De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.DE NVHVV WENST
U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND, SPRANKELEND EN SUCCESVOL 2019

Ook in 2019 worden weer scholingen voor verpleegkundigen en andere belangstellenden georganiseerd; de Continuing Nursing Educations (CNE's). Het overzicht van alle scholingsdagen kunt u vinden op de pagina scholing van onze website.
 
De eerste dag is gepland op dinsdag 22 januari 2019 en wordt georganiseerd door de werkgroepen Interventie Cardiologie en Hartfalen en heeft als thema:

“Hartfalen: Van begin tot eind”
Verdieping omtrent hartfalen, herkennen en diagnostiek  in de 1ste lijn, behandeling in de 2de  en 3de lijn (TAVI/LVAD), kwaliteit van leven o.a. in de thuiszorg. Met behulp van casuïstiek.
 
De werkgroepen Interventie Cardiologie en Hartfalen nodigen alle professionals van harte uit tot het bijwonen van deze scholing.
 
In deze CNE worden diverse aspecten rondom het onderwerp patiënten met hartfalen belicht vanuit de 1ste tot en met de 3de lijn. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere manifestatie, presentatie en symptomen van hartfalen. Welke mogelijke behandelopties zijn er voor deze patiënten, met aandacht voor invasieve technieken zoals Mitraclip-plaatsing bij mitraalklep insufficiëntie en Transkatheter gebonden aortaklepvervanging bij ernstige symptomatische aortaklepstenose.
 
De rol van de verpleegkundige tijdens poliklinisch spreekuur en instelling medicatiebeleid bij hartfalen komen ook aan de orde, waarbij gebruik gemaakt zal worden van casusbesprekingen.
 
Klik hier voor een uitgebreid programma.
Klik hier om in te schrijven.

Wat er toe doet in het nieuw
De tool Wat er toe doet (in mijn leven) zit in een heel nieuw jasje. Veel teksten zijn vereenvoudigd en de teksten en afbeeldingen zijn geschikt gemaakt voor een bredere doelgroep. Ook kun je delen van de tekst nu afluisteren. Mensen met afasie, mensen die minder goed kunnen lezen en mensen met Parkinson hebben aan de vernieuwingen meegewerkt. De komende tijd ontwikkelen we nog een papieren uitvoering en een animatie en informatie over het gebruik van Wat er toe doet.
 
Kijk zelf wat er toe doet en ga naar www.watertoedoet.info
 
De aanpassingen zijn gedaan met steun van Zorginstituut Nederland en Kennisnetwerk CVA NL, biofarmaceutisch bedrijf AbbVie en CZ Fonds.

Meer zelfmanagement na hartinfarct met zorgpad dat ‘maatwerk’ levert
‘Maatwerk’, inspelen op de persoonlijke doelen van de patiënt, vergroot het zelfmanagement van patiënten. En zelfmanagement bevordert het herstel na een hartinfarct. Dit is de belangrijkste conclusie van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ geïnitieerd en uitgevoerd door Harteraad, Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Eerstelijns organisaties Medrie regio Zwolle en HONK Ketenzorg werkten ook aan dit project mee. ‘Een mooi resultaat, waarbij bevindingen van patiënten het belangrijkst waren,’ zegt Harteraad-projectleider Anne-Margreet Strijbis. ‘Zorgverleners staan in beide regio’s positiever tegenover zelfmanagement.’
Voor meer informatie, klik hier voor de informatie (website Harteraad).

STIN stopt
Helaas heeft het bestuur van de STIN moeten besluiten de activiteiten per 1 januari 2019 te beëindigen. De redenen daarvoor kunt u lezen in het bericht dat zij op hun website plaatsten.
 
Wij danken het bestuur van de STIN voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.

CarVasZ 2018
Het jaarlijkse CarVasZ-congres werd bezocht door ruim 600 deelnemers! Het centrale thema dit jaar was ‘Hart/d werken!’. De NVHVV bedankt de congrescommissieleden, Congress Company, de sponsoren, sprekers en anderen voor hun bijdrage aan een geslaagd CarVasZ 2018.
 

Tijdens de ALV van 13 december 2017 heeft is het voorstel voor een contributieverhoging met ingang van 1 januari 2019 aangenomen. Ter informatie vermelden wij hierbij nogmaals de vastgestelde tarieven:
- Incassoleden van € 52,00 naar € 53,00
- Niet-incassoleden van € 54,00 naar € 55,00

Opheffen expertgroep Verpleegkundig Specialisten
Met ingang van 1 oktober jl. heeft de NVHVV haar expertgroep Verpleegkundig Specialisten opgeheven. De expertgroep is destijds opgericht om de Verpleegkundig Specialist te positioneren binnen de vereniging. Binnen alle werkgroepen zijn nu Verpleegkundig Specialisten actief. De expertgroep heeft zich actief beziggehouden met de organisatie van CNE's, ondersteuning van andere werkgroepen, bijdragen aan Cordiaal en CarVasZ, richtlijnontwikkeling en meer. De Verpleegkundig Specialist heeft binnen de cardiovasculaire zorg een duidelijke positie ingenomen en is niet meer weg te denken.
 
