______________________________________________________

1 september 2019 – nummer 400

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

Bevestiging Nicolette van der Kuilen - Dirkze

In de viering van zondag 8 september zal ons gemeentelid Nicolette van de Kuilen-Dirkze worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
In juli is de wijkgemeente per Nieuwsbrief en via de website geïnformeerd dat Nicolette bereid is gevonden dit ambt te aanvaarden.
Ook heeft Nicolette toen reeds kennisgemaakt met de wijkkerkenraad van Zeist-West en met de huidige kerkrentmeesters.
De kerkenraad is heel blij met deze versterking met een financieel deskundige en wenst Nicolette een goede tijd als ambtsdrager.

VIERINGEN

Viering zondag 8 september - Startzondag

Zondag 8 september is het startzondag rond het thema "een goed verhaal". We komen op verhaal door de tijd te nemen om een verhaal van A tot Z te lezen en te horen. 
In deze dienst zal Nicolette van de Kuilen-Dirkze worden bevestigd in het ambt. Zij voegt zo haar eigen verhaallijn toe aan die van de gemeente.
Een goede start voor wat hopelijk ook een goed seizoen wordt!

Collecte voor INLIA

De collecte op zondag 8 september is voor INLIA.
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.
Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen, waarvan Zeist-West ook lid is.
De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. D
eze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
www.inlia.nl
(zie ook bij Activiteiten)

 

 

Dienstvoorbereiding (gewijzigde aanvangstijd)

Komende woensdag 11 september is de start van de dienstvoorbereidingen. Ik had geschreven dat we voortaan om 19.15 uur zouden beginnen.
Helaas moet ik eenmalig die tijd aanpassen: we beginnen komende woensdag om 20 uur. 
Lukas 15: 1 - 10 staat op het rooster en zullen we dus bespreken. 
Alle gemeenteleden die een half uurtje "op verhaal" willen komen zomaar even midden in de week: van harte welkom in de consistorie!

Startzondag iets meer dan gewone zondag

We willen graag de Startzondag, het begin van het nieuwe seizoen, iets meer markeren, maar dan in het klein.
We willen de koffie graag aankleden met iets lekkers.
Daarom vragen we of er mensen zijn die iets willen bakken of kopen voor bij de koffie. Het is het handigste als dat ‘iets’ uit de hand te eten is.
Na de koffie willen we graag terug naar de kerkzaal gaan, om daar met elkaar te zingen en, gezien het jaarthema, een goed verhaal te lezen. We denken dat dit ca 20 a 25 min zal duren.
Van harte welkom!
Chantal en Miriam

Oecumenische vredesdienst 22 september

Aan het begin van de vredesweek, zondag 22 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 10 uur.
Het thema is: ' Vrede verbindt over grenzen”.

Het is een gezamenlijke viering van de Parochie Sint Maarten, locatie Emmaüs, Doopsgezinde Gemeente Zeist, de Evangelische Broedergemeente en de PKN-wijkgemeente Zeist-West

Voorgangers in deze viering zijn ds. Tineke Dronkert, ds. Yko van der Goot en pastor Henk Bloem. Gertjaap Kardol is organist/pianist.
Er is kinderkerk en kinderoppas.
Iedereen is van harte welkom!

Bekijk alle andere activiteiten in de Vredesweek

 

Kliederviering

Dit jaar starten we met de kliederviering. Dit zijn vieringen voor jong en oud.
De naam kliederviering is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.
Een doorsnee kliederviering duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Dit jaar is het thema oerverhalen.

Op zondag 22 september is er voor jong en oud een kliederviering. De schepping van God begin met de chaos. Het thema voor deze viering is dan ook de schepping. In 7 dagen schiep god de aarde. Met 7 verschilde spel/activiteiten ontdekken we het verhaal uit de bijbel. Ontdek samen het verhaal uit de bijbel.

Wanneer: zondagmiddag 22 september
Waar : Zeist-west de Clomp 33-02 3704 KB Zeist
Tijd : 15:00 – 16.30 uur

Miriam Bierhaus jeugdwerk@pknzeistwest.nl 06 29 60 60 12

 

GOED OM TE WETEN

Verhuizing predikant

Ds Tineke Dronkert is verhuisd. Ze woont nu Brugakker 5641, 3704 MR Zeist. Het telefoonnummer is ongewijzigd.
Alle informatie vindt u hier.Verhuizing en verrassing!

Wat is leuker dan weer thuis komen na een mooie conferentie? Thuis komen en een enorme stapel kaarten op de deurmat vinden! 
Ongelofelijk - overweldigend - dankbaar - zeer verrast - dat omschrijft het geschenk van de vele goede wensen die ik kreeg via de post.
Mijn nieuwe adres vindt u op de website en ook in Opgang - maar voor 't geval u het nog niet wist: BA 5641, 3704 MR. 

Het duurde lang voordat ik mijn eigen stekkie kreeg - maar nu woon ik midden in de wijk. 
En de sporen van alle mensen die belangeloos meewerkten aan het bewoonbaar maken van dit huis zie ik elke dag en zal ik me altijd herinneren. 
Een bijzonder woord van dank geldt een grote groep klussers die in de zomerse hitte behang afstoomden, boorden, hondenharen verwijderden, tegels schrobden, timmerden, lampen en kapstokken ophingen, het huis boenden van onder tot boven en weer naar onder ... 
Een bijzonder woord van dank geldt de vaklui die werkten, en de mensen bij wie ik even op adem mocht komen en bij wie ik stoom af mocht blazen als het heel erg tegen zat.
Namen noemen is gevaarlijk - want vele mensen hielpen. Maar de dames en heren vdB., K., vH., K., M + P., G., vA, B., W., vB. en E. moeten zeker genoemd worden.  

U bent natuurlijk heel benieuwd hoe het er nu uit ziet ..... 
Door het keukenraam gluren helpt u niet zoveel, want dan ziet u alleen de woonkamer. 
De rest kunt u zien als u zondag in de kerkdienst komt :-) 

 

 

"En opeens ben je oud"

Christine Smalbrugge-Hack heeft een boekje geschreven over haar beleving van de periode van oud wórden naar oud zíjn.
Dit boekje met de titel "En opeens ben je oud" zal zij na de viering van startzondag in de ontmoetingsruimte verkopen.
De prijs is €8,- waarvan een flink deel wordt geschonken aan onze wijkgemeente Zeist-West voor de interne renovatie.

Afscheidsdienst Yko van der Goot

Zondag 29 september om 14 uur neemt Yko van der Goot afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Hij heeft daar bijna 7 jaar gewerkt. Maar niet alleen daar. Hij was graag en enthousiast betrokken bij veel oecumenische vieringen en vespers.
Ook was hij afgevaardigde van de Doopsgezinde Kerk in de Raad van Kerken Zeist.
En een enkele keer gastpredikant in de viering in Zeist-West.
Wij zullen hem missen!
Na de viering en enkele toespraken is er een receptie.
Van harte welkom!
Doopsgezinde Kerk Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 29a.

Promotie Elsbeth Littooij

Elsbeth Littooij, een van onze gewaardeerde gastpredikanten gaat op vrijdag 11 oktober promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Tijd: 9: 45 uur
Plaats: Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Na afloop is er een korte receptie.

