NIEUWSBRIEF
JULI 2015

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


CarVasZ - 20 november 2015 - Inschrijving geopend
Het thema van dit jaar is ‘Van Jong tot Oud; Hart en vaatziekten geschikt voor alle leeftijden’. Een belangrijk thema, te meer omdat hart- en vaatziekten zich steeds vaker op jonge leeftijd openbaren. Dit betreft niet alleen de congenitale cardiologie maar ook jonge veertigers die getroffen worden door een zogenaamd cardiovasculair event. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol waardoor Nederland steeds meer ouderen met chronische hart- en vaataandoeningen telt. Kortom: hart- en vaatziekten gaan ons allemaal aan. Een thema dat binnen CarVasZ op velerlei manieren onder de aandacht gebracht zal worden. Net als voorgaande jaren heeft de werkgroep Congressen van de NVHVV, in samenwerking met de overige werkgroepen, ook dit jaar met veel enthousiasme en inzet een gevarieerd programma samengesteld, met aandacht voor uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast biedt CarVasZ dé mogelijkheid om te netwerken met collega’s uit het land.
Kortom: ‘CarVasZ, geschikt voor alle leeftijden’.
Klik hier voor de congresinformatie en de aanmeldlink.


CNE's najaar 2015: alle sprekers bekend


CNE Gender - 15 september 2015

‘Hart- en vaatzieken: Gender maakt het verschil’ is het onderwerp van deze unieke CNE die georganiseerd is door de werkgroepen Interventie Cardiologie, ICD begeleiders & Elektrofysiologie en Hartfalen. Door deze opzet en onderlinge samenwerking zal dit onderwerp vanuit verschillende specialistische invalshoeken worden belicht.

Klik hier voor het leaflet en aanmeldformulier.

CNE Vasculaire Zorg - 15 september 2015

‘CVRM, de juiste zorg op de juiste plaats’. Cardiovasculair risicomanagement is een speerpunt in de zorg voor patiënten met (risico op) hart- en vaatproblemen. Primaire preventie vindt plaats in de eerste lijn, secundaire zowel in de eerste als tweede lijn. Het huidige beleid is zinnige en zuinige zorg: eerste lijn als het kan, tweede lijn als het nodig is. Tijdens deze dag worden de overeenkomsten en verschillen in de diverse richtlijnen besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de organisatie en financiering van de CVRM zorg in de eerste en tweede lijn, en mogelijkheden tot samenwerking.

Klik hier voor het leaflet en aanmeldformulier.

Continuing Nursing Education 2016
De data voor 2016 zijn bekend. Noteer alvast in uw agenda.
 
12 januari
CNE Hartrevalidatie en CNE Acute Cardiale Zorg
“Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie; de alpha en de omega in de cardiologie?!"
Gezamenlijk ochtendprogramma, in de middag keuze uit HR of ACZ
26 januari
CNE Congenitale Cardiologie
“Syndromen en (aangeboren) hartafwijkingen"
Waar komt het vandaan en hoe ziet het er uit?
26 januari
CNE Interventie Cardiologie
“Intra-coronaire diagnostiek”
16 februari
CNE Verpleegkundig Specialisten / Thoraxchirurgie
Hoe evidence-based practice door verpleegkundigen leidt tot
verbetering in de zorg voor thorax chirurgische patiënten
16 februari
CNE Wetenschappelijk Onderzoek
“Vragenlijsten als onderzoeksinstrument”
15 maart
CNE ICD Begeleiders & Elektrofysiologie / Hartfalen
Stimuleren van hartfalenpatiënt met een ICD,  na onder meer chemotherapie, prikkeling en triggering
22 maart
CNE Vasculaire Zorg
“Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van hypertensie en dyslipidemie”
22 maart
CNE Atriumfibrilleren
“Atriumfibrilleren en hypertensie”
20 september
CNE Vasculaire Zorg
“Vasculitis en Reuma”

NU'91 - Beroepsorganisatie en vakbond in één
Een speciaal beroep vraagt om een speciale belangenbehartiging en dat doet NU'91. NU'91 behartigt de belangen van circa 30.000 gezondheidszorgers op deskundige, persoonlijke en (eigen)wijze. Met de steun van de leden maakt NU'91 zich sterk voor de professionalisering, de zelfstandigheid en de invulling van jouw beroep.

Vanaf 2011 is er een samenwerkingsverband tussen NVHVV en NU'91.
Kies nu voor een combilidmaatschap NU'91 - NVHVV (klik onderaan de pagina op NVHVV) en profiteer van de volgende voordelen:
  • Direct recht op juridische ondersteuning
  • Rechtsbijstand bij problemen op jouw werk
  • Voor alle vragen bel je direct met het serviceloket van NU'91
  • Mogelijkheden voor NU'91-leden die actief willen worden
  • Hulp bij fusies en reorganisaties
  • Voor actueel nieuws en achtergronden www.nu91.nl
  • Zorgportfolio
  • 6x per jaar het combinatie-blad Zorg anno NU
Als lid van de NVHVV betaalt u slechts € 6,65 per maand in plaats van € 12,95.

Op vakantie met een hartaandoening
Een hartaandoening en toch zonder zorgen op vakantie? Dat kan!

De Hart&Vaatgroep organiseert sinds 2010 samen met de Hartstichting vakanties voor (jonge) mensen met een hartaandoening. Samen plezier maken afgewisseld met serieuze momenten.

De vakanties zitten vol sport, spel en muziek. Iedere deelnemer kan hier in zijn eigen tempo aan meedoen. Tijdens de vakanties is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen, uitproberen en verleggen van grenzen en verbondenheid met lotgenoten.
 
Meer informatie over deze vakanties vindt u op de website van De Hart&Vaatgroep.

Congres Hartrevalidatie 2015 - 4 december 2015

Op vrijdag 4 december a.s. vindt in De Reehorst in Ede het multidisciplinair Hartrevalidatie congres plaats. Het thema dit jaar is 'Morgen is vandaag begonnen!: Leefstijl en fysiek, praktijkvoorbeelden en innovaties.

Meer informatie over dit congres is te vinden op onze website bij de werkgroep Hartrevalidatie of op de website van het CVOI.

Calling all nurses! - Reminder enquête CCNAP
De National Society Committee van de CCNAP heeft hard gewerkt om een survey onder verpleegkundigen (in brede zin van het woord) in Europa te ontwikkelen. Doel van deze survey is om te inventariseren in welke mate de guidelines gebruikt worden door verpleegkundigen, wat beïnvloedende factoren en barrières zijn ten aanzien van betrokkenheid bij of gebruik van de guidelines. Via onderstaande link is de survey te benaderen en in te vullen. Begin 2016 zullen de resultaten gepubliceerd worden.
 

In deze nieuwsbrief
  

 
 

Agenda 2015
 
29 augustus t/m 2 september 2015
15 september 2015
 
18 september 2015
 
29 september 2015
 
20 november 2015
 
4 december 2015
 

Agenda 2016
  
12 januari 2016
CNE Hartrevalidatie
CNE Acute Cardiale Zorg
  
26 januari 2016
CNE Congeniale Cardiologie
CNE Interventie Cardiologie
  
16 februari 2016
CNE Verpleegkundig Specialisten
CNE 
Thoraxchirurgie
CNE Wetenschappelijk Onderzoek
  
15 maart 2016
CNE ICD & Elektrofysiologie
CNE 
Hartfalen
  
22 maart 2016
CNE Vasculaire Zorg
CNE Atriumfibrilleren
 
20 september 2016
CNE Vasculaire Zorg
 

  
  
 


NIET VERGETEN!

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART EN VAAT VERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.