Coronavirus HDC, Update 15, 6e Jaar

Beste leerlingen
Beste ouders
 
Jullie hebben er een hele tijd op moeten wachten. Maar eindelijk kunnen we communiceren over de gedeeltelijke heropstart van HDC.

1. Preventie

De heropstart gaat gepaard met heel wat preventiemaatregelen. Dat is normaal: vanuit het standpunt van het individu, willen we er echt alles aan doen om te vermijden dat iemand van ons/van jullie besmet wordt en of ziek raakt. Vanuit maatschappelijk standpunt willen we er ook  alles aan doen om te vermijden dat het socio-economische leven nog een keer moet worden stilgelegd.
Onze ambitie is duidelijk: op school moet het veiliger zijn dan in de  supermarkt.
In samenwerking met de interne preventie-adviseur en de externe preventie-adviseur, en aan de hand van een sjabloon dat in functie van de corona-epidemie werd opgesteld, heeft een werkgroep een risicoanalyse uitgevoerd, en de nodige maatregelen genomen en afspraken gemaakt. Ook het psycho-sociaal welzijn van de leerlingen maakt deel uit van de aandachtspunten waaraan we in die analyse aandacht schenken.
 
2. Vrijdag 15 mei

Heropstart met leerkrachten en ondersteunend personeel.
 
3. Week van 18 mei.
 
We verwelkomen de leerlingen van het 6e jaar in klasverband. (Van zodra de lessen starten zullen we niet in klasverband werken. Zie verder.)
 
We spreiden het onthaal over de 5 halve lesdagen van deze week. Zo is elke klas alleen op school. We willen eerst en vooral structureel investeren in psycho-sociaal welzijn en verbinding. Anders moet elke leerkracht dat in zijn enige lesuur van de lesweek doen. Ook de preventiemaatregelen krijgen ruimschoots aandacht.
 
Deze verwelkoming gaat grotendeels in open lucht door. Kleed je warm aan, als het koud is. Maar we gaan ook naar de klas. Neem dus je mondmaskertje mee (dat is verplicht).
 
De planning ziet er zo uit:
 
 
maandag
Dinsdag
woensdag
9u30 – 12u00
6WEWIe1
 
6HW
 
6WEWIi + LMT + MTWE
 
 
 
 
 
13u – 15u30
6GL + GWIe + GWIi + LWIe + LWIi
WOU, VPV, VDL (BRV), SLM
6WEWIe2+MTWI + EMT + EWI
 
 
 
 
4. Week van 25 mei. De fysieke lessen starten.

Tot het einde van het schooljaar zal de standaard voor alle leerlingen helaas afstandsonderwijs blijven. Voor de 6ejaars, die één dag per week les op school zullen krijgen, zullen die fysieke lessen slechts een bonus zijn op dat afstandsonderwijs. Dat is spijtig. Maar we kunnen de realiteit maar beter onder ogen zien.
 
We kunnen 7 uren les per week geven. Niet alle vakken kunnen dus aan bod komen. Over het algemeen zien we een mooie overeenkomst tussen de wenselijkheid van fysieke lessen voor bepaalde vakken volgens het perspectief van leerlingen, en de wenselijkheid volgens het perspectief van leerkrachten. De richtingsvakken komen steeds aan bod.
We werkten een schema uit dat rekening houdt met de strenge preventiemaatregelen die de overheid ons oplegt. Dat schema wijkt grondig af van de gewone lesdag.
 
De leerlingen zijn in bubbels van max 14 leerlingen per bubbel verdeeld. Elke bubbel komt op een verschillend moment op school aan, en vertrekt op een verschillend moment. Ook de pauzes van de bubbels komen niet overeen. Zo kunnen we de veiligheid maximaal garanderen.
 
Elke leerling komt 2 halve dagen op 2 verschillende weekdagen naar school. Er zijn geen lunchpauzes op school.
De lessen gaan niet in de eigen klassen door, maar in de grootste klassen.
 
Elke les dag ziet er zo uit:
 
 

5. Verdere communicatie

Aankomend WE krijgen jullie een filmpje waarin alle afspraken in verband met risicopreventie worden uitgelegd. We passen die afspraken bij aankomst op school dadelijk toe.
 
Op de verwelkoming in de week van 18 mei, krijgen jullie jullie precieze lessenrooster.
 
6. Examens

We weten dat er bij heel wat ouders en leerlingen veel vraag is naar duidelijkheid omtrent de examens. Daar hebben we alle begrip voor. Maar het vraagt grondig overleg om binnen de organisatorische mogelijkheden die het coronavirus ons laat, de beste manier te vinden om de doelstellingen te realiseren die we met de examens voor ogen hebben. Uiteraard communiceren we van zodra dat kan.
 
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be