Paranimfen: Carin Littooij (Littooij@huisartsendriebergen.nl) en Annemiek Littooij (a.littooij@zonnet.nl)

Elsbeth Littooij
Zeeltstraat 87
1432 PK Aalsmeer
elittooij@gmail.com

 

 

 

'Een goed verhaal' op de vrijwilligersavond

Vrijdag 11 oktober a.s. houden we weer een vrijwilligersavond. Nu eens anders dan anders!
We willen die avond graag met elkaar invullen als culturele avond.
Twee vliegen in één klap: weer eens een culturele avond én het budget dat voor die avond beschikbaar is komt in een pot waaruit te zijner tijd de verfraaiing van de binnenkant van de kerk zal worden betaald.
We zien dit als een start van een serie acties.
Wil je alvast de datum noteren en erover nadenken of je mee wilt doen in het programma?
We denken dan aan muziek (instrumentaal, vocaal, solo, ensemble, koor), poëzie, verhalen etc.

'Een goed verhaal'
Omdat ons jaarthema 'Een goed verhaal' is zijn we met name ook op zoek naar mensen die zelf verhalen schrijven en die daarvan wat willen laten horen op deze avond. (zie ook hier)
We komen er direct na de zomervakantie op terug.
Wil je je nu alvast aanmelden, dan kan dat bij
Jeannette van Andel, e-mail: je.andel@wxs.nl, tel. 030 6955221
Arie Boers, e-mail: arieboers@casema.nl, tel. 030 6952853

Wie helpt mee met acties voor de Ontmoetingsruimte

Binnenkort zal worden begonnen met de verbouwing van de binnenkant van het Kerkelijk Centrum.
Ook de Ontmoetingsruimte wordt opnieuw aangekleed.
Een werkgroep werkt aan voorstellen voor nieuw meubilair, gordijnen, enz.
Maar daarvoor hebben we niet genoeg geld in kas.
We zullen dus in actie moeten komen om dit te kunnen realiseren.

Als je zin hebt in om mee te helpen deze acties het komend najaar te helpen opzetten en tot een succes te maken, meld je dan aan bij de Scriba, Gerard van Heiningen, Hugo Albers of via actie@pknzeistwest.nl.

Vredesduif van Zeist

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif en in 2018 Gertjaap Kardol.
Op 29 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 16 uur in de kerk van de Broedergemeente.
We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
- het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
- het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
- volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
- verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan u en jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle criteria voldoet, maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 23 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

Bekijk alle andere activiteiten in de Vredesweek

Zangers (v/m) voor Gedachtenisviering 3 november

Voor de gedachtenisviering op 3 november wordt geprobeerd een gelegenheidskoortje te vormen onder muzikale leiding van Carlijn Budde.
Belangstellenden zijn meer dan welkom om ons te komen versterken.
Omdat Carlijn haar inkomen verdient met muziek vragen we van deelnemers een bijdrage, voor het honorarium van Carlijn.
De invulling van de zangavonden is - naast het repertoire voor 3 november - deels ook “vrij zingen”.

De zangavonden zijn gepland op donderdagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur.
Op deze avonden gaan we zingen: donderdag 5 en 19 september, 3 en 31 oktober.
De kosten bedragen € 7,50 per avond.

Carlijn heeft deze vragen:
1. Ben je beschikbaar op 3 november in de ochtend?
2. Welke zangavonden kan en wil je komen? Ook als je niet meezingt op 3 november, ben je welkom op de repetities!
3. Wie wil en kan meedenken over repertoire voor 3 november?

Heb je belangstelling? Mail dan het antwoord op deze vragen naar Anton Stegeman, antonstegeman@live.nl

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Walk of peace scholieren 23 september

Maandag 23 september is er een walk of peace voor middelbare scholieren. Hieraan doen verschillende scholen mee.
14.00 uur: alle deelnemende scholieren/studenten (en docenten) worden ontvangen in de openbare bibliotheek Zeist. Daar wordt een workshop gegeven door 'Musicians without borders'.
15.00 uur: walk of peace naar het gemeentehuis
15.30 uur: ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Janssen; hij gaat met de jongeren in gesprek gaat over het thema vrijheid.

Als je mee wilt doen graag aanmelden bij Jeannette van Andel (je.andel@wxs.nl) of Ellen de Boom (ellen.deboom@kpnmail.nl)

 

Vredesontmoeting 29 september

Zondag 29 september om 16.00 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20.
Tijdens deze bijeenkomst worden vredesteksten vanuit allerlei religies uitgesproken en wordt de vredesduif Zeist 2019/2020 uitgereikt door Gertjaap Kardol, vredesduif 2018/2019.
Iedereen is van harte welkom!

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 1 september zijn:

- Diaconie € 124,05
- Pl. Gemeente € 92,00
- Onderhoud gebouwen € 91.65
 

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemengroet zondag 1 september is gegaan naar Corrie Doelman. Zij komt al een poos niet meer in de kerk agv allerlei beperkingen, maar spelt onze Nieuwsbrief uit en voelt zich op die manier nog steeds betrokken. In juli heeft zij een pols gebroken en is nu thuis aan het revalideren. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

Psalmenkring 13 september

Aanstaande vrijdag 13 september nodig ik u uit om mee te lopen met de mensen uit Psalm 120. Het is de eerste van de "liederen van de opgang". Het zou fijn zijn als u in uw boekenkast keek naar psalm-bewerkingen en psalm-variaties en vertalingen (of verbeeldingen) van deze psalm.
Mijn bedoeling is om al die psalm-varianten in muziek, taal en beeld naast elkaar te leggen en zo met elkaar te zoeken naar de verbinding tussen het verhaal dat deze psalm ons vertelt en ons eigen levensverhaal.
Het wordt geen 'ouderwetse bijbelstudie met exegese'. De psalm is ons klankbord om ons eigen leven ter sprake te brengen. Daarom is het ook niet nodig om u verder voor te bereiden of in te lezen. Ook aanmelden is niet nodig.
We starten 13 september om 10.30 uur in de hal van de kerk, en sluiten om 11.30 - 11.45 uur weer af. Van harte welkom!!
(zie ook hier)

Bibliodrama

Er hebben zich al wat mensen op gegeven voor de komende bijeenkomsten, maar er kunnen zeker nog mensen bij. 
De eerstvolgende keer op dinsdagavond is 17 september om 20 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 
De eerstvolgende keer op vrijdagmorgen is 20 september om 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur). 
Trek gemakkelijk zittende kleding aan, en zo mogelijk soepele schoenen: dat is het meest fijn als je speelt.
Bijbelkennis is niet nodig, maar wel een open geest en nieuwsgierigheid om een bijbelverhaal met het eigen levensverhaal op een creatieve manier te verbinden. 
Opgave voor 14 september (resp. 17 sept. voor de vrijdagochtend) is noodzakelijk!
Dit kunt u doen via mail ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl of door een briefje te stoppen in het "predikantsvakje" in de kerkenraadskamer. 
(zie ook hier)

Landelijke ontmoetingsdag INLIA

Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie

“Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.
Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?
INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie https://www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.
De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze.
Mensen moeten zich wel aanmelden, via krp@inlia.nl.

Zaterdag 5 oktober
Inloop vanaf 10 uur.
Emmauskerk, Amersfoort

 

Gespreksgroep Ontmoetingen met God

Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”.
Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.
De groep bestaat dus uit wisselende samenstellingen van mensen tussen de 45-55 jaar (plus of min een paar jaar, we kijken niet zo nauw), met interesse in ons dagelijks en geloofsleven.
In de loop van de jaren hebben we best wat namen en adressen verzameld van mogelijke deelnemers, wat niet wegneemt dat nieuwe gesprekspartners van harte welkom zijn.
Dit seizoen volgen we het jaarthema Een Goed Verhaal als leidraad voor de gespreksavonden.
Op de eerste avond gaan we met elkaar terugkijken naar onze belevingen op vakantie. Welke verhalen komen dan bij ons op? En hoe nemen we die mee?
Deze eerste avond is vrijdag 13 september. Vanaf 19.45 is de koffie en de thee klaar, om 20 uur beginnen we.
Spreekt dit je aan, voel je vrij om te komen. Wil je eerst even informeren, dan kun je contact opnemen met ondergetekenden.