We danken de expertgroepleden die de afgelopen jaren actief waren hartelijk voor hun inzet voor de NVHVV en de fijne samenwerking.
 
Namens het bestuur van de NVHVV
Patricia Ninaber, voorzitter

Laat je zien en horen! - NU'91 Programma Opinieleiderschap
NU’91 biedt haar leden de kans om zich in 2019 te ontwikkelen tot een opinieleider. Hiervoor worden talentvolle verpleegkundigen* die op positieve wijze stem of beeld willen geven aan de zorg en ons mooie beroep. Dit ga je doen aan de hand van cruciale thema’s binnen de zorg en daarmee genereer je impact. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als arbeidsmarktkrapte, functiedifferentiatie, onnodige registratie of positionering. Je wordt klaargestoomd als opinieleider die invloed weet uit te oefenen op zorg dichtbij de zorgvrager, de bestuurskamer en ver daar buiten. Je wordt gestimuleerd het beste uit jezelf te halen en te groeien in je rol als opinieleider. Klik hier voor meer informatie en de factsheet.
* Waar verpleegkundige staat worden ook verzorgenden en verwante professionals bedoeld.
 
 
12de symposium Cardiovasculaire verpleegkunde
Door UZA en de Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde
 
NIEUWSBRIEF
December 2018
In deze nieuwsbrief

Vacature (vice)voorzitter NVHVV
Word jij onze nieuwe (vice)voorzitter?
Ben jij een inspirerend, richtinggevend persoon en op zoek naar een nieuwe uitdaging, solliciteer dan op deze uitdagende functie. Klik hier voor meer informatie.

Vacature (duo)voorzitter werkgroep Congressen NVHVV
Ben jij betrokken bij de patiënt met cardiovasculaire aandoeningen en heb je affiniteit met het organiseren en coördineren van evenementen? Dan is het voorzitterschap van de werkgroep Congressen wellicht een nieuwe uitdaging voor je.
 
De werkgroep bestaat uit afgevaardig-den uit alle werkgroepen van de NVHVV en twee (duo)voorzitters. Eén van de voorzittersfuncties is vacant. De hoofdtaak van de werkgroep is de organisatie van het jaarlijkse congres CarVasZ.
 
Klik hier voor meer informatie.

Interne vacatures werkgroepen
- redactieleden Cordiaal
- werkgroep Hartrevalidatie
- werkgroep Thoraxchirurgie
- werkgroep Vasculaire Zorg
- werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek
 
Klik hier voor meer informatie. 

SAVE THE DATE
 
Vrijdag 22 november 2019
 
 

Agenda 2019
Congressen en scholingen
 
15 januari *
Kick-off NVVC Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren ’s-Hertogenbosch e.o.
NVVC
 
18 - 19 januari *
Het multidisciplinaire in intramurale hartteam: Liever maatwerk dan confectie,
dr. J.A. Kragten, cardioloog
 
22 januari *
CNE Interventie Cardiologie / Hartfalen
"Hartfalen, van begin tot eind", NVHVV
 
31 januari *
The 6th "Utrecht Sessions’ for Congenital Heart Disease. Tetrologie van Fallot - UMC Utrecht, afd. kinderlongziekten
 
12 maart *
CNE Vasculaire Zorg - "Hypertensie en therapietrouw", NVHVV
 
9 april *
CNE Congenitale Cardiologie / Thoraxchirurgie - "Het hart in handen van klein tot groot", NVHVV
 
11 - 13 april *
11th congress of the Vascular Access Society, Stichting Vascular Access Society
 
16 april *
CNE Acute Cardiale Zorg / ICD-begeleiding & Elektrofysiologie - "Als de alarmbellen rinkelen", NVHVV
 
4 en 5 juni *
Venticare Live 2019
 
17 september *
CNE Vasculaire Zorg - "Cardiovasculair risicomanagement in een nieuw jasje", NVHVV
 
17 september *
CNE Hartrevalidatie / Atriumfibrillen, NVHVV
 
* Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda: klik hier.
 

 
 

 
De algemene Ledenvergadering van de NVHVV vindt plaats op woensdag 19 juni 2019, 18.00-19.00 uur.
 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.