft hoe Ben Koks erin slaagde om de grauwe kiekendief terug te krijgen als broedvogel in de akkergebieden van Groningen. Sinds 2011 is ze freelance journalist voor o.a. Natuurmonumenten, Landal Greenparcs, Vogelbescherming Nederland en Veldwerk Nederland.
Ben en Elvira vertellen vanavond het verhaal, de successen, de tegenslagen en de betekenis ervan voor de Nederlandse natuurbescherming. Het belooft een zeer interessante avond te worden!
We starten om 20.00 uur!

 
Fort Giessen, 21 november, inloop vanaf 19.30uur
 
Water Natuurlijk!
‘Bescherming van natuur begint met opvoeding, een mindsetwaar ik binnen Water Natuurlijk veel aandacht aan wil schenken. Aandacht voor de kwaliteit van het water. Aandacht voor de kwaliteit van de oever en uiterwaarden voor vogels en insecten. Natuur waar mensen van kunnen genieten. Met de juiste technische vereisten om de dijk veilig te houden voor nu en in de toekomst’. Dit is een klein stukje tekst van Michiel de Raaf waarin hij zich voorstelt op waternatuurlijk.nl.
 
 
 
Deze avond komt hij vertellen hoe belangrijk het water voor ons is. Microplastics en medicijnresten en afval van drugslaboratoria in het oppervlaktewater zijn maar een paar voorbeelden van problemen waar het Waterschap mee te maken heeft.
Wat zijn de plannen van het Waterschap Rivierenland?
We starten om 20.00 uur!
 

 
Slapende vogels in een kale nestkast
 
 
Buiten slapen is niet erg behaaglijk in de herfst en winter. Vogels nemen hun maatregelen om dat te verdragen, maar wij kunnen ze een handje helpen door nu nestkasten schoon te maken of een nieuwe op te hangen.
Vogels trekken vanaf het najaar hun allerdikste bontjas aan omdat ze buiten slapen. Dat doen ze tijdens de rui: de zomerveren vallen uit en er komt een dik pak winterveren voor terug, vaak met extra dons eronder. De buitenste, vettige veren schermen nattigheid en kou af en de donsveren zorgen voor isolatie van dat kleine lijfje. Wat verder helpt is dat vogels geen warm bloed in hun poten hebben. Zo verliezen ze geen warmte door het contact met de koude boomtak, of waar ze dan ook op slapen.
Vogelbescherming Nederland

 
                            ♦
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena