Coronavirus HDC, Update 7
Beste ouders
 
In update 6 hebben we voornamelijk de richtlijnen van de Vlaamse overheid gecommuniceerd. In deze update geven we zicht op de situatie in HDC.
  1. Aan- en afwezigen:
  • Zoals de overheid vraagt, komen leerlingen en collega’s zonder symptomen naar school.
  • Leerlingen en collega’s met ziektesymptomen blijven thuis. Dat zijn er vandaag dubbel zoveel dan in normale omstandigheden. In vele gevallen wordt er geen test afgenomen. De huisarts schrijft voor hoe lang de leerling/collega thuis blijft.
  • Op dit moment zijn er in de secundaire school geen leerlingen die positief getest werden, of waarbij het Agentschap voor Zorg en Gezondheid een ernstig vermoeden van besmetting heeft.
  • Op dit moment is er één leerkracht waarbij het Agentschap voor Zorg en Gezondheid een vermoeden van besmetting heeft.  
 
  1. Een vermoeden van besmetting
Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft enerzijds een brief opgesteld met richtlijnen, en anderzijds bepaald welke leerlingen deze brief moeten krijgen. De brief wordt aanstonds verstuurd naar de ouders van 4L1, 4E51, 5EWI, 5WEWIi, 5GWIi, 5LWIi, 6MTWI, 6EMT, 6LMT, 6MTWE, 6 HW en naar de leerlingen zelf.
Ook alle collega’s krijgen deze brief.
 
We verwijzen ook naar de bijlage voor een persmededeling die werd opgesteld tijdens een overleg van burgemeester Ridouani, schepen voor onderwijs Wadera, coördinerende directeurs van lagere en middelbare scholen en het CLB.
 
Morgen krijgt u een update in verband met verdere voorzorgsmaatregelen die we in HDC nemen.
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens, directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be