Infobrief Diaconie Brugge  Juni 2012, 4de jaargang nr. 21


 
 
Wij willen ons ertoe verbinden
het mysterie van de Heer te beleven.
Daarom zullen wij als kerk
trachten arm te zijn met de armen.
Wij zullen ons trachten te verwijderen
van al wat machtig en sterk is,
wetend dat zijn Boodschap werd uitgesproken
als Goed Nieuws voor armen en zwakken.
Wij weten dat die weg moeilijk is.
Maar moeilijk was ook de weg van het volk
door de woestijn.
De overwinning is verzekerd
want God heeft zich verbonden
met wie klein en zwak is
en aan hen het Rijk beloofd.
Wij verkondigen aan allen 
die zich de naam van Christen toeëigenen
en allen die trouwe volgelingen van het geloof zijn
dat God geen God van Jezus Christus is
als men de mogelijkheid tot ontplooiing en geluk weigert
aan mensen, zoals die op de wereld leven.
De glorie van God
is ook vandaag de levende mens.
 
(José Pires, Brazilië)

 
2. Theoloog Sobrino over Kerk van de armen


Rorate - woensdag 6 juni 2012 om 14:15u (Bron: Kerk & leven)
LEUVEN (RKnieuws.net) -

Bevrijdingstheoloog Jon Sobrino heeft in Leuven een lezing gehouden over de Kerk van de armen. ‘Kerk van de armen’ werd als begrip bedacht door paus Johannes XIII maar de bijhorende beweging werd in de Kerk monddood gemaakt.
‘De armen openden mij de ogen’, aldus Sobrino. ‘Dat perspectief hielp me twee elementen samenbrengen: God en de armen’, stelt Sobrino, die al 55 jaar een geloofsbeleving uitdraagt waarin de arme mens centraal staat. Die aanpak kwam hem duur te staan. In 1989 moordde een doodseskader zijn jezuïetengemeenschap uit. ‘Als je de armen verdedigt, kom je als vanzelf in conflict met hun verdrukkers’, aldus de 74-jarige theoloog. De jezuïet-theoloog kreeg het ook binnenkerkelijk zwaar te verduren. In 2007 waarschuwde het Vaticaan de kerkgemeenschap uitdrukkelijk voor Sobrino’s te menselijke voorstelling van Jezus Christus. Toch verdedigt hij tot vandaag, zoals in zijn lezing aan de KU Leuven, een Kerk die er allereerst voor de armen moet zijn.

‘Het kan zijn dat er fouten slopen in onze redenering maar het was zonneklaar dat de top van de katholieke Kerk de beweging van de Kerk van de armen tot staan wilde brengen. Is Rome daar in geslaagd? Alleszins niet op historisch vlak. De Kerk van de armen is springlevend in bewegingen in vele landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika’.
 
 
3. Huurpremie is eerste stap...
 
Na vele jaren wachten, is de Vlaamse huurpremie onderweg. Sinds vorig minister Marino Keulen deze premie in 2008 aankondigde, bleef het wachten op de echte uitvoering. Mensen die nu vijf jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij, en voldoen aan enkele randvoorwaarden, krijgen nu uiteindelijk de nodige formulieren in de bus. Het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen verspreidde de nodige informatie onder de verenigingen, meer info via www.huurpremie.be.
 
 
Het Vlaams Netwerk samen met de Dienst Diaconie is tevreden over de uiteindelijke uitvoering, maar we blijven op onze honger zitten over de verdere uitbreiding van de huursubsidies, als ook de herziening van het kaderbesluit sociale huur, bijkomende sociale woningen enz. Van een Vlaamse regering met armoedebestrijding als topprioriteit verwachten we dat ze daar werk van maakt. Het uiteindelijke doel moet zijn om voor elke Vlaming een betaalbare, kwalitatieve woning te voorzien en dit soort premies, voor wie al vijf jaar wacht, overbodig te maken.

 

 
4. Meer dan helft Vlaamse Marokkanen heeft verhoogde armoedekans
 
  • De Standaard online - maandag 11 juni 2012.
  • Bron: belga
  • Auteur: lnz
Vierenvijftig procent van de Vlamingen met Marokkaanse roots en twintig procent van de kinderen van allochtone origine hebben een verhoogde kans om in de armoede te verzeilen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek over armoede van het Kennisplatform Vlaamse Armoedesteunpunt (VLAS). Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) reageert gechoqueerd.
De cijfers schetsen een weinig rooskleurig beeld. Tien procent van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens, maar bij mensen van Marokkaanse, Turkse of Oost-Europese origine ligt dat percentage nog veel hoger. Dat tonen de cijfers van VLAS aan die vorige week werden voorgesteld aan de Vlaamse regering.
Zo heeft 54 procent van de Vlamingen van Marokkaanse origine een verhoogd armoederisico. Voor Vlamingen van Oost-Europese origine is dat 36 procent en voor mensen van Turkse origine 33 procent. Een op de vijf kinderen van allochtonen heeft een verhoogde kans heeft om in de armoede terecht te komen.
"Je merkt duidelijk dat er twee groepen van mensen zijn die in de armoede terechtkomen: zij die geen diploma halen en zij die dat wel halen maar geen job kunnen vinden. We moeten de strijd tegen de discriminatie ernstig nemen", zegt minister Lieten. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met anonieme cv's bij vacatures in interimkantoren.
 
 
5. 50 jaar Huize Godtschalck
 
 
 
 
 

 
6. Tussen droom en werkelijkheid: Project Droomjob Brugge 2012
 
 
Het project Droomjob is een verhaal over de kracht van mensen die een plaats zoeken op onze arbeidsmarkt en in onze samenleving. Tevens is het een verhaal over stevige drempels. 
Geruime tijd werkten Samenlevingsopbouw en de armenvereniging VZW Wieder uit Brugge aan dit project. Een tiental mensen, ver van de arbeidsmarkt verwijderd, werden door 2 begeleiders sterk ondersteund om te proeven van een (droom)werkvloer hetzij als vrijwilligers hetzij in een job met looncontract.
Het rapport TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID focust op het thema arbeid en maatschappelijk kwetsbare groepen. De aanpak van het project droomjob wordt er in toegelicht, deelnemers komen aan het woord, en vanuit de ervaringen tijdens het project worden beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Op 26 april 2012 werd voor de regio Brugge het project aan leidinggevenden en dienstverleners actief op vlak van werk, welzijn en armoede voorgesteld.
 
Meer info: Fred Boone 051 24 29 28 fred.boone@samenlevingsopbouw.be
RAPPORT "Tussen droom en werkelijkheid"- droomjob Brugge (pdf) voor download klik hier
FOTOTENTOONSTELLING "Tussen droom en werkelijkheid" folder + ontleningsvoorwaarden voor download klik hier
 
7. Vrijwillige woonbuddies gezocht
 
Wat doet een woonbuddy?
Als woonbuddy help je iemand in zijn of haar zoektocht naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Je krijgt een lijst van mogelijke woningen mee die je samen met de persoon overloopt. Je helpt om contacten met de eigenaars voor te bereiden, legt eventueel afspraken vast, gaat eventueel mee op plaatsbezoek, je stimuleert de betrokkene actief te zoeken naar een woning.
 
Je hebt een enthousiaste sociale persoonlijkheid en hebt zin voor initiatief, je bent mondig en vertrekt vanuit de sterktes en mogelijkheden van de hulpvrager. Je hoeft geen ervaring te hebben, correct en eerlijk zijn en kunnen omgaan met persoonsgegevens is veel belangrijker.
 
Wat kan je verwachten?
De Woondienst Regio Roeselare en vzw De Schakel bieden:
  • vrijwilligerscontract voor onbepaalde duur, of zo lang je dit wenst
  • voldoende ondersteuning (opvolging en coaching vanuit de woondienst)
  • 2 keer per jaar gratis vorming en intervisie
  • een verzekering en aansprakelijkheid via lidmaatschap De Schakel vzw
Waar wil jij als woonbuddy aan de slag?
Dit spreken we samen af (Roeselare, Ardooie, Moorslede, Lichtervelde, Staden, Hooglede)
 
Zin om mee te werken?
Aarzel dan niet om Annelies Hommez te contacteren: 051 26 24 38 ahommez@roeselare.be
 


 
8.Vrijwilligers gezocht voor het crisisinetwerk Roeselare - Izegem - Tielt
 
Wat doet een vrijwilliger in het crisisnetwerk?
Je wordt als vrijwilliger ingeschakeld in een permanentiesysteem om de zoveel weken. Als er een cliënt zich aanmeldt, gaat de vrijwilliger samen met collega-vrijwilligers naar één van de crisiswoningen (Meulebeke, Tielt, Staden, Izegem of Roeselare) om de cliënt op te vangen en wegwijs te maken in de woning. De volgende morgen verwijs je de cliënt door naar een ambulante dienst, die op zoek gaat naar een duurzame oplossing voor de crisissituatie.
Je wordt ondersteund en gecoached door een verantwoordelijke van het Crisisnetwerk.
 
Wie kan beroep doen op het Crisisnetwerk?
Het Crisisnetwerk Roeselare - Izegem - Tielt biedt nachtopvang aan volwassenen (evt. vergezeld van kinderen) die zich in een crisissituatie bevinden en nergens anders terecht kunnen. Na de nachtopvang garandeert het crisisnetwerk de verdere begeleiding door een ambulante dienst binnen de regio.
 
Wat kan je verwachten?
CAW Midden West-Vlaanderen en VZW De Schakel bieden:
  • Een vrijwilligerscontract voor onbepaalde duur of zo lang je dit wenst
  • voldoende ondersteuning (begeleiding, vorming,...)
  • Een verzekering en aansprakelijkheid via lidmaatschap De Schakel VZW
Lijkt dit engagement iets voor jou?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke van het crisisnetwerk op het nummer 051 26 98 00 of via crisisnetwerk@caw-middenwvl.be

 
 

9. Startavond Welzijnszorg
 

 
 

 

 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178