Bijbelse gebeden - video bidden in vertrouwen - blog omgaan met destructieve relaties
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
In de Bijbel staan een aantal zeer krachtige gebeden door Jezus en de apostelen voor jou gebeden.
Vanmorgen heb ik tijd genomen om deze ook voor jou te bidden aan de hand van de gebeden die in de Bijbel staan.
Ik heb deze gebeden hieronder staan met tekstverwijzingen en zoveel mogelijk persoonlijk gemaakt zodat je ze in geloofsvertrouwen kunt binnenlaten in je hart. Open je hart en ontvang het gebed rechtstreeks uit Gods Woord, de Bijbel.
Onder deze gebeden staat nog een belangrijke video boodschap over het geheim van bidden in vertrouwen en een blog over omgaan met destructieve relaties. Verder vergeet je niet op te geven voor de lezing van 30 september.
 
Gebed van Jezus voor jou uit Johannes 17 het hogepriesterlijk gebed gepersonaliseerd.
 
“Ik bid voor geliefd kind van God die U Mij heeft gegeven, want geliefd kind van God is van U. Alles wat van Mij is, is van U. En alles wat van U is, is van Mij. En in geliefd kind van God is te zien hoe machtig Ik ben. Ik ga weg uit de wereld en kom naar U toe. Maar geliefd kind van God blijft nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm geliefd kind van God met de macht die U aan Mij heeft gegeven. Dan zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn met elkaar. Maar nu kom Ik naar U toe en Ik vertel dit aan de mensen in de wereld. Want dan kan Ik geliefd kind van God helemaal vullen met mijn blijdschap. Ik heb geliefd kind van God gezegd wat Ik van U moest zeggen. En de mensen die Mij niet geloven, haten geliefd kind van God. Want ze horen niet bij hen. Ze zijn niet hetzelfde als geliefd kind van God. Net zoals Ik niet hoor bij de mensen die niet geloven en Ik niet ben als zij. Ik vraag U niet dat U geliefd kind van God uit de wereld weghaalt. Maar Ik vraag U dat U geliefd kind van God goed zal beschermen tegen de duivel. geliefd kind van God is niet zoals de mensen die Mij niet geloven. Net zoals Ik niet ben als die mensen. Laat geliefd kind van God door uw waarheid bij U horen. Want uw woord is de waarheid. Ik stuur geliefd kind van God de wereld in, net zoals U Mij de wereld in heeft gestuurd. Ik hoor bij geliefd kind van God, zodat geliefd kind van God ook bij U zal horen door uw waarheid. En Ik bid U niet alleen voor geliefd kind van God. Maar Ik bid U ook voor de mensen die in Mij zullen geloven door wat geliefd kind van God hun zal vertellen. Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals U en Ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met Ons. Zo zullen de mensen geloven dat U Mij heeft gestuurd. En dezelfde macht en kracht die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan geliefd kind van God gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met geliefd kind van God en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van geliefd kind van God houdt als van Mij. Vader, U heeft geliefd kind van God aan Mij gegeven. Ik wil dat geliefd kind van God is waar Ik ben. Want dan zal geliefd kind van God de hemelse macht en majesteit zien die U aan Mij heeft gegeven. U hield al van Mij voordat de wereld bestond. Rechtvaardige Vader, de mensen die Mij niet geloven, kennen U niet. Maar Ik ken U. En geliefd kind van God heeft begrepen dat U Mij heeft gestuurd. Ik heb geliefd kind van God laten zien wie U bent. En Ik zal U nog verder bekend maken. Zo zal dezelfde grote liefde die U voor Mij heeft, ook in geliefd kind van God zijn. En Ik zal één met geliefd kind van God zijn."” (Johannes 17:9-26 BasisBijbel)
 
Gebeden van Paulus voor jou gebeden.
 
 “Ik kniel neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde.
Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jouw geest geliefd kind van God met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in je hart wonen door je geloof. Dan zul je stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zul jij geliefd kind van God samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zul je gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zul jij geliefd kind van God vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!” (Efeziërs 3:14-21 BasisBijbel)
 
En dit bid ik, dat jouw liefde geliefd kind van God nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, (Filippenzen 1:9)
 
Gebed van apostel Johannes
 
Geliefde geliefd kind van God, ik bid dat het jou in alles goed gaat en dat je gezond bent, zoals het je ziel goed gaat. (3 Johannes 1:2)
 
Videoboodschap - geheim van bidden in vertrouwen.

Als we tot God bidden is het belangrijk om God te vertrouwen dat Hij onze gebeden hoort en heel serieus neemt. Alleen dan kan Hij daadwerkelijk aan de slag met ons gebed. Als we God iets vragen maar Hem niet de tijd en ruimte geven ons gebed op Zijn wijze te verhoren doordat we door zorg en angst het niet los kunnen laten, blokkeren we God in de verhoring van ons gebed en krijgt Hij geen ruimte.
In onderstaande video boodschap ga ik hier dieper op in. Vertrouw dat God het beter weet en laat Hem Zijn werk doen op Zijn manier.
Markus 11:24  daarom zeg ik u: alles waar ge om bidt en vraagt, vertrouwt erop dat ge het krijgt, en het zal uw deel zijn;
https://youtu.be/wd9KkNJ3rFk
 
Blog: omgaan met een destructieve relatie
In mijn praktijk kom ik heel vaak mensen tegen die vastzitten in een destructieve relatie.
Een relatie waarin je wordt leeggezogen en steeds meer jezelf verliest.
Het zijn vaak hooggevoelige mensen met mooie zielen die graag anderen willen helpen en redden en waarbij misbruik wordt gemaakt van hun goedheid en naïviteit..........lees verder....
 
Agenda
Zatedag 14 september 14:00-16:00 uur Door Miranda Verbeek
Maandag 30 september 19:30-21:30 uur. Door Robert van Mierlo
Geef je op via de website via de link. Vol=vol.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
Robert van Mierlo
https://agapecoach.nl/