De volgende avonden van dit seizoen zijn:
Vrijdagen:
2019 1 november, 13 december (Miriams verhaal, vanwege haar aankomende afscheid)
2020: 17 januari, 6 maart, 17 april, 15 mei 12 juni

Miriam Bierhaus jeugdwerk@pknzeistwest.nl
Chantal van Lieshout 
mcha.van.lieshout@ziggo.nl (030- 69 59 931)

 

Download de folder 

Wonen in een woongroep, iets voor u ?

Zoals vermeld in de Opgang van september en in eerdere berichten van onze Ontmoetingsgroep staat de komende avond op donderdag 19 september in het teken van “Wonen in woongroepen”.
Wat zijn de mogelijkheden in Zeist nu en in de naaste toekomst?
Waar zou je wel of juist niet gelukkig van worden?
Komt mijn gehechtheid aan privacy onder druk te staan of kan ik de onderlinge verbondenheid in een woongroep als een verrijking ontvangen?
Er zijn genoeg aspecten om de eerdere globale verkenning van vorig jaar verder uit te diepen.
We beginnen op 19 september om 19.30 uur in het KC.
Aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl kan tot zaterdag 14 september met het oog op de catering en organisatie.
Frans van Schaik

Bezoek aan de moskee De Clomp

Op donderdagmiddag 26 september vanaf 14.00 uur zijn we welkom bij de moskee.
We kunnen dan het middaggebed meemaken.
We krijgen een presentatie over de Islam, een rondleiding door het gebouw en sluiten af met samen theedrinken.
Iedereen is welkom om mee te gaan, ook al woont u niet in Zeist-West.
Als u mee wilt kunt u zich aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

 

 

Zin-in-Film najaar 2019

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 26-09-19: Shoplifters
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.

Data: donderdag 26-09
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl

 

Agenda deze week

Zo. 08 sept.   10.00 u.        Startzondag 

Wo. 11 sept.  20.00 u.        Dienstvoorbereiding 

Vr. 13 sept.   10.30 u.        Psalmenkring 

Vr. 13 sept.   19.45 u.        Gespreksgroep 45-55 jaar OMG Eerder verschenen

 

Jaarthema "Een goed verhaal" Voor het jaarthema van dit jaar hebben we besloten aan te sluiten bij het landelijke thema ‘Een goed verhaal’. Dit past goed bij onze visietekst ‘…met een boek vol verhalen van God en de mensen…’. Het jaarthema zullen we elke maand op een bijzondere manier voor het voetlicht brengen.

Vredesweek 2019 Een overzicht van alle activiteiten in de Vredesweek 2019

Programma Ontmoetingsgroep tweede helft 2019 Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Taizéreis herfstvakantie Ga jij ook deze herfstvakantie met ons mee? Op vrijdag 6 september is er een info avond over de Taizéreis. Deze herfstvakantie 20 t/m 27 oktober organiseren we een reis naar de kloostergemeenschap Taizé.

Le Shaddai start het nieuwe seizoen reislustig! Het interkerkelijk koor Le Shaddai start op woensdag 28 augustus 2019 weer met de repetities. Het belooft een muzikaal interessant jaar te worden waarin diverse activiteiten zullen plaatsvinden.

Vervolgavond over woongroepen Op donderdagavond 19 september organiseert de Ontmoetingsgroep in het KC een brede vervolgbijeenkomst over woongroepen. Frans van Schaik leidt deze avond. We verdiepen ons in de vraag: aansluiten bij een bestaande woongroep of zelf ontwerpen?

Open Dag 7evende Hemel Kom en doe mee aan de workshops en geniet van één van onze voorstellingen. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze dag.

 

 

ACTIVITEITEN               

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring