december 2020

Opening veteranenbegraafplaats loenen

PietersbergOp 19 augustus 2019 heeft een visitatiecommissie van Groen & Handicap, op uitnodiging van de Oorlogsgravenstichting, een bezoek gebracht aan de toen nog in aanleg en bouw zijnde Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen. De commissie bestond, naast bestuursleden van Groen & Handicap, uit de heer Roel Broers, hoofd beheer en onderhoud van de Oorlogsgravenstichting en de heer Fokke Spoelstra, projectleider Veteranenbegraafplaats Loenen. Zij keek naar de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van voorzieningen van de te ontwikkelen Veteranenbegraafplaats.

Deze visitatie gebeurde op een goed moment omdat vrijwel met de hele aanleg van de paden en de begraafplekken en met de bouw van het herinneringspaviljoen nog begonnen moest worden. Groen & Handicap is ervan uit gegaan, gezien de aard van deze begrafenis- en ontmoetingsplaats, dat er veel mensen met een handicap (in een rolstoel of scootmobiel, met een rollator, blind of slechtziend of slechthorend) gebruik zouden gaan maken van deze plaats om hun dierbaren te eren. 

Onze bevindingen hebben wij beschreven in een visitatierapport. Ze zijn vrijwel allemaal overgenomen door het bestuur van de Veteranenbegraafplaats. Ook de bouwers van de begraafplaats hebben er in hun uitvoering rekening mee gehouden. Hierdoor is de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen voor de bezoekers, al dan niet gehandicapt, gewaarborgd.
Het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap heeft het als heel bijzonder ervaren dat hij aan de bouw en inrichting van deze Veteranenbegraafplaats een belangrijke bijdrage mocht leveren. Op 26 november heeft Koning Willem Alexander de begraafplaats geopend. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een door Groen & Handicap op toegankelijkheid gevisiteerd project door een lid van het Koninklijk Huis is geopend.

Gevolgen van corona 

Een frisse neus kunnen halen en even buiten genieten dichtbij huis is in deze Coronaperiode noodzakelijker dan ooit en dat gebeurt ook. Veel mensen hebben de Nederlandse natuur (her)ontdekt. Daarmee zijn ook allerlei onvolkomenheden aan het licht gekomen, zoals de ontoegankelijkheid en lastige bereikbaarheid van veel wandelgebieden. 
Er liggen nog honderden kilometers aan (boerenland)paden langs sloten en beken te wachten om opengesteld te worden. Een uitdaging voor waterschappen, gemeenten en andere grondeigenaren om hun gebieden toegankelijker te maken.

toegankelijke routes van Natuurmonumenten 

spiegelplasIn de najaarsnieuwsbrief van Natuurmonumenten wordt aandacht besteed aan een groot aantal 'stille gebieden' in Nederland. Stilte wordt steeds zeldzamer in ons dichtbevolkte landje met al haar activiteiten. Als je echter op onverwachte tijden deze stille gebieden bezoekt, kun je van veel moois genieten.
In veertig van deze natuurgebieden zijn goed toegankelijke routes voor mensen in een rolstoel of in een scootmobiel aangelegd. Groen & Handicap heeft deze routes gecontroleerd op toegankelijkheid en gebruik van voorzieningen voor gehandicapte mensen.
De informatie over deze routes kunt u downloaden via de website van Natuurmonumenten. Wij hopen dat u onbeperkt en stil kunt genieten van al het moois dat ons land te bieden heeft.

SAMENWERKING MET 'ONBEPERKT OP PAD'

In 2013 startte Kenniscentrum Groen & Handicap met het project “Wandelen, goed voor elkaar!” omdat een goed overzicht van toegankelijke wandelpaden voor mensen met een beperking ontbrak. Samen met enkele tientallen vrijwilligers hebben wij in de jaren daarna een overzicht gemaakt van 140 toegankelijke wandelpaden in Nederland. Dit overzicht is gepubliceerd op onze website en er is een boekje van gemaakt dat wij met steun van het fonds HandicapNL gratis hebben verspreid. Veel mensen hebben met plezier gebruik gemaakt van deze informatie.
Daarna is het lang stil gebleven. Wij waren niet in staat om alle paden te controleren. Toen wij klachten kregen dat de informatie over de wandelroutes niet meer betrouwbaar was, hebben wij begin 2020 besloten de website van het internet te halen.
 
Nieuwe initiatieven
Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe kansrijke initiatieven, waaronder de website “Onbeperkt op Pad”. Dit is een initiatief van 'www.mooisteroutes.nl'. Deze website bouwt voort op de systematiek van Mooiste Routes, aangevuld met de kennis en informatie van Groen & Handicap. Zij willen samen met ervaringsdeskundigen de routes controleren en nieuwe routes maken. De gegevens van de website 'Onbeperkt op Pad' zullen gratis beschikbaar komen voor de gebruiker.
Bent u ervaringsdeskundig, bent u in de gelegenheid en hebt u zin om met één van de vrijwilligers van “Onbeperkt op Pad” een bestaande wandeling te controleren? Zo ja, neem dan contact op met rien.de.schipper@onbeperktoppad.nl.
U kunt de voortgang volgen op www.onbeperktoppad.nl. Wij wensen de initiatiefnemers van Onbeperkt op Pad veel succes!

ruygeborg kleinHet wandelpad 'De Rustende Jager' van Natuurmonumenten loopt door de Loonse en Drunense Duinen en is twee kilometer lang. Het bijzondere van dit pad is, dat je bij café De Rustende Jager een Twizzler Buddy kunt huren voor 25 euro per dagdeel. Dit is een elektrisch aangedreven duwrolstoel die zonder problemen door het stuifzand kan rijden.
Informatie over de Twizzle Buddy is te vinden op https://twizzler.nl/twizzler-buddy/.
 
 

'wandelen' in de nationale omgevingsvisie

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een mega-operatie waarbij ruim zestig bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Doel is om de regels die gaan over de inrichting van de ruimte eenvoudiger te maken en samen te voegen. Wandelnet maakte zich er sterk voor dat het wandelbelang geborgd werd in de wet en in de visies, plannen en verordeningen van Rijk, Provincies en Gemeenten die uit de wet voortkomen. Daarom heeft Wandelnet een document opgesteld waarin de Omgevingswet getoetst wordt op deze visie.
 
 
 

 

 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: harrydietz@natuurzonderdrempels.nl