NIEUWSBRIEF

 
Kunt u de nieuwsbrief niet openen? Klik hier om deze email in uw browser te lezen


Erf- en schenkingsrecht
Er heersen een hoop onzekerheden over het erf- en schenkingsrecht.
En iedereen weet er wel wat van, maar hoe werkt het nu precies?
 
Hoeveel belasting moet worden betaald over een schenking of een erfenis? Tot welk bedrag geniet je van een vrijstelling? 

Deze maand bespreken we de erf- en schenkbelasting.

Erven
Wat is erfrecht?
Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na.
Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. 
 
Indien de erflater een testament heeft opgemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht. 
Over elke erfenis dient erfbelasting (voorheen successierechten genoemd) betaald te worden. Maar er gelden vrijstellingen voor deze belasting.
 
Erfgenaam:
Partner
Kind / kleinkind
Ouder
Kind met een handicap
Overig erfgenaam

Vrijstelling tot een bedrag van:
€ 627.367
€ 19.868
€ 47.053
€ 59.601
€ 2.092
Indien u een bedrag ontvangt boven de vrijstelling, gaat u over het meerdere de belasting maken.

Bedrag boven vrijstelling               
< € 117.214
> € 117.214                        
Partner / kinderen / stiefkinderen
10%
20%
            Kleinkinderen           
18%
36%
      Overige erfgenamen      
30%
40%
Veelal moet er na het ontvangen van een erfenis flink wat geld afgedragen worden aan de Belastingdienst.
 
 
Schenken
Hoe zit het met schenken?
De vrijstellingen voor de schenkingsbelasting zijn gelijk aan die van de erfbelasting. Maar daarentegen kunt u zelf bepalen hoe en vooral wannéér u het verdeelt. Zodoende is het veel gunstiger voor u en voor degene aan wie u het geld toewenst, om een schenking te doen.

U kunt uw kinderen namelijk elk jaar belastingvrij geld schenken tot een waarde van € 5.229. Bij kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig een bedrag van € 25.096 belastingvrij schenken. Deze eenmalige belastingvrije schenking kan verhoogd worden tot € 52.281 per kind, mits het geld gebruikt wordt om een studie te betalen of om een woning aan te kopen.
 
Vanaf 1 oktober 2013 is de eenmalige vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000! 

Let op: Dit dient alleen gebruikt te worden voor de woning, zij het voor de aankoop van een woning of het aflossen van de hypotheekschuld.

Dit betekent dat u, met de tijdelijke vrijstelling mee-berekend,
 
uw kind in 10 jaar tijd een som geld kunt schenken ter waarde van ruim € 145.000!!

Let op: dit is belastingvrij!!
 
 
Lommerhuizen maakt uw overwaarde vrij terwijl u
blijft wonen in uw thuis, zodat u direct in de mogelijkheid bent om belastingvrij geld te schenken!! 
Maar boven alles is geven met een warme hand zoveel plezieriger voor u als schenken, evenals voor uw kinderen als ontvanger. Het is daarnaast fijn te weten dat uw kinderen op deze manier beter af zijn dan met een erfenis.
Bron: www.belastingdienst.nl
 
 
Reactie van de maand
Vorig jaar hebben wij elke maand een 'Vraag van de maand' geplaatst. Op veler verzoek zullen wij dit jaar over gaan naar verscheidene reacties van mensen die de mogelijkheden van Lommerhuizen hebben onderzocht en mensen die klant zijn geworden van Lommerhuizen. Deze maand betreft het de reactie van de heer en mevrouw Van der Bank over Direct Zorgeloos Genieten.

Wat is uw ervaring met Lommerhuizen?
"Het bezit van een huis is heel plezierig. Maar bij het voortschrijden der jaren duiken er toch wel wat problemen op, zoals: het onderhoud, de tuin, alle financiële regelingen (waaronder de belastingen en hypotheek) en in verband hiermee de zorg om de oude dag. Zeker omdat er meestal één persoon achterblijft.
Een oplossing hiervoor is: het huis waaraan je zo gehecht bent geraakt verkopen en terug huren. In een klap zijn dan alle problemen opgelost. Een paar jaar geleden is een oplossing hiervoor gevonden door Lommerhuizen. Met medewerking van het Ministerie van Volkshuisvesting en de Vereniging Eigen Huis is een project ontwikkeld onder de titel: Direct Zorgeloos Genieten. Na bestudering van alle informatie besloten wij een aanvraag in te dienen. Al gauw merkten wij dat niet alleen wij maar ook Lommerhuizen heel serieus met dit voor ons belangrijke vraagstuk omgingen. Hetgeen uiteraard veel vertrouwen gaf. Het computerprogramma, dat een belangrijke rol speelde in de onderhandelingen, liet verbazingwekkend zien, dat zeker met onze belangen rekening werd gehouden.
Nu we enige tijd huren merken we, dat veel mensen om allerlei redenen, dezelfde problemen hebben, die wij inmiddels hebben opgelost.

Wat het wonen betreft zien wij nu onze toekomst zorgeloos tegemoet!"
 
(Wegens privacyredenen zijn de namen gefingeerd.)
 
 
Nieuws
"Huizenbezitters flink meer kwijt aan ozb" 

Huizenbezitters betalen de afgelopen jaren veel meer aan onroerendzaakbelasting (ozb).                            


"Sociale huurwoningen Amsterdam en Utrecht fors duurder"

In Amsterdam en Utrecht zijn de sociale huurwoningen het afgelopen jaar fors duurder geworden. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld ruim 100 euro meer.
 
"Europese economie herstelt geleidelijk"

Het economisch herstel in Europa wint geleidelijk aan kracht. Dat stelde Standard & Poor's (S&P) maandag.

"PMT verlaagd toch pensioenen"

PMT moet toch de pensioenen verlagen. De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet eens met de argumentatie van het pensioenfonds om niet te korten.      
 

Voor meer actueel nieuws, klik op www.nu.nl!
 
 
Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor op 033 - 46 56 925
of bezoek onze website www.lommerhuizen.nl 
 
 
 
 
Interessant wat u leest?                                
Deel deze e-mail op sociale netwerken                  
  
Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar een vriend, kennis of familielid?

Amersfoort 28 maart 2014

Bergstraat 30
3811NJ Amersfoort
Telefoon: 033-465 69 25


Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt.
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, wilt u ons dan direct bellen (033-4656925)? Wij verzoeken u in dat geval tevens de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden openbaar te maken of te verveelvoudigen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt.

Lommerhuizen is de handelsnaam Lommerhuizen B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32165095.