eNews | 19 mei 2017 | week 21
DEZE WEEK
• Liefdemaal
• Geen Samenkomst
• NextGen Event
• Huwelijksseminar
• Evangelisatieavond
• Gebed
• Programma
• Almere
• Zuidoost
• Gevangenis
• Buitenland
• Overleden 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 21
21 mei t/m 28 mei 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

DONDERDAG
11.00 uur  Liefdemaal
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen Event
 
ZATERDAG
20.00 uur  Huwelijksseminar
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

VERMAAN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Onlangs trok een bepaalde tekst uit de Bijbel mijn bijzondere aandacht. Het gaat om Hebreeën 3:13 (NBG): “maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;”
Vooral het woord “dagelijks” uit deze tekst maakt diepe indruk op mij. Het toont mij de ernst van waakzaamheid als het gaat om het gedrag van onze broeder en zuster. Wij behoren acht te geven op elkaar en te letten op de wandel en het gedrag van onze broeder en zuster. 
Wij moeten niet bang zijn om de ander in liefde op de fouten te wijzen, niet bang zijn dat die persoon boos wordt en de gemeente verlaat of dat onze “zogenaamde” vriendschap beëindigd wordt.
In de NBV vertaling staat deze tekst als volgt:  “Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.”
 
Vaak zijn wij bang om broeders en zusters die ontrouw zijn aan het geloof in de hemelse Vader terecht te wijzen, omdat de meeste mensen er niet van houden om op hun fouten gewezen te worden. Van nature willen de kerkmensen alleen complimenten en bemoedigingen aanhoren. Maar zodra een gelovige de euvele moed heeft hen te vermanen, door hen te corrigeren of op hun zondige praktijken te wijzen, veranderen zij in hun vijanden en worden zij genegeerd.
Het zijn juist de kinderen Gods die durven te vermanen, die oprechte liefde voor anderen hebben. Zij die bang zijn te vermanen, huichelen en hebben geen echte liefde.
 
Laat ons echter niet vergeten, dat wij die vermanen niet beter zijn dan de ander die iets fout gedaan heeft. Ook behoren wij eerst onszelf te onderzoeken en te verbeteren. Tenslotte moeten wij er zeker van zijn dat wij een goed voorbeeld zijn.
 
Dan moeten en kunnen wij gehoorzaam zijn aan het liefdesgebod van de Levende God en elkaar, indien nodig, dagelijks vermanen.
Liefdemaal
Deze week vindt ons Liefdemaal plaats op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag.
Dit bijzondere gebeuren vindt plaats in de kerk van 11.00 tot 13.00 uur. Het wordt net als voorgaande jaren een bijzondere lunch met zang en een korte bemoediging. Er zal ook volop ruimte voor fellowship zijn.
De bijdrage bedraagt € 5,00 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar betalen € 2,50 euro per kind. U kunt tot en met zondag 21 mei een toegangsbewijs kopen in de Infokamer of bij de boekentafel in Almere. Aan de deur worden er geen kaarten verkocht.

Geen Samenkomst
In verband met de voorbereidingen van ons Liefdemaal is er op woensdag 24 mei geen Woensdagavondsamenkomst.
Op woensdag 31 mei bent u weer van harte welkom op onze wekelijkse Woensdagavondsamenkomst.

NextGen
Vrijdag 26 mei is er opnieuw een NextGen Youth Event!
Ook dit keer zorgen Patricks Catering en KingCoffee voor food and drinks. John Hofwijks is de eventspeaker en ‘Purpose’ is het NextGen musicteam. 
Mis het niet en neem je vrienden mee!
Like ons op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en op
Instagram: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.

Huwelijksseminar
Het volgende huwelijksseminar met onderwijs over een succesvol huwelijksleven wordt, DV, gehouden op zaterdag 27 mei in de Wijkzaal van de Maranathakerk. Deze uitnodiging is voor alle echtparen van de gemeente: leden en bezoekers. De leden hebben deze week een persoonlijke uitnodiging van de voorganger ontvangen. Let wel: U bent ook welkom als uw partner verhinderd is. 

Evangelisatieavond
Op zaterdag 10 juni organiseren wij een evangelisatieavond. De spreker is de bekende evangelist Jan Eriksen uit Oostenrijk. Hij is een bekende spreker in diverse landen. De dienst begint, DV, om 19.30 uur. Een ieder is welkom.

Gebed
Gebed is een wezenlijk onderdeel in het leven van de gelovige. Daarom organiseren wij regelmatig enkele gebedsactiviteiten voor de gemeente. Deze samenkomsten zijn ontzettend belangrijk voor de gemeente en daarom sporen wij de gelovigen aan deze bijeenkomsten te bezoeken.
Onze volgende gemeentevastendag vindt plaats op zaterdag 10 juni. Wij komen dan in de kerk bijeen van 12.00 tot 14.00 uur.
In de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli vindt onze nachtbidstond plaats. De bidstond begint middernacht 00.00 uur en eindigt de volgende morgen om 06.00 uur.

Programma
21 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
21 mei – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
28 mei – 10.00 uur – Niko Njotorahardjo - Indonesië
28 mei – 12.45 uur – Roberto Sweeb
04 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks - Pinksteren
04 juni – 12.45 uur – S.L. Hofwijks - Pinksteren
11 juni – 10.00 uur – John Hofwijks
11 juni – 12.45 uur – Philip Habes
18 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
18 juni – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Almere
Op zondag 21 mei spreekt pastor Philip Habes in onze gemeente te Almere.
 
Op 28 mei spreekt hij in de Opstandingskerk te Amsterdam. 

Zuidoost
Op zondag 21 mei spreekt pastor Charles Lepelblad in onze gemeente in Amsterdam - Zuidoost. 

Gevangenis
Het gevangenisteam is zondag 21 mei voor evangelisatie in de Penitentiaire Inrichting Almere. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met br. Ricardo Omanette of ons secretariaat.

Buitenland
Zr. Agnes Artist hoopt op 23 mei voor twee weken naar Boston – Amerika te vertrekken. Haar dochter is gepromoveerd en zal de specialistische opleiding gynaecologie doen. 
 
Zr. Larissa Dissels vertrekt op 22 mei voor twee maanden naar Argentinië. Zij zal onderzoek doen voor haar masterscriptie. Het onderwerp is mensenhandel in Argentinië. 
 
Br. Dwight Dissels gaat van 25 mei tot en met 2 juni naar Bonaire voor onder andere een concert. 

Overleden
De moeder van Francesco Tarquini  is op 16 mei overleden. Hij was onlangs met zijn vrouw, Ellen, speciaal uit Suriname gekomen om zijn moeder in Rome – Italië te bezoeken.
Br. Francesco is weer terug om de begrafenis van zijn moeder in Rome bij te wonen. Zij is begraven op vrijdag 19 mei.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl