Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
NCZ zoekt Cliëntenraadsleden in de EERSTELIJNS gezondheidszorg voor een te vormen ‘Kerngroep.’
Het doel van de Kerngroep is kennisdeling en ervaringsuitwisseling. De kerngroep kan uit 5 à 10 personen bestaan van verschillende cliëntenraden. De kerngroep kan zowel fysiek als digitaal met elkaar overleggen en uitwisselen. NCZ organiseert en faciliteert.

Voor meer informatie en/of aanmelden: 

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505


 
    
WWW.NCZ.NL