Download het NCZ Magazine 2018!
 
 
Het NCZ Magazine 2018 is uit! Clientenraden die lid zijn van NCZ ontvangen het magazine per post. iedereen die dit wil kan het magazine gratis downloaden.
 
In het magazine vindt u o.a. artikelen over:
 
‘Het parttime verpleeghuis’
Belang cultuurintensieve zorg groeit
Ontwikkelingen WMCZ
Cliëntenraad en nieuwbouw
Zorgvastgoed en de cliëntenraad
De zorgbestuurder 2.0 en de cliëntenraad 
 
Voor € 2,50 kunt u ook een papieren exemplaar van het magazine ontvangen.
U kunt hiervoor een mail sturen naar: redactie@ncz.nl of het contactformulier op onze website gebruiken.
 
 
WORKSHOP AVG wat moet de cliëntenraad ermee?
 
18 september 2018: Workshop AVG wat moet de cliëntenraad ermee?  
 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan. In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten? Moet uw organisatie bijvoorbeeld een contactgegevens functionaris aanstellen? En heeft u daar als cliëntenraad wel of geen adviesrecht over? Moet de cliëntenraad zelf ook dingen anders doen? Bijvoorbeeld bij het communiceren met de achterban?
In de workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? gaan we hier op in.
 
In deze workshop gaan we na:

wat de AVG inhoudt,
wat belangrijke items zijn binnen deze verordening voor de Zorgsector,
wat cliënten moeten weten en of zij daarvan op de hoogte zijn,
wat belangrijk is voor medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie,
wat uw rol is als Cliëntenraad.
 
Uw trainer is Ria van Haren, adviseur voor NCZ en de workshop wordt gehouden op 18 september 2018 van 10.00 - 12.00 uur bij 't Veerhuis in Nieuwegein.

 
 
Nieuwsberichten
 
 
Geschokt en verdrietig zijn wij door het overlijden op 80-jarige leeftijd van Hans Campfens, oprichter, adviseur en erelid van NCZ. Hans heeft het Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen opgericht in 1999 en was tot kort voor zijn overlijden adviseur en erelid van het Netwerk Cliëntenraden Zorg. Hans heeft veel betekend voor de cliënten medezeggenschap in de zorg. Hans bedacht o.a. de BAS-formule (Bejegening, Aandacht, Sfeer) waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Lees hier verder...
 
 
 

 
Is uw (centrale) cliëntenraad op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of een Cliëntenraad Ondersteuner? NCZ kan helpen. Maak gebruik van het NCZ| netwerk van (centrale) cliëntenraden, professionele, onafhankelijke cliëntenraad ondersteuners en netwerkpartners. Wij plaatsen uw oproep vrijblijvend op onze website (ca 100 unieke bezoekers per dag) in onze nieuwsbrief (3000 à 5000 unieke ontvangers) en via onze sociale media (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram). Lees hier verder...

Actueel aanbod van opleidingen, leergangen en workshops
